Tom Jongeling

Berichten van deze auteur

Bericht van HHNK over dijkversterking

Voor degenen die geen mail van Thomas Rus van HHNK hebben ontvangen: zie hieronder.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hoop ik dat mijn mail u in goede gezondheid treft. U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van het project Dijkversterking Noordzeekanaal.

De coronamaatregelen vragen een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/05/bericht-van-hhnk-over-dijkversterking/

De polder is weer klaar voor het weidevogelbroedseizoen!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft de afgelopen weken, samen met enkele buurtbewoners, het schrikdraadraster rond de hooilanden aangebracht. Ook zijn enkele dwarssloten weer lopend gemaakt en verstopte drainage-leidingen doorgeprikt. De weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, en verschillende soorten watervogels en ganzen, die hier binnenkort gaan broeden, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/03/de-polder-is-weer-klaar-voor-het-weidevogelbroedseizoen/

Schoon talud Landsmeerderdijk

Net als in voorgaande jaren wordt op de landelijke schoonmaakdag (23 maart a.s.) het talud van de Landsmeerderdijk (naast de Wilmkebreekpolder) onderhanden genomen. Start om 14:00u bij Landsmeerderdijk 67. Doe je mee? Aanmelden kan via natuur@wilmkebreek.nl.  Zie ook bijgaande poster Supporter van schoon.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/03/schoon-talud-landsmeerderdijk/

Jaarrapport 2018 is uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft het rapport 2018 over de waarnemingen van vogels, waterbeestjes en planten in de polder uitgebracht. Het kan hier worden ingezien en gedownload.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/02/jaarrapport-2018-is-uit/

Weidevogelbeschermers te gast bij de Wilmkebreekpolder

Half november waren de weidevogelbeschermers van Landschap Noord-Holland te gast bij de Wilmkebreekpolder. De coördinatoren van de verschillende weidevogelgroepen in Noord-Holland kwamen in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd bij elkaar om de resultaten van het beschermingswerk in de provincie te bespreken. Dit jaar werd speciale aandacht besteed aan de Wilmkebreekpolder. De weidevogelbeschermers van de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/12/weidevogelbeschermers-te-gast-bij-de-wilmkebreekpolder/

Actie: ‘zaadbom’

Het is vaak in het nieuws geweest de laatste tijd: het aantal insecten in agrarische gebieden wordt steeds kleiner. De belangrijkste redenen zijn de intensivering van de landbouw, het gebruik van pesticiden, en het verwijderen van wilde planten en kruiden in weilanden en akkers. De bloemen van deze kruiden maken honing en stuifmeel aan, die …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/04/actie-zaadbom/

Algemene ledenvergadering op 16 april a.s.

Beste lezer, geacht lid,

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder vindt plaats op maandag 16 april, 20:00u, in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. Vanaf 19:45u is de zaal open. De agenda van de vergadering vindt u onder: ALV. Informatie over het werk van de vereniging vindt u onder: Info. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/03/algemene-ledenvergadering-op-16-april-a-s/

Natte polder is aantrekkelijk voor vogels! – Jaarrapport 2017 is uitgekomen.

De polder is de afgelopen tijd behoorlijk nat geweest en nog steeds zijn er grote delen plas-dras. Die natte bodem blijkt voor tal van overwinterende vogels echter erg aantrekkelijk te zijn. Regelmatig zijn er grote groepen Krakeend, Kokmeeuw, Wilde Eend en Zwarte Kraai te zien in de polder. Ook komen kleine groepjes meer zeldzame vogels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/01/natte-polder-aantrekkelijk-voor-vogels/

Open-tuinendag a.s. zondag 21 mei

Hebt u zich al aangemeld voor de open-tuinendag komende zondag 21 mei? Dat kan op natuur@wilmkebreek.nl. Kijk hier voor meer informatie!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/05/open-tuinendag-a-s-zondag-21-mei/

Open-tuinendag 21 mei 2017

Op zondag 21 mei a.s, van 14u tot 16u, wordt door de Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een open-tuinendag georganiseerd. Een viertal tuinen gelegen rond de polder zal die dag worden opengesteld voor belangstellenden. Voor meer informatie en opgave zie de aankondiging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/05/open-tuinendag-21-mei-2017/