Bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

De Wilmkebreekpolder valt onder het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III. Dit plan is op 20 juni 2013 in de toen nog bestaande deelraad ‘Amsterdam-Noord’ goedgekeurd waarna het plan in werking is getreden. Het bestemmingsplan heeft verschillende stadia doorlopen: eerst een voorontwerp, daarna een concept-plan en uiteindelijk een definitief plan. In al deze verschillende fasen heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Dit heeft geleid tot een aantal door ons gewenste veranderingen in het plan.  Zo is goed aangegeven dat de Wilmkebreekpolder en de naastgelegen Kadoelerbreek een onderdeel vormen van het provinciaal monument ‘de Waterlandse Zeedijk’ (waardoor er in de polder niets mag veranderen zonder toetsing van de provincie Noord-Holland aan de monumentenregels), wordt erkend dat de polder een belangrijk weidevogelgebied is (waardoor geen fiets- of wandelpaden mogen worden aangelegd want dit zou tot verstoring van de broedvogels leiden), en mogen er ook geen recreatieve voorzieningen in de polder komen of, zoals eerder het plan was, een recreatieve stadsdeelboerderij worden ingericht. Het bestuur van de vereniging is zeer blij met het behaalde resultaat. Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 is verteld hoe de inspraak is verlopen. U kunt de betreffende presentatie inzien door op onderstaande link te klikken:

ALV-9okt2013-KOIII

De Wilmkebreekpolder staat er in het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III beter voor dan in het vorige bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf II van juni 1999:

Vliegende grutto
Grutto alarm
  • De status van de Wilmkebreekpolder en de naastgelegen Kadoelerbreek, als onderdelen van het provinciaal Monument de Waterlandse Zeedijk, is vastgelegd.
  • Recreatie in de polder (in welke vorm dan ook) is niet toegestaan. Erkend wordt dat de Wilmkebreekpolder wordt beheerd als agrarisch natuurgebied en een rijke weidevogelstand heeft. Recreatie in de vorm van natuurbeleving en natuurobservatie vanaf de hooggelegen Landsmeerderdijk is uiteraard wel mogelijk.
  • Er mogen geen voet- of fietspaden in de polder worden aangelegd. Dat is de redding van de weidevogels.
  • Prima dat er geen stadsdeelboerderij zal worden gerealiseerd (zoals in het vorige bestemmingsplan nog het streven was).

Het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III is in te zien door te klikken op de navolgende link:

Bestemmingsplan KOIII

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/bestemmingsplan/