Activiteiten

De Wilmkebreekpolder zindert het van het leven, behalve de  koeien en de schapen die Boer Harry er laat grazen zijn er veel vogels en andere dieren die hier broeden en/of fourageren.Leonie van Oldenmark web (3)

De Natuurcomissie is voor het broedseizoen al ijverig in de weer om Vossenrasters om de percelen te zetten die het meeste door de weidevogels gebruikt worden om te broeden.
In het broedseizoen zijn zij elke zaterdag op de Landsmeerderdijk te vinden met grote verrekijkers om alle vogels en hun broedsels te tellen. Hier vind je de laatste vogeltellingen van 2020

Ook organiseren zij regelmatig ludieke activiteiten om onder deskundige begeleiding allerlei dieren te onderzoeken, die leven in en om de polder. Zo is er al eens een vleermuizentocht gemaakt en een week lang kon groot en klein meedoen aan een uitgebreid insecten onderzoek.

Thijs Knol, weidevogelwachter en veldbioloog is regelmatig ’s nachts in de weer met een lamp en een laken om nachtvlinders te tellen. Hij heeft al meer dan 450 soorten geteld! Ook schrijft hij en de andere leden van de Natuurcommissie prachtige natuurrapporten over de vogels en de flora en fauna in de Wilmkebreek, die U kunt downloaden

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31

De natuurcommissie van de Vereniging houdt de vinger aan de pols bij alle andere instanties die zich met natuur en natuurbeheer bezig houden en behalve het tellen van alles wat er in de polder voorkomt, zinnen zij op manieren om de soortenrijkdom van alles wat er groeit en bloeit en daarmee de insecten en de vogels te doen toenemen.

Onder dit menu vallen alle waarnemingen over wat er zo kwettert, groeit en rondvliegt in de polder

 

Gruttojong gepakt door ekster mini (4)

Opgewonden Grutto ouders als een jong wordt gepakt door een ekster 2010

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/waarnemingen/