Wilmkebreek geschiedenisboekje beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/06/wilmkebreek-geschiedenisboekje-opnieuw-beschikbaar/

Vogeltellingen Wilmkebreek

Het verslag van de vogeltellingen in de Wilmkebreekpolder is aangevuld met de tellingen van 29 mei. Zie verslag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/05/vogeltellingen-wilmkebreek/

Laatste lezing over natuurvriendelijk tuinieren

Zaterdag 27 mei om 13:30 uur is de laatste lezing over natuurvriendelijk tuinieren van Henk van Alst in het clubhuis van Tuinpark de Bongerd.

Het thema van deze vijfde lezing is: Dieren in de tuin.

De vorige lezingen (Inleiding, Bodem, Compost en Insecten en Planten) van Henk zijn te lezen en te bekijken op de website van het Tuinpark, klik hier.

De ingang van Tuinpark de Bongerd is aan het Kadoelenpad 21

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/05/laatste-lezing-over-natuurvriendelijk-tuinieren/

Ter herinnering: rondleiding tuinen

Op zaterdag 20 mei, 14:30u, begint de rondleiding langs een aantal tuinen in Tuinpark De Bongerd. Daarna bekijken we een tweetal tuinen, waaronder een voedseltuin, aan het Jacob Groenplantsoen. Kom op de fiets dan kunnen we ons gemakkelijk van de ene plek naar de andere verplaatsen!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/05/ter-herinnering-rondleiding-tuinen/

Rondleiding tuinen

Binnenkort, op 20 mei om 14:30u, kunt u meedoen aan een rondleiding door enkele bijzondere tuinen. Eerst worden een paar tuinen in tuinpark De Bongerd bekeken en daarna gaan we naar het Jacob Groenplantsoen, waar een particuliere tuin en een vorig jaar ingerichte voedseltuin worden bezocht. Kom op de fiets, dan kunnen we ons gemakkelijk van de ene plaats naar de andere verplaatsen. Opgeven is niet nodig. Voor meer informatie zie de aankondiging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/05/rondleiding-tuinen/

Blog 24 – Hangmatspinnen

25 april 2023

Al vroeg in het voorjaar wilde ik een mezennestkast schoonmaken en had het alvast een tijdje op de grond klaargezet. Eindelijk kwam het ervan. Maar zodra ik het kastje openmaakte, zag ik hem zitten: een Kruidhangmatspin. Ik wist natuurlijk nog niet welke soort Hangmatspin het was, want ze lijken nogal op elkaar. Maar aan de grootte, maximaal vijf millimeter, en dat hij ondersteboven aan zijn web hing, wist ik wel dat het om een Hangmatspin ging. Ik lees later in de Basisgids Spinnen (een leuk boekje met prachtige foto’s van 70 soorten en heldere beschrijvingen ervan) dat er meer dan 200 soorten Hangmatspinnen in Nederland voorkomen. Gelukkig kon ik er nu zelf rustig een foto van maken. Dat het een volwassen mannetje was, zag ik aan het uiteinde van de voorste twee tasters. Die zijn groter dan bij een vrouwtje. Daar zitten zijn geslachtsorganen; ingenieuze copulatieorgaantjes met o.a. een reservoir waar sperma bewaard wordt. Vaak zijn verschillende soorten spinnen pas van elkaar te onderscheiden aan de hand van hun geslachtsorganen. De vrouwtjes lijken mannetjes te lokken met sexluchtjes!

Hangmatspinnen komen algemeen voor; buiten in de tuin, maar ook binnen in de schuur of in het kippenhok (zie foto). Ze hangen ondersteboven in hun driedimensionale web; een horizontaal, matachtig web met vaak verticaal op- en aflopende draden. Een ingewikkelder web dan het wielweb van bijvoorbeeld een Kruisspin. Als een vijand nadert, dan moet een Kruisspin zich als de wiedeweerga laten vallen. Daarom zitten ze ook altijd ondersteboven in hun web. Sommige wespen zijn in de loop der tijd Spinnendoders geworden. Sommige soorten Spinnendoders zijn gespecialiseerd om een spin uit hun web te halen. Die wordt dan verdoofd, naar het hol van de wesp gebracht en dient als voedsel voor haar eigen jongen. Dat lukt nog goed met een spin in een wielweb, maar haal maar eens een spin uit een hangmatweb…

Uit onderzoek blijkt dat dit soort spinnendoders op de geur afgaan van 2D-webbouwende spinnen. (Lees meer hierover uit het formidabele boek ‘De Wesp’ van Seirian Sumner’, uitgeverij Nieuw Amsterdam.)

Het kost een Hangmatspin een paar dagen om zo’n ingewikkeld web te bouwen. En dat is wel in hun voordeel, want ze zitten er dus relatief veilig in. Deze 3D-bouwers zijn dan ook evolutionair jonger. 

Vliegt er een prooi tegen zo’n verticale draad, dan valt het op de ‘mat’. De spin snelt van onderen toe en bijt de prooi door het spinsel heen en injecteert die met gif. Het lichaam in de prooi wordt al een beetje voorverteerd en hoeft alleen nog maar leeggeslurpt te worden.

Omdat de buik van de spin meestal naar boven staat, is die donkergekleurd en valt niet zo op. De rug is dan meestal lichter.

Wil je zelf ook eens zien welke spin in je huis of tuin voorkomt, download deze zoekkaart dan eens.

Henk van Alst, henk@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/blog-24-hangmatspinnen/

Verslag vleermuizenwandeling

Vrijdag 14 april was het zover: een wandeling onder leiding van stadsecoloog Koen Wonders om vleermuizen te zien. Het was vrij fris en ook miezelregende het even, maar toch vlogen er heel wat vleermuizen rond op jacht naar smakelijke insecten. Aan de wandeling werd door een grote groep mensen deelgenomen. Ook waren er veel kinderen bij. Een van de oudere kinderen heeft het volgende verslag geschreven:

“Op vrijdagavond 14 april was er een interactieve vleermuiswandeling samen met stadsecoloog Koen Wonders. Er waren veel geïnteresseerden, van jong tot oud. De wandeling begon bij de volkstuin De Bongerd, waar we met onze ogen wijd open en onze oren gespitst de vleermuis zochten. De eerste vleermuis werd al gauw gespot boven de toppen van de bomen, twee dwergvleermuizen. Koen legde uit waarom Amsterdam een belangrijke plek is voor de vleermuizen en waarom ze ’s nachts actief zijn, dan zijn er namelijk minder concurrenten en minder predatoren. Hij had een aantal apparaatjes meegenomen die de roep van de vleermuizen opvingen en omzetten in beeld, wat iedereen erg leuk vond. Na een tijd op de Bongerd gestruind te hebben, stelde Marga voor om naar de kluft bij haar huis te gaan. Daar hebben we achter in haar tuin boven de Wilmkebreekpolder nog drie soorten vleermuizen gehoord: de dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis en de laatvlieger, die we op de Bongerd nog niet gehoord hadden. De meervleermuis die van open water houdt en misschien wel in de Bongerd verblijft, hebben we helaas niet gespot. Misschien zien we die nog bij de volgende wandeling!” – Emile de Jong

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/verslag-vleermuizenwandeling/

De natuurvriendelijke tuin, lezing 4

Zaterdag, 15 april om 13:30 geeft Henk van Alst de vierde lezing over Natuurvriendelijk tuinieren. Deze lezing gaat over de relatie tussen planten en insecten.

Locatie: clubhuis van Tuinpark de Bongerd, Kadoelenpad 21
Datum en tijd: 15 april, 13:30 – 15:00 uur

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/de-natuurvriendelijke-tuin-lezing-4/

Vleermuiswandeling op 14 april

Vrijdagavond 14 april start de Vleermuiswandeling op het parkeerterrein van Tuinpark de Bongerd, Kadoelenpad 21.

Er is eerst inleidend praatje door stadsecoloog Koen Wonders (of ecoloog Atze van der Goot), daarna een wandeling met vleermuisdetector.

Als het stormt of stortregent vrijdag de 14e, dan wordt de wandeling een week later gehouden op 21 april.

Zet uw eventuele auto of fiets niet binnen het hek; het hek wordt namelijk afgesloten in de loop van de avond.

Tot vrijdagavond!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/vleermuiswandeling-op-14-april/

Referendum over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam wil de bestaande hoofdgroenstructuur gaan vernieuwen en actualiseren. Dit staat beschreven in het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Bij de nieuw gedefinieerde hoofdgroenstructuur wordt een ander systeem van groentypes-waarden-functies gehanteerd en een ander beschermingsregime. In delen van de hoofdgroenstructuur die samenvallen met zogenaamde ontwikkelingsgebieden in de stad, zullen veranderingen in de hoofdgroenstructuur gemakkelijker, maar wel onder voorwaarden, doorgevoerd kunnen worden. De Wilmkebreekpolder maakt ook deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is geen ontwikkelingsgebied. De polder krijgt volgens het Beleidskader Hoofdgroenstructuur het predicaat ‘stadsnatuurgebied’, hetgeen inhoudt dat natuur de belangrijkste ontwikkelwaarde is. Daar zijn we als Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder erg blij mee.

Tal van verontruste Amsterdammers en organisaties vrezen echter dat de hoofdgroenstructuur met de nieuwe plannen te weinig bescherming geniet, met name die in de ontwikkelingsgebieden. In de gemeenteraad van Amsterdam is inmiddels afgesproken dat er een referendum mag worden gehouden over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Voorwaarde is dat minimaal 10.000 stemgerechtigde inwoners van Amsterdam met hun handtekening aangeven dat zo’n referendum gewenst is.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder deelt de bezorgdheid van verontruste Amsterdammers wanneer het gaat over delen van de hoofdgroenstructuur in ontwikkelingsgebieden, die gemakkelijker gewijzigd zouden kunnen worden. Wanneer U zich kunt vinden in het houden van een referendum, dient u dat als individueel persoon kenbaar te maken. U kunt dat doen op de website www.rhgs.nl .

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/referendum-over-beleidskader-hoofdgroenstructuur/

Natuurvriendelijk tuinieren 3e lezing

Zaterdag 1 april om 13:30 uur is de volgende lezing van Henk van Alst in het clubhuis van Tuinpark de Bongerd.

Het thema van deze derde lezing is: Compost.

De vorige twee lezingen (Inleiding en Bodem) van Henk zijn te lezen en te bekijken op de website van het Tuinpark, klik hier.

De ingang van Tuinpark de Bongerd is aan het Kadoelenpad 21

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/natuurvriendelijk-tuinieren-3e-lezing/