Activiteiten

Leonie van Oldenmark web (3)

De Wilmkebreekpolder zindert van het leven. Behalve de  koeien en de schapen die boer Harry Kok in de polder laat grazen, zijn er veel soorten vogels en andere dieren die hier broeden en/of foerageren.

De Commissie Natuur houdt de natuurontwikkelingen in de polder goed in de gaten en helpt de boer bij het agrarisch natuurbeheer. Voorafgaande aan het vogelbroedseizoen zijn de commissieleden al ijverig in de weer om vossenrasters om de percelen te zetten, die het meest in trek zijn bij de weidevogels voor het maken van een nest. Vossen en Huiskatten krijgen door het schrikdraadraster geen kans om eieren en kuikens te roven. In het broedseizoen zijn de commissieleden elke week met grote verrekijkers op de Landsmeerderdijk te vinden om de vogels en hun kuikens te tellen. Zie de pagina ‘Vogeltellingen‘ voor de laatste stand van zaken. De Commissie Natuur schrijft ook prachtige natuur-inventarisatie-rapporten over de vogels en de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Zie daarvoor de pagina ‘Rapporten‘.

Gruttojong gepakt door ekster mini (4)
Opgewonden grutto ouders als een jong wordt gepakt door een ekster 2010

De Commissie Natuur organiseert daarnaast regelmatig natuur-activiteiten, waarbij onder deskundige leiding zoektochten worden ondernomen naar het voorkomen van bepaalde diersoorten in en om de polder. Zo is er al eens een vleermuizentocht gemaakt, zijn we op zoek geweest naar nestelende gierzwaluwen en hebben we een week lang mee kunnen doen aan een cursus insecten-onderzoek. Met de kinderen uit de buurt zijn enkele malen waterbeestjes gevangen en bestudeerd. Zie daarvoor de pagina ‘Kinderen‘.

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31
Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31

Henk van Alst, lid van de Commissie Natuur, is gegrepen door de insecten in zijn tuin. Hij maakt foto’s van de insecten en zoekt allerlei achtergrondinformatie op, waarna hij de informatie verzamelt in een fotoboek. Zie ook de pagina ‘Rapporten‘. Hij schrijft een blog voor onze website over zijn insectentuin.

Veldbioloog Thijs Knol woonde vele jaren aan de Wilmkebreekpolder en was regelmatig ’s nachts in de weer met een lamp en een laken om nachtvlinders te tellen. Hij telde meer dan 450 soorten! Zie  onze pagina vlinders.

Wilt u op de hoogte blijven van natuurontwikkelingen en nieuwtjes betreffende de Wilmkebreekpolder, schrijft u zich dan in voor de e-mail berichten op de pagina ‘Contact‘.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/waarnemingen/