Ledenvergaderingen

Algemene Ledenvergadering 2024

Verenigingsbijeenkomst in het clubhuis van de volkstuinenpark "de Bongert"
Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van tuinpark “de Bongerd”.

De Algemene ledenvergadering van dit jaar heeft plaats gevonden op maandag 8 april 2024 in het verenigingsgebouw van tuinpark De Bongerd. De agenda kan hieronder worden ingezien.

Agenda ledenvergadering 2024

Vergaderingen in voorgaande jaren

Hieronder zijn de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen in voorgaande jaren te lezen.

Notulen ALV 3 april 2023

Notulen ALV 2 mei 2022

Notulen ALV 11 april 2022

Notulen ALV 30 augustus 2021

Verslag ledenraadpleging 2020

Notulen ALV 15 april 2019

Notulen ALV 16 april 2018

Notulen ALV 10 april 2017

Notulen ALV 22 juni 2016

Notulen ALV 23 sept 2015

Notulen ALV 15 okt 2014

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 is verteld hoe de inspraak bij het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is verlopen en welk resultaat de vereniging heeft behaald. De betreffende powerpoint presentatie is te zien door te klikken op onderstaande link:

Bestemmingsplan ALV 9 okt 2013.pdf

Een jaar eerder, op de ledenvergadering van 28 nov. 2012, is ingegaan op de inspraakprocedure bij de vernieuwing van het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanertwerf III en op de door de vereniging gestelde doelen van de inspraak. De betreffende presentatie is in te zien door te klikken op onderstaande link:

Voorontwerp Bestemmingsplan ALV 28 nov 2012.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/ledenvergaderingen/