De polder

De Wilmkebreekpolder ligt in Amsterdam-Noord en is bijna 400 jaar oud. Het is het laatst overgebleven gebied binnen de ring A10 waar nog het agrarische bedrijf wordt uitgeoefend.

Wilmkebreekpolder
Wilmkebreekpolder satelietbeeld Google 20 april 2019

Dankzij het agrarische natuurbeheer, de extensieve beweiding (koeien en schapen), en de rustige ligging is de polder een erg aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor vele soorten vogels. Het is met recht een pareltje in de wijk Kadoelen. De polder ligt een beetje verstopt achter de huizen, maar vanaf de hoge Landsmeerderdijk heb je een vrij uitzicht over het gehele gebied en kan je van de landelijke rust genieten.

In de loop der tijd zijn er vele grootstedelijke plannen voor woningbouw en wegenaanleg in de polder gemaakt, maar deze zijn de een na de ander ook weer verworpen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het taaie verzet van de buurtbewoners tegen de diverse bouw- en ontwikkelingsplannen. Vanuit dit verzet en vanwege de vrees voor nieuwe bouwplannen hebben de buurtbewoners in 1997 de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder opgericht. Het doel van de vereniging is om de polder in zijn huidige staat, met het agrarisch natuurbeheer, te behouden, en om te waken tegen ongewenste ruimtelijke ingrepen. De vereniging heeft zich daarnaast als taak gesteld om de flora en fauna in de polder te beschermen, het agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en de natuurontwikkelingen in de polder te volgen en te stimuleren.

De polder maakt deel uit van het provinciaal monument De Waterlandse Zeedijk en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

Vogelbescherming Nederland heeft een filmpje gemaakt van ons beschermingswerk voor de vogels in de polder. Het filmpje is te zien op de website van Vogelbescherming en staat daar onder het item: Weidevogels beschermen in de stad. Deze link geeft direct toegang tot het filmpje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/

Vogeltellingen Wilmkebreek

Het voorlopige verslag van de vogeltellingen in de Wilmkebreekpolder is aangevuld met de tellingen op 13 april.

Lees meer

Ledenvergadering op 8 april

Op maandag 8 april 2024, 20:00u, zal de algemene ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder worden gehouden. Net als in voorgaande jaren kunnen we terecht in het verenigingsgebouw van volkstuinpark De Bongerd. De uitnodiging en de agenda kunt u hier inzien.

Het voorlopige verslag van de vogeltellingen in het lopende broedseizoen is …

Lees meer

Kadoelerscheg

Onze polder is geen geïsoleerd stukje groen in Amsterdam Noord maar maakt deel uit van de Kadoelerscheg. Deze zomer vindt een onderzoek plaats naar de natuur en ecologische verbindingen in de hele Kadoelerscheg. Doel is te komen tot een beheeradvies om de ecologische kwaliteit te behouden en zo mogelijk te verbeteren in de hele scheg. …

Lees meer

Vossenraster

We gaan vanaf aanstaande maandag weer aan de slag om het schrikdraadraster (tegen vossen en katten) aan te leggen. Het is een jaarlijks terugkerende klus in het vroege voorjaar die voor de start van het weidevogelbroedseizoen (half maart) gereed moet zijn. Wanneer u de komende weken mensen in de polder ziet lopen weet u dat …

Lees meer