Vogeltellingen

De Commissie Natuur van de vereniging houdt gedurende het broedseizoen bij welke vogels er in de polder voorkomen en maakt daar wekelijks een verslagje van. De resultaten van de vogeltellingen kunt u in het voorlopige verslag inzien.

Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen vogels geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de hoge Landsmeerderdijk met mooi zicht over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk in kaart gebracht; de locatie van de nesten wordt op een plattegrond ingetekend. Door middel van het wekelijks groeiende verslag wordt een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder in het lopende jaar.

De volledige resultaten van het vogelbroedseizoen worden aan het eind van het jaar in een overzichtsrapport bekend gemaakt. Dit rapport bevat tevens informatie over de vele andere vogelsoorten die jaarrond in de polder worden waargenomen. Daarnaast komen ook flora , fauna, en insecten aan bod.

Grutto

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/weidevogeltelling/