De Vereniging

Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Wilmkebreek een groen geschiedenisboekje een uitgave van de Vereniging nu te downloaden.

Wilmkebreek een groen geschiedenisboekje een uitgave van de Vereniging
Klik om te downloaden. Het zijn 77 pagina’s dus even geduld.

 De vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder is vorige eeuw door de buurtbewoners opgericht om de Wilmkebreekpolder te redden. Er waren plannen om door de polder een weg aan te leggen en huizen te bouwen. Mede dankzij de inzet van de leden van de vereniging is deze weg er niet gekomen.

Doelstelling

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder  heeft als doelstelling het bevorderen van de instandhouding van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna en het leefklimaat van de Wilmkebreekpolder en daarmee het in stand houden van de polder zoals die nu is.

De vereniging wil haar doel bereiken door het bevorderen van onderzoek en inventarisatie van de natuurwaarden van het gebied, het in kaart brengen van de cultuurhistorische waarde, het aangaan en onderhouden van contacten met belanghebbende instanties en organisaties en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven.

Enerzijds geeft dat politici een steun in de rug om juiste beslissingen te nemen, anderzijds wordt zo de natuur beter beschermd in dit unieke eeuwenoude poldertje vol broedende weidevogels en andere dieren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/de-vereniging/