Vogeltellingen

De Commissie Natuur houdt gedurende het broedseizoen bij welke vogels er in de polder broeden. Vanaf verschillende plaatsen rond de polder worden de aantallen geteld. De beste plaats voor het doen van waarnemingen is de hoge Landsmeerderdijk met mooi zicht over een groot deel van de polder. Het aantal vogels, het aantal nesten, en het broedsucces worden zo goed mogelijk in kaart gebracht; de locatie van de nesten wordt op een plattegrond ingetekend. Het verslag van de wekelijkse tellingen vindt u hieronder(laatste resultaten bovenaan). Door middel van dit wekelijks groeiende verslag wordt een eerste beeld geschetst van het broedsucces van de vogels in de polder in het lopende jaar.

De volledige resultaten van het vogelbroedseizoen zullen aan het eind van het jaar in een jaarrapport bekend worden gemaakt. Dit rapport bevat tevens informatie over de vele andere vogelsoorten die jaarrond in de polder worden waargenomen. Daarnaast komen ook flora , fauna, en insecten aan bod.

De voorlopige resultaten van de broedvogeltellingen kunt u hier inzien.

Grutto

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/weidevogeltelling/