De polder

De Wilmkebreekpolder ligt in Amsterdam-Noord en is bijna 400 jaar oud. Het is het laatst overgebleven gebied binnen de ring A10 waar nog het agrarische bedrijf wordt uitgeoefend.

Wilmkebreekpolder
Wilmkebreekpolder satelietbeeld Google 20 april 2019

Dankzij het agrarische natuurbeheer, de extensieve beweiding (koeien en schapen), en de rustige ligging is de polder een erg aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor vele soorten vogels. Het is met recht een pareltje in de wijk Kadoelen. De polder ligt een beetje verstopt achter de huizen, maar vanaf de hoge Landsmeerderdijk heb je een vrij uitzicht over het gehele gebied en kan je van de landelijke rust genieten.

In de loop der tijd zijn er vele grootstedelijke plannen voor woningbouw en wegenaanleg in de polder gemaakt, maar deze zijn de een na de ander ook weer verworpen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het taaie verzet van de buurtbewoners tegen de diverse bouw- en ontwikkelingsplannen. Vanuit dit verzet en vanwege de vrees voor nieuwe bouwplannen hebben de buurtbewoners in 1997 de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder opgericht. Het doel van de vereniging is om de polder in zijn huidige staat, met het agrarisch natuurbeheer, te behouden, en om te waken tegen ongewenste ruimtelijke ingrepen. De vereniging heeft zich daarnaast als taak gesteld om de flora en fauna in de polder te beschermen, het agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en de natuurontwikkelingen in de polder te volgen en te stimuleren.

De polder maakt deel uit van het provinciaal monument De Waterlandse Zeedijk en is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

Vogelbescherming Nederland heeft een filmpje gemaakt van ons beschermingswerk voor de vogels in de polder. Het filmpje is te zien op de website van Vogelbescherming en staat daar onder het item: Weidevogels beschermen in de stad. Deze link geeft direct toegang tot het filmpje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/

Blog 37 – Vrije jagers

14 juli 2024

Vorige week liep ik door het Kadoelerduin. Het Kadoelerduin? Duinen in Amsterdam? Nee, inderdaad, geen echt duin, maar het lijkt een beetje op een duin. Ik bedoel het gebied zuidelijk van de Kadoelerbreek, tussen de Buiksloterdijk en het Vikingpad. Een deel wordt kort gehouden en daar grazen graag Konijnen. Het is ook …

Lees meer

Planten inventarisatie

Op 24 juni hebben we, gelijk met de aquatische inventarisatie, de planten in de polder geïnventariseerd. Het resultaat van de inventarisatie kunt u lezen in het onderliggende verslag.

Lees meer

Aquatische inventarisatie

Op 24 juni hebben we, net als in voorgaande jaren, een aquatische inventarisatie uitgevoerd in de sloten van de Wilmkebreekpolder. De resultaten van deze inventarisatie zijn opgenomen in het onderliggende verslag.

Lees meer

Vogeltellingen Wilmkebreek

We hebben een laatste keer dit seizoen de vogels geteld in de Wilmkebreekpolder, zie hier het voorlopige verslag.

Lees meer