Stedelijke plannen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/bestaande-plannen/

Bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III

De Wilmkebreekpolder valt onder het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III. Dit plan is op 20 juni 2013 in de toen nog bestaande deelraad ‘Amsterdam-Noord’ goedgekeurd waarna het plan in werking is getreden. Het bestemmingsplan heeft verschillende stadia doorlopen: eerst een voorontwerp, daarna een concept-plan en uiteindelijk een definitief plan. In al deze verschillende fasen heeft de Vereniging tot Behoud …

Groenvisie 2020-2050

De gemeente Amsterdam heeft de ‘Groenvisie 2020-2050, een leefbare stad voor mens en dier’ uitgebracht. Deze visie heeft tot 25 juni 2020 voor inspraak door stadsdelen en bewoners ter visie gelegen. De Gemeenteraad heeft de Groenvisie na verwerking van de inspraak op 21 december 2020 vastgesteld.

Het was de wens van Stadsdeel Noord dat de …

Landschapskaart Noord

In de eerste helft van 2020 heeft Amsterdam-Noord een ‘Integrale Landschapskaart’ opgesteld. De kaart biedt volgens het stadsdeel Noord “een afwegingskader voor ruimtelijke plannen in de komende jaren, toont de kansen voor versterking, en maakt duidelijk welke kwaliteiten en gebieden waard zijn om te behouden”. De Integrale Landschapskaart is gebaseerd op vier onderliggende structuurkaarten: Landschap, …

Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Structuurvisie 2040

De ‘Structuurvisie Amsterdam 2040 – economisch sterk en duurzaam’ is in de jaren 2008-2010 tot stand gekomen en is op 17 februari 2011 vastgesteld door de Gemeenteraad. Bij de Structuurvisie behoort een zogenaamde PlanMER (een milieu-effect-rapportage). De Structuurvisie geeft een wensbeeld voor nieuwe ontwikkelingen in de stad. Er wordt ver vooruit gekeken, want de Structuurvisie …