De Wilmkebreekpolder

Wilmkebreek

De Wilmkebreekpolder met al 400 jaar helzelfde slotenpatroon.

De Wilmkebreekpolder ligt aan de westkant van Amsterdam-Noord en vormt het hart van de wijk Kadoelen. De polder ligt ingesloten tussen de Stoombootweg, de Kadoelenweg, en de hoge Landsmeerderdijk (onderdeel van de oude Waterlandse Zeedijk) langs Zijkanaal I. Vroeger maakte de polder deel uit van het uitgestrekte weidegebied ten noorden van het IJ. Nu is de polder geheel omringd door stedelijke bebouwing. Maar het open Waterland, net buiten de ring A10, is nog steeds dichtbij. De polder is in het bezit van projectontwikkelaar Amvest en heeft een agrarische bestemming.

Betrokken omwonenden
De Wilmkebreekpolder wordt beheerd als agrarisch natuurgebied. Een groot deel van het jaar doen schapen en koeien zich tegoed aan het kruidenrijke gras. Maar daarnaast is de polder voor tal van weidevogels een ideale plaats om te broeden. Veel watervogels ook, zien de polder als een prima overwinteringsgebied. De polder geeft de omwonenden het gevoel ‘buiten te wonen’. Elke beweging in de polder wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Zo heeft menig onhandig schaap dat in de sloot terecht was gekomen, zijn leven te danken aan een oplettende en daadkrachtige buurtbewoner. In ieder jaargetijde biedt de polder vanaf de hoge Landsmeerderdijk een prachtig schouwspel. In de zomer het geel en rood van de bloeiende kruiden en grassen, in de winter het groen-bruin van de natte bodem en soms het maagdelijke wit van vers gevallen sneeuw. Voor de recreĆ«rende Amsterdammer is een wandel- of fietstocht over de Landsmeerderdijk altijd een feest.

Een polder met monumentenstatus
De Wilmkebreek is gevormd als gevolg van verschillende doorbraken in de 15e en de 16e eeuw vanuit het vroeger zeer brede IJ. De niet erg sterke dijk langs het IJ werd na een doorbraak meestal pas na enige tijd hersteld. De getijdestromingen konden ondertussen de venige bovenlaag eroderen en wegspoelen. Er ontstond aldus een laaggelegen plas. Pas in 1633 werd een begin gemaakt met het droog maken van ‘het Meertje’ en ontstond de Wilmkebreekpolder.
De Wilmkebreekpolder heeft nu al 400 jaar onveranderd alle stormen en beleidsplannen doorstaan en is daarmee een uniek cultuur-historisch gebied binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. In 2002 heeft de provincie Noord Holland aan de polder, als doorbraakgebied achter de Waterlandse Zeedijk, de status van Provinciaal Monument verleend. De polder heeft nog steeds hetzelfde slotenpatroon als na de drooglegging en heeft een eigen waterhuishouding met zelfstandige bemaling. Je zou het een Madurodam-polder kunnen noemen, waarin op minischaal alle aspecten van een grote polder te herkennen zijn, zoals de dijken, de waterhuishouding, de begroeiing en de dieren die er leven.

‘Het mooiste poldertje van Nederland’
Ivo de Wijs, die het radioprogramma Vroege Vogels presenteerde, riep de Wilmkebreekpolder na een peiling onder luisteraars uit tot ‘Het mooiste poldertje van Nederland’. Wij zijn het graag met hem eens en hopen dat deze website ertoe bijdraagt dat het tot in lengte van jaren zo blijft.