Natuurvriendelijke Tuinen

Wij, bewoners van de wijk Kadoelen, boffen maar. We wonen rond een prachtige historische polder die bovendien bruist van het vogelleven. Die rijke vogelstand is in belangrijke mate te danken aan het agrarisch natuurbeheer en aan de rust die heerst in de polder.

In de polder groeien ook bijzondere wilde planten, grassen en kruiden, waaronder zoutminnende soorten. Omdat de hooilandpercelen langs de Landsmeerderdijk in de periode april – juni niet worden beweid of gemaaid is dit deel van de polder een ideaal broedgebied voor vele weidevogels. Het gehele jaar door is de polder bovendien een belangrijk rust- en foerageergebied voor tal van andere vogels. Tuinvogels zoals merel, zanglijster, en spreeuw maken gretig gebruik van de polder voor het zoeken naar wurmpjes en emelten. De boerenzwaluw vindt er klei voor het bouwen van een nestkom. Gierzwaluwen en vleermuizen uit de buurt vliegen boven de polder en vangen daar vette insecten. Amfibieën zoals groene en bruine kikker en watersalamander zijn te vinden in de poldersloten en weten van daaruit ook de aangrenzende tuinen te bereiken. Vele soorten dag- en nachtvlinders, juffers en libellen zijn in de tuinen en boven de sloten te zien, waar ze hun eieren afzetten op waardplanten of in het water. Dit alles maakt duidelijk dat de tuinen voor het leven in de polder erg belangrijk zijn omdat ze fungeren als een ‘natuurlijke’ randzone, maar omgekeerd geldt ook dat het leven in de tuinen zeer gebaat is bij de open weilandpolder.

U kunt zelf bijdragen aan versterking van de band tussen de polder en de tuinen door uw tuin natuurvriendelijk in te richten. Als u wilt weten hoe dat kan zou u eens een kijkje moeten nemen op de website van ‘Vogelbescherming Nederland’:

www.vogelbescherming.nl/tuinvogel/tuininrichting

U vindt hier tal van tips en voorbeelden voor het inrichten van een natuurvriendelijke tuin. Zo vindt u o.a. lijsten van bes-dragende struiken, van vogelvriendelijke hagen, en van 1- en 2-jarige planten die vlinders en bijen lokken en rijk zijn aan zaden. Ook zijn er tips te vinden over de aanleg van een vijver, het maken van een composthoop, en het natuurvriendelijk onderhouden van de tuin. Kortom, de website geeft een schat aan informatie waar u als natuurtuinder handig gebruik van kunt maken. U kunt de website ook benaderen via de interactieve kaart (klik op een tekstblok in de kaart):

Natuurvriendelijke tuin – interactief

Aan de hand van deze checklist kunt u zien hoe natuurvriendelijk uw tuin al is!

Waarnemingen

We zijn natuurlijk erg benieuwd welke diersoorten en wilde planten bij u in de tuin te vinden zijn. Vooral de tuinvogels hebben onze warme belangstelling. We verwachten dat er over het jaar gezien heel veel verschillende soorten vogels in de tuinen rondscharrelen. Ze zijn op zoek naar eten, zijn bezig met het bouwen van een nest of met het voeren van hun jongen. En natuurlijk laten ze zich horen met hun vrolijke gezang. Wanneer u het leuk vindt om naar de vogels in uw tuin te kijken wilt u dan bijhouden welke soorten u ziet, hoeveel van een soort, en of er broedgevallen zijn? U kunt uw waarnemingen gemakkelijk met ons en andere buurtgenoten delen door deze in te voeren op de landelijke website:

waarneming.nl

U moet hier eerst met een inlognaam en wachtwoord een account aanmaken. Nadat u bent ingelogd kunt u onder de tab ‘invoeren’ uw waarneming doorgeven. Eerst kiest u datum en tijd, daarna selecteert u het gebied ‘Amsterdam – Wilmkebreek – Tuinen’. In het bijbehorende interactieve kaartje geeft u met behulp van de cursor de precieze locatie van uw tuin aan. Vervolgens kiest u de soortgroep (bijv. vogels), de soort (bijv. staartmees; het programma komt zelf met de wetenschappelijke naam Aegithalos caudatus), en het aantal van de soort. Er kunnen meer detailgegevens worden ingevoerd, maar nodig is dat niet. Tenslotte bevestigt u de waarneming door op het knopje ‘bewaar’ te drukken. De ingevoerde waarneming komt nu onderaan op de bladzijde te staan. Hierna kunt u meer waarnemingen invoeren. Wanneer u een soort in de polder hebt gezien kiest u als locatie:  ‘Amsterdam – Wilmkebreek – Polder’.

Het programma biedt veel mogelijkheden om uw eigen waarnemingen te bekijken en te vergelijken met andere waarnemingen. Zo kunt u onder het blokje met uw gebruikersnaam (rechtsboven op de pagina) de complete lijst van waarnemingen zien die u in de loop van de tijd hebt ingevoerd. Wij zijn heel erg benieuwd naar de soorten die u gaat invoeren. En mocht het invoeren van uw waarneming op de website waarneming.nl niet lukken dan doen wij dat graag voor u. Geef dan uw waarneming met datum en plaats per e-mail door aan natuur@wilmkebreek.nl

Commissie Natuur

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/natuurvriendelijke-tuinen/