Lezingen gehouden op de laatste ledenvergadering

Wilmkebreek met lijnen
Wilmkebreek

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2023 zijn de volgende lezingen gehouden:

Versterking dijk bij Klein Kadoelen

De dijk bij de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen is niet stabiel volgens berekeningen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en dient te worden verstevigd. Op de lezing is het versterkingsplan van HHNK uitgelegd en is een mogelijk alternatief gepresenteerd.

Agrarisch natuurbeheer

Met ingang van dit jaar is een nieuwe contractperiode van 6 jaar ingegaan voor deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op de lezing is een toelichting gegeven op het nieuwe programma en zijn de veranderingen voor het beheer van de Wilmkebreekpolder uitgelegd.

Verslag commissie natuur

De Commissie Natuur houdt zich bezig met bescherming en ontwikkeling van flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Op de lezing zijn de activiteiten van het afgelopen jaar toegelicht, zijn de resultaten van het broedseizoen 2022 (met name de weidevogels) gepresenteerd, en is verteld welke activiteiten in 2023 zullen worden ondernomen.

Verslag commissie cultuurhistorie

De Commissie Cultuurhistorie houdt zich bezig met interessante gebeurtenissen en ontwikkelingen die zich in het verleden met betrekking tot de Wilmkebreekpolder hebben voorgedaan. Op de lezing is ingegaan op de geschiedenis van het café, nu slooppand, op de hoek van Kadoelenweg en Landsmeerderdijk en op het bijzondere verhaal van neushoorn Clara (die enkele jaren in de Wilmkebreekpolder heeft gegraasd).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/lezingen/