Wilmkebreek geschiedenisboekje beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/06/wilmkebreek-geschiedenisboekje-opnieuw-beschikbaar/

Update vogeltellingen Wilmkebreek (3)

Tureluurs in de sneeuw (foto: 6 april 2021, valcamera)

Beste lezer, hierbij een update van de vogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/04/update-vogeltellingen-wilmkebreek-3/

Fotowedstrijd april

Dit jaar zijn we een fotowedstrijd gestart om goede foto’s van ‘het mooiste poldertje in Nederland’ te verzamelen voor op de website. Het thema in de maand maart was macro-fotografie. We vonden de foto van Rolf Wegman de mooiste inzending. Marga: ‘Ik vind de foto van Rolf prachtig. Deze is vervreemdend door zijn kleur en het gebruik van licht’. Proficiat Rolf!

Met 14 inzendingen was het aantal inzendingen lager dan in februari, daarom hebben we alleen de winnaar gekozen. Voor de maand april is een makkelijk en voor de hand liggend thema gekozen: het coronarondje! Lente in de polder

 • Als je een wandelingetje om de polder maakt en je ziet ontluikende bloemen of bomen, probeer dat moment dan – met de polder op de achtergrond – te fotograferen. 
 • Fotografeer wat je een lentegevoel geeft.

Tip 

 • Let bij het maken van de foto op de compositie. Probeer die eens asymmetrisch te maken, dat is al snel verrassend en geeft een bepaalde dynamiek en beweging. 

Stuur je foto’s – met naam – uiterlijk 30 april naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine, Marijke, Marina, Marja, Nynke, Tom en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/04/fotowedstrijd-april/

04-Insectenblog Hommels

Maart 2021

Op dit moment genieten we van een paar heerlijke voorjaarsdagen, net voor Pasen. Dit is ook hét moment voor veel insecten om het jaar te beginnen en in het bijzonder voor hommels. Wanneer de dagtemperatuur ongeveer 10 graden is kun je de eerste hommelkoninginnen zien. Ze gaan op zoek naar bloemen om hun energie voorraad aan te vullen. Daarom is het belangrijk om vroegbloeiende voedselplanten in de tuin te hebben zoals krokus, blauw druifje, hondsdraf, paarse- en witte dovenetel.

Koningin

Als je nu een hommel ziet vliegen, dan is het een koningin die waarschijnlijk al acht maanden op dit moment heeft zitten wachten. Ze heeft vorig jaar zo veel mogelijk gegeten en is nu dus uitgehongerd. Ze lurken uit het Longkruid (Pulmonaria officinalis) of Russische smeerwortel (Symphytum uplandicum) of zijn op zoek naar wilgen, die al in bloei staan. De nectar zorgt voor de energie en het stuifmeel voor de broodnodige eiwitten. Als ze na een paar weken aangesterkt zijn, zoeken ze een nestholte. Je kunt zelf zorgen voor rommelhoekjes in je tuin waar zo’n koningin een nest kan beginnen. Hommels steken eigenlijk niet of niet zo snel of je moet ze direct bedreigen. Ik ben nog nooit gestoken door een hommel. Kijk maar eens bij de bijenstichting als je toevallig zo’n nest vindt. Bij mij zat vorig jaar een akkerhommelnest ergens tussen het laagblijvend knoopkruid. Ik zet er dan een stokje in de buurt, zodat ik weet dat ik dat plekje met rust moet laten. Een aardhommelnest zat onder de schuur.

Broeden

Van pluizig materiaal, zoals droog gras, mos of wol wordt een nestje gedraaid met een holte in het midden van ongeveer 6 cm. groot. Met speciale klieren maakt ze een kommetje van was dat met nectar wordt gevuld. Dit is haar voorraad voedsel voor als ze dadelijk haar eitjes gaat uitbroeden. Ze maakt een klein balletje van nectar en honing, waarin ze haar eerste bevruchte eitjes in afzet. Ze begint te rillen en broedt zo de eitjes uit op ongeveer 30 graden. Na vier dagen komen de eitjes uit en eten het stuifmeel op. De koningin vult hun voorraad aan. De larven, werksters-in-spe, vervellen een aantal keer, verpoppen en komen dan uit. Na een paar dagen vliegen ze uit, terwijl de koningin dan alweer nieuwe eitjes heeft gelegd, die dan door de werksters verzorgd zullen worden. Vorig jaar zag ik op 12 april al een werkster akkerhommel op smeerwortel voedsel zoeken. Is er een oud vogelnestje in de buurt, dan is er kans dat er de boomhommel daar een nest in maakt. Steenhommels vinden spouwmuren heerlijk en weidehommels zoeken hoger gelegen vogelnesten op. Aard- en tuinhommels kun je uit elkaar houden door naar de onderkant van het borststuk te kijken, bij tuinhommels is er een gele band. 

Zomer

In juni-juli legt de koningin eitjes waar mannetjes en nieuwe koninginnen uit komen, geen werksters meer. De mannetjes genieten in de hoogzomer van bloemen met stevige knoppen. Ik zag een mooi exemplaar van de Aardhommel op een vlinderstruik. Ze paren met de nieuwe koninginnen, die daarna een overwinteringsplek zoeken, zoals een bloempot met losse compost. Alle hommels sterven, behalve de nieuwe koninginnen, die het jaar erop weer tevoorschijn komen. 

Wil je meer weten over hommels, lees dan eens ‘Een verhaal met een angel’ van Dave Goulson bij uitgeverij Atlascontact.

Henk van Alst, henk@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/blog-04-hommels/

03 Insectenblog ‘Planten en insecten’

22 maart 2021

Planten in de tuin vormen de basis van een voedselketen. Bladgroenkorrels in bladeren vangen zonne-energie op en zetten die met water en kooldioxide om in suiker, zetmeel en cellulose. Die energie wordt weer gegeten door rupsen, bladluizen of bijen. 

Een-op-een

De meeste insecten hebben een voorkeur voor één specifieke plantensoort. Ik las in ‘De Tuinjungle’ van Dave Goulson (atlascontact.nl) hoe dat komt: planten zijn energiebommen, maar steken hun energie liever in zaden, dan in gegeten worden. Door toevallige mutaties hebben de meeste soorten hun eigen gif ontwikkeld, zodat ze beschermd zijn tegen vraat. Maar in de loop van de evolutie konden insecten – ook weer door toevallige mutaties – deze chemische barrière doorbreken. En zodra dat lukte, werd die plant stukken beter te verteren. Waar die plant dan weer iets tegen probeerde te ondernemen door het giftige stofje iets te veranderen, enzovoort. De geur van zo’n toxine, bedoeld om insecten af te schrikken, kon dan voor één soort insect juist een aantrekkingskracht worden om erop af te gaan of om er eieren op af te zetten, zodat de larven meteen genoeg voedsel hebben. 

Deze een-op-eenrelaties kom je in de tuin gemakkelijk tegen bij bijvoorbeeld de Dwerg-kattenstaartsnuitkever (Nanophyes marmoratus), de Grote narcisvlieg (Merodon equestris), de Dovenetelgraafwants (Tritomegas bicolor) of de Klimopbladroller (Clepsis dumicolana).

Toen de bloemplanten verschenen (ca 150 miljoen jaar geleden) en insecten die gingen bestuiven, nam de soortenrijkdom van zowel planten als bestuivers enorm toe doordat planten en insecten zich over en weer gingen specialiseren: planten om bestoven te worden en insecten om van hun favoriete nectar te snoepen. Zo ontstond gedurende de evolutie een nauwe band tussen plant en plantenetende of bloembestuivende insect. De weinig voorkomende Andoornbij (Anthophora furcata) bijvoorbeeld is dol op Bosandoorn (Stachys sylvatica) en andere Andoornsoorten.

Wilde planten

Maar je hebt ook wat algemenere bestuivers. Ik had gelezen dat exotische planten in de tuin eigenlijk niet zo goed is voor onze insecten. Daarom heb ik vorig jaar wat exoten vervangen door wilde soorten die ik kocht bij kwekerij de Helianth (www.deheliant.nl). Ik wilde eerst eens te kijken of ze zich staande hielden. Hartgespan (Leonurus quinquelobatus) deed het heel goed, bloeide lang en daar vond ik vaak de Grote wolbij (Anthidium manicatum). Slangenkruid (Echium vulgare) plant je het beste op wat armere grond en lokte oa. de Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis). En Heelblaadje (Pulicaria dysenterica), een gele composiet, waar de Tronkenbij (Heriades truncorum) van houdt. Een vriendin schrok toen ik vertelde dat Heelblaadje nu in de tuin staat, want hij zou enorm woekeren. En later zag ik ze inderdaad in grote groepen in het Twiske staan. Dit jaar komt het weer goed op, dus ik zal hem maar een beetje in de gaten houden : – ) 

Exoten

Natuurlijk zijn er ook exotische planten waar bijen en vlinders dol op zijn, zoals bijenvoer (Phacelia tanacetifolia) en de Vlinderstruik (Buddleja davidii). Sommige wilde bijen kunnen juist ook baat hebben bij nieuwkomers, want hoe meer soorten hoe meer biodiversiteit. Bestuivers zullen dan immers meer gevarieerd voedsel vinden. Je zou denken dat door het bovenstaande evolutionaire verhaal over de nauwe relatie tussen plant en insect dit moeilijkheden zal opleveren, maar zelfs specialistische bijen lijken soms in staat een exoot te kunnen bestuiven.

Uit onderzoek (https://edepot.wur.nl/347657) van Menno Schilthuizen blijkt verder dat de evolutie gewoon doorgaat tussen inheemse insecten en exotische plantensoorten. Sommige specialisten zullen de strijd verliezen. Maar beide kanten zullen zich proberen aan te passen, waardoor ‘uitheemse’ soorten uiteindelijk permanent worden geïntegreerd in onze ‘inheemse’ flora en fauna.

Dus als je dit voorjaar nieuwe interessante soorten in je tuin plant, laat dan in ieder geval ook genoeg wilde bloemen staan, want zo geef je onze insecten in ieder geval genoeg te eten.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/03-insectenblog-planten-en-insecten/

Fotowedstrijd Wilmkebreekpolder maart

Het thema van de maand is macrofotografie. De lente kondigt zich aan met sneeuwklokjes, narcissen , krokussen ,hyacinten, speenkruid en allerlei andere mooie bloemetjes. Maar ook met zwellende knoppen en het begin van blaadjes en natuurlijk in de Wilmkebreek het prachtige geluid van de Kieviten en hun capriolen boven het weiland. Neem je fotoapparaat mee naar buiten deze week als het een mooie dag is en maak er wat foto’s van en stuur die ons op voor 31 maart. Er zijn al een aantal mooie inzendingen ter inspiratie.

Zie voor de info https://www.wilmkebreek.nl/index.php/waarnemingen/fotowedstrijd-wilmkebreekpolder/

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/fotowedstrijd-wilmkebreekpolder-maart/

Commotie op de Landsmeerderdijk

Op 15 maart kregen de bewoners aan de Landsmeerderdijk een brief in de bus van baggerbedrijf Ippel Dredging in Koudum (Fr). Deze brief, die was gedateerd op 8 maart 2021, liet weten dat in opdracht van de gemeente Amsterdam gedurende een periode van 2 à 3 weken baggerwerkzaamheden zouden worden uitgevoerd in de sloot achter de huizen. Deze kwelsloot van de dijk vormt de afscheiding met de Wilmkebreekpolder. In de brief werd de bewoners verzocht om privé-eigendommen uit de sloot te verwijderen om beschadiging en vertraging van het werk te voorkomen.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot, maar heeft nu kennelijk besloten om het onderhoud via de gemeente Amsterdam te laten lopen. In het verleden liet het hoogheemraadschap zelf de baggerwerkzaamheden uitvoeren en werd rekening gehouden met de broedperiode van de vogels.

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft gemeend actie te moeten ondernemen, omdat de huidige baggerwerkzaamheden zouden gaan plaats vinden juist in de periode dat de weidevogels en watervogels beginnen met het innemen van een broedterritorium en de eerste eieren worden gelegd. We hebben daarom direct op 15 maart een protest-bericht gestuurd naar de aannemer (en mogelijke betrokkenen bij de gemeente en het hoogheemraadschap) met verwijzing naar de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet’ van de gemeente Amsterdam. Deze gedragscode geeft aan dat onderhoudsbaggerwerk in de periode 1 maart – 31 juli niet is toegestaan. Alhoewel de Flora- en Faunawet inmiddels is vervangen door de Wet Natuurbescherming, heeft de gemeente Amsterdam tot op heden verzuimd om de eigen gedragscode bij te werken. De bestaande gedragscode is daarom nog steeds van kracht.

Op 16 maart, aan het begin van de ochtend, werd baggermaterieel uitgeladen op de Landsmeerderdijk, waardoor de kwestie zeer urgent werd. We hebben daarop telefonisch contact gehad met de aannemer en met de door de aannemer ingehuurde ecoloog van Bureau Natuurzorg, waarin we onze zorgen en bezwaren naar voren hebben gebracht. Ook heeft een buurtgenoot die advocaat is, gebeld met de aannemer en aangegeven dat er juridische stappen gezet zouden worden wanneer het baggeren doorgezet zou worden. De aannemer heeft vervolgens contact gezocht met de opdrachtgevende ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Kennelijk is de gemeente Amsterdam overstag gegaan, want de aannemer liet ons weten dat het werk uitgesteld zou worden. Direct daarna werd het baggermaterieel weer afgevoerd.

Uiteraard zijn we heel erg benieuwd hoe deze opdracht aan de aannemer tot stand is gekomen en wat de overwegingen zijn geweest om het werk uit te stellen. We houden u op de hoogte!

Het bestuur van de vereniging

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/commotie-op-de-landsmeerderdijk/

02- insectenblog ‘Zen’

Maart 2021

Deze blog verschijnt onregelmatig en gaat over waarnemingen in de tuin van Kadoelenweg 358. Als je daarover vragen hebt, neem dan gerust even contact met me op via henk@wilmkebreek.nl

Op 27 januari, zo vroeg al!, zit er een strontvlieg (Scathophaga stercoraria) op het raam; ik herken hem meteen. Hij is prachtig, een beetje geel-bruin, harig en hij blijft vooral rustig zitten om eens goed bekeken te worden. Afgelopen zomer kwam ik erachter dat het daarom al een dankbaar insect is om te fotograferen. Ingezoomd op een computerscherm kom je in een hele andere wereld terecht en blijkt hoe verbazend mooi ze zijn. Het moest nog vriezen in februari en dat heeft het ontwaken van de natuur nog even uitgesteld, maar direct in de lenteweek na de winterweek zag je alweer bijen, hommels en vlinders.

Fotografisch inventariseren

De afgelopen 2 jaar heb ik een fotografische inventarisatie van insecten in de tuin gemaakt. Ik dacht dat ik misschien wel 100 soorten zou vinden, maar het werden er 573! Onvoorstelbaar veel. Eerst waren het vooral bloembezoekende bijen en hommels en vond ik onder andere de Gewone kegelbij (Coelioxys inermis). Dit bleek een koekoeksbij te zijn die niet zo veel meer voorkomt. Ik wist niet eens dat er iets bestond als een koekoeksbij, dus een bij die bij een ander een ei legt en er zelf niet voor zorgt. Dus verder met kevers en vlinders en zo werd op een mooie dag de Lissenboorder (Mononychus punctumalbum) en een Wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis) gespot, maar al snel fotografeerde ik ook soorten van alle overige families (sprinkhanen, libellen, wantsen, vliegen en muggen, wespen en mieren). Eén keer joeg een Woeste sluipvlieg (Tachina fera/magnicornis) mij de stuipen op het lijf omdat het ineens op mijn korte broek landde. Iehh… Maar mijn ervaring is inmiddels, dat als je rustig blijft, je niet bang hoeft te zijn dat je gestoken of aangevallen wordt. In de afgelopen twee jaar ben ik nooit gestoken. Dat lieg ik, natuurlijk heb ik muggenbeten opgelopen en een daas wilde het wel eens proberen. In een reflex sloeg ik de eerste dood, maar nu probeer ik mezelf te beheersen. Het lukte me om de daas die op mijn hand landde toch te fotograferen. Wat hebben ze trouwens prachtige ogen! Degene die het dus overleefde, bleek het vrouwtje van een gewone regendaas (Haematopota pluvialis) te zijn. Later had ik ook nog een Diksprietregendaas (Haematopota crassicornis). En dat heb je nu altijd met insecten; er zijn altijd zoveel soorten van…

De juiste soort?

Van een aantal insecten weet ik de naam inmiddels wel of in ieder geval uit welke familie het komt, want opzoeken welke soort het is, gaat nu erg makkelijk: maak een foto die zo scherp mogelijk is, waarbij het beestje er goed en helemaal op staat – het liefste een beetje schuin van voren en boven. Upload de foto op waarneming.nl (groen kader linksboven in) en je krijgt direct resultaat! Als je een 100% score hebt, dan weet je de officiële naam van jouw insect. Maar hoe lager het scoringspercentage, des te minder kans er is dat de gevonden soort ook klopt. En daarom worden er alternatieven voorgesteld. Voordat je zo’n alternatief goedkeurt, wel eerst goed uitzoeken of het dan wel de juiste soort is. Zoek de voorgestelde soorten op bij websites als vlinderstichting.nl of wildebijen.nl of kijk ook eens bij nederlandsesoorten.nl of op waarneming.nl zelf. Probeer het invulformulier wel zo goed mogelijk in te vullen, want het wordt o.a. gebruikt voor onderzoek. Als achteraf blijkt dat jouw keuze inderdaad de juiste soort oplevert, dan ontvang je bij een score lager dan 100% nog een mailtje van een specialist die een ‘goedgekeurd met bewijs’ geeft. Bij insecten waarbij microscopisch onderzoek nodig is om de juiste soort te bepalen, kan de soortnaam niet vastgesteld worden.

Nadat ik blijkbaar een Witte reus (Volucella pellucens) had gezien en me ging verdiepen in zweefvliegen, kwam ik erachter dat er maar liefst 330 soorten alleen al in Nederland voorkomen! Meteen dus een handige gids over zweefvliegen aangeschaft: Zweefvliegen van Nederland en België van André Schulten en ook maar de Veldgids Bijen voor Nederland en Vlaanderen van Steven Falk, want wilde bijen spotten was eigenlijk de aanleiding om überhaupt met inventariseren te beginnen. En of het nu om de familie van bijen en hommels gaat of die van de wespen en mieren of eigenlijk om het even welk andere familie ook, telkens blijken er onnoemelijk veel variëteiten van te bestaan! Ze maken het je niet makkelijk. En dat was ook de drempel om me te verdiepen in insecten, want het duizelt je van de soorten. Ik lees bij EIS Kenniscentrum (European Invertebrate Survey), het kenniscentrum over insecten en andere ongewervelden, dat er in Nederland alleen al ongeveer 23.000 soorten ongewervelden voorkomen. Het merendeel daarvan zijn insecten. 

Maar nu, na twee jaar, heb ik er een nieuwe hobby bij, want het is gewoon helemaal ‘Zen’ om in alle rust in de tuin rond te kijken en te genieten van de enorme variatie en hoe ze leven. En dat om je huis!

In de komende blogs zal ik je daar meer over vertellen. Voor inspiratie kun je alvast kijken bij Insectentuin 2019-2020.

Henk van Alst

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/02-insectenblog-zen/

Fotowedstrijd februari-maart

Begin februari zijn we een fotowedstrijd gestart om goede foto’s van ‘het mooiste poldertje in Nederland’ te verzamelen. En meteen in de eerste maand hebben we al van 9 deelnemers 36 inzendingen ontvangen. Een fantastisch resultaat! De winter in de 2e februariweek was natuurlijk een mooie opening en ons leek daarom het thema ‘panoramafoto’ geschikt als thema. De juryleden Marga, Sabine en Henk hebben alle inzendingen natuurlijk goed bekeken. Er zitten meerdere prachtige foto’s tussen, maar we vinden de panorama van Harald Hooghiemstra unaniem de beste: een verrassend lijnenspel van bevroren sloten in tegenlicht, die toch goed belicht blijft door een zinderende ‘Van Gogh’-zon. Proficiat Harald!

Het thema voor de maand maart is ‘macrofotografie’. Van de weidse panoramafoto zoomen we nu in op ‘heel dichtbij’. De langere dagen en sterkere zonkracht zorgen ervoor dat vroegbloeiende bollen, planten, struiken en bomen gaan bloeien en sommige insecten, zoals hommels, actief worden. Misschien heb je al een citroenvlinder of dagpauwoog zien fladderen, net ontwaakt uit de winterrust.

Tips voor macrofoto’s (foto van de maand maart 2021)

Macro wil zeggen dat je een onderwerp van heel dichtbij fotografeert. Je hoeft niet altijd een aparte macrolens te hebben om een bloem of insect van dichtbij vast te leggen. Dat kan ook goed met je telefoon! Het voordeel is dat je deze vrijwel altijd onder handbereik hebt. 

Marga heeft een aantal tips op een rijtje gezet om scherpe en mooie macrofoto’s te maken:

 • Om te beginnen is het belangrijk om het goede moment van de dag te kiezen in verband met het licht. De lichtinval op je foto kan veel uitmaken in het scherpstellen van je onderwerp. Te veel licht rond 14.00 uur in de hoogzomer maakt foto’s onscherp, hard en overbelicht.
 • Als je het onderwerp niet scherp krijgt, kun je je camera iets naar achteren houden om het juiste scherptemoment te kiezen.
 • Een 3e tip is om je toestel goed stil te houden, bijvoorbeeld door je armen tegen je lichaam te houden en tussen twee ademhalingen in te klikken. Of laat je hand op een voorwerp in de buurt van je onderwerp rusten.
 • Vervolgens kun je ook kijken of je op je telefoon een mogelijkheid hebt om de camera op HDR-stand te zetten. Er worden dan drie foto’s gemaakt met alle drie een andere belichting. Je telefoon voegt deze foto’s dan samen en zo wordt de beste belichting vastgelegd.
 • Stuur je foto met naam uiterlijk 31 maart op naar fotowedstrijd@wilmkebreek.nl en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item Activiteiten

Enkele voorbeelden

1. Keuze maken twee objecten welke scherp en welke onscherp

2. Je kunt er ook voor kiezen de hele foto onscherp te houden

3. Probeer eens een detail van een bloem zoals hier het hart van de Helleborus orientalis

(Het insectenblog dat binnenkort verschijnt, zal je meer vertellen hoe je achter de naam van een plant of insect kunt komen.)

Als je nog een oude foto wilt insturen, kan dat natuurlijk. Stuur hem dan in op dezelfde maand als toen je de foto gemaakt heb. Dan passen de foto’s per galerij (maand) mooi bij elkaar.

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine, Marijke, Marina, Marja, Nynke, Tom en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/03/fotowedstrijd-februari-maart/

Winter voorbij, de lente komt / is er

Dat was een mooie, korte winter in de polder. Het leverde veel mooie plaatjes op! Bekijk de vele foto’s bij de Fotowedstrijd onder het menu Activiteiten.

En in razende vaart komt nu de lente er aan, dus de polder is vanaf nu voor de schapen en de weidevogels. Boer Harry heeft de schapen weer los laten lopen en de eerste scholekster en een paar kieviten maken zich al op voor het broedseizoen.

Hoog tijd om het vossenraster aan te leggen. Meestal beginnen we half februari, maar ja die winter …. Vanaf a.s. zondag 21 februari gaan we zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk verstoring met een select groepje de polder in om het schrikdraad aan te brengen. Het schrikdraad dat de vos en de huiskat weg moet houden van de hooilanden waar de meeste nesten van kievit, tureluur, grutto en scholekster in het gras worden gemaakt. Uiterlijk half maart willen we klaar zijn, liever nog eerder.

Wilt u – vooral ’s nachts – uw kat weer binnenhouden, zodat de vogels rustig de nacht door kunnen brengen. Trouwens: katten die vooral vlees krijgen en waarmee veel gespeeld wordt, schijnen minder te jagen …

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/02/winter-voorbij-de-lente-komt-is-er/

Fotowedstrijd Wilmkebreekpolder

Wij nodigen alle omwonenden van de Wilmkebreekpolder uit om foto’s van de de polder en directe omgeving te maken. De laatste maanden zijn we hard bezig geweest om onze verouderde website eens flink op te schudden en wij zijn trots op het resultaat! Er is alleen één manco: ons fotobestand is nogal verouderd. Daarom doen wij een oproep aan alle buurtgenoten om foto’s van ‘het mooiste poldertje van Nederland’ te maken. 

Tips&Trics

Natuurlijk willen we jullie ook een handje helpen. Marga Bögels, van de workshop ‘Fotografie met Smartphone’, geeft elke maand advies hoe je met je telefoon of met je professionele camera tot een verrassend resultaat kunt komen. De foto kan van dichtbij zijn, zoals van een bloem of insect, een vogel of koe vanaf de rand van de polder of een panoramafoto van de polder in zijn geheel. Stuur vervolgens je foto’s (met naam) naar fotowedstrijd@wilmkebreek.nl en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

De winnende foto

We houden je maandelijks op de hoogte wie er de mooiste foto van de maand heeft gemaakt en de jury zal dat ook motiveren. In de jury zitten natuurlijk Marga Bögels, Sabine Bekkers (zij beheert de website en heeft al veel foto’s gemaakt) en Henk van Alst (hij is de grafisch ontwerper van de website).

Omdat het komende week echt winter gaat worden met vorst en sneeuw geven we de eerste maand tips over de panoramafoto.

Foto: Marina Roosebeek

Tips voor panoramafoto (foto van de maand februari 2021)

 • Zet je camerastand op ‘panorama’ (als je die hebt)
 • Het begint met een goed idee, zonder idee schiet je met losse flodders
 • Een goede compositie mondt uit in een foto waarin alles elkaar versterkt, het vormt een harmonisch geheel. Een compositie die rust uitstraalt, kan ook saai zijn. Probeer ook eens een asymmetrische compositie, dat kan verrassend werken en geeft dynamiek en beweging
 • In eerste instantie zul je een horizontale panoramafoto willen maken, maar probeer ook eens verticaal te fotograferen met de panormafunctie, omdat je dan meer van de omgeving op de foto krijgt. De panoramafunctie zet de staande beelden naast elkaar en zal er uiteindelijk toch een liggend beeld van maken.
 • Stuur je foto uiterlijk 28 februari op naar fotowedstrijd@wilmkebreek.nl
 • Als je het kunt verander de naam van de foto in je eigen naam of zet je naam in je mailtje.

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine, Marijke, Marina, Marja, Nynke, Tom en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/02/fotowedstrijd-wilmkebreekpolder/