Weidevogeltelling

Weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder, seizoen 2020.

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt gedurende het weidevogelbroedseizoen bij welke vogels er in de polder broeden. Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingenis de hoge Landsmeerderdijkmet mooi zicht over een groot deel van de polder.Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces wordenzo goed mogelijk in kaart gebracht;de locatie van de nesten wordtop eenplattegrond ingetekend. Het verslag van dewekelijksetellingen vindt u hieronder(laatste resultaten bovenaan). Door middel van deze verslagenwordt een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder. De volledige resultaten van het weidevogelbroedseizoen 2020zullen aan het eind vanhet jaar inhet ‘Jaarrapport 2020’ bekend worden gemaakt.

Beste lezer, zie hier de laatste update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/weidevogeltelling/