Wilmkebreek geschiedenisboekje beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/06/wilmkebreek-geschiedenisboekje-opnieuw-beschikbaar/

13 Zeldzame gevallen

De afgelopen 3 jaar heb ik als een echte amateur-entomoloog door de tuin gestruind en alle insecten en spinnen die ik tegenkwam gefotografeerd. Eerst op ooghoogte en als ze een bloem bezochten, maar ik heb ook wel eens op de grond gelegen voor een close-up van een vlieg. Het eerste jaar met mijn iPhone, daarna met een goeie – geleende – camera en dit jaar met een heuse macrolens en ringflitser! In totaal zijn er circa 520 soorten gefotografeerd. Ga naar: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/insectentuin/ en klik op de link: ‘Insectentuin 2019-2021’. 

Inventarisaties

Van al die insecten blijken er zeven (vrij) zeldzaam te zijn, waaronder drie bijen. De achteruitgang van bijen en andere insecten heeft vaak te maken met het inmiddels wel bekende lijstje: grootschalig en intensief gebruik van het landschap, het gebruik van mest waarvan sommige planten enorm profiteren en veel andere niet (dat leidt tot bloemarmoede), het gebruik van insecticiden en lichtvervuiling (lees hierover meer). Maar het kan ook zijn dat zuidelijke soorten gewoon steeds noordelijke voorkomen, zoals de hieronder beschreven nachtvlinders.

Klimopbladroller

Dit is zo’n zeldzaam geval. (De kans dat er zeldzame nachtvlinders worden gevonden groeit overigens, want het nachtvlinderen lijkt steeds populairder te worden.) De klimopbladrollers komen oorspronkelijk uit Zuid-Europa en verspreiden zich steeds noordelijker. In 2008 voor het eerst in Amsterdam. Steden en stadstuinen zijn relatief warmer zijn en vormen daarmee zogenaamde warmte-eilanden. Van oorsprong zuidelijke soorten voelen er zich thuis. (Lees het artikel)

Vlasbekuiltje

Deze nachtvlinder, die ook overdag actief is, staat op de Rode Lijst (Vlinderstichting). Net als de klimopbladroller verspreidt het zich langzaamaan naar het noorden. Naast open, kale grond, komt deze vlinder ook voor in tuinen. De waardplant voor de rups is de Vlasleeuwenbek en die groeit tussen de klinkers van het terras. Ik liet hem daar al enige jaren staan vanwege het mooie donkergele hart in de lichtgele bloem. Maar dit jaar hebben de planten het niet goed gedaan, ze zijn verregend. Na de vondst van de vlinder noch even gezocht naar rupsen bij de miezerige Vlasleeuwenbekjes, maar helaas. De gefotografeerde vlinder werd gevonden op Dagkoekoeksbloem.

Andoornbij 

De Andoornbij is een zeldzame bij. Hij is niet bedreigd, wel ‘kwetsbaar’. Elk jaar spot ik ze wel. Hij is vooral te vinden op verschillende andoornsoorten. De Bosandoorn heeft zichzelf in de tuin gevestigd en staat er redelijk verspreid. Betonie hebben we zelf in een border aangeplant, maar die wordt door de territoriale Grote Wolbij in beslag genomen: andere bijen en hommels worden er weggejaagd. Moerasandoorn en Ezelsoor worden in het voorjaar aangeplant. (Eerlijk gezegd is de Ezelsoor bedoeld voor het vrouwtje Grote wolbij, want ik wil haar graag op de foto als ze de haren van het blad verzamelt voor haar nest.) Moerasandoorn bloeit later dan de andere andoornsoorten en daarmee hoop ik het seizoen voor de Andoornbijen te verlengen. Hij nestelt in dood hout, in rottende boomstronken. Dus nu zijn er op drie plekken rottende houtstronken neergelegd in de hoop dat ze daar gebruik van gaan maken. De camera kan niet wachten om volgend jaar nestelende Andoornbijen te fotograferen!

Geelgerande tubebij 

Sinds twee jaar zijn er her en der insectenhotels geplaatst en warempel, metselbijen maken er direct gebruik van. (Erg leuk om te zien hoe snel dat gaat.) Maar wat ook snel gaat, is de aanwezigheid van predatoren van die bijtjes. In dit geval dus de geelgerande tubebij. Vorig jaar heb ik hem voor het eerst waargenomen en ook maar één keer één bij, een mannetje. De Grote wolbij is nog zo’n bij, waarvan de Geelgerande tubebij een koekoeksbij is. De Geelgerande tubebij zoekt voedsel op Valeriaan, Marjolein en Ooievaarsbek, allemaal aanwezig. Vorig jaar is Heelblaadje aangeplant, ook zo’n waardplant. Beemdkroon is dit jaar toegevoegd en Margriet komt er volgend jaar in. Dit zijn dus allemaal planten waar deze tubebij voedsel zoekt. Op de foto is te zien dat hij dat overigens ook op Havikskruid doet (net als Heelblaadje een composiet). 

Gewone kegelbij

Deze bij is in 2019 en 2020 waargenomen. Dit jaar heb ik hem niet gezien. Overigens is de waarneming niet door waarneming.nl goedgekeurd, maar toch denk ik dat het een Kegelbij is. Dat kun je goed zien aan het puntige achterlijf. Daarmee legt het vrouwtje een eitje door een nestgang van de Tuinbladsnijder (of een ander soort Behangersbij) die nog niet is afgesloten. Ik heb hem in die twee jaren ook maar telkens één keer gezien. Dus je hebt niet veel kans om een foto te maken. Deze koekoeksbij is in aantal sterk afgenomen. 

Wat je vaker ziet bij koekoeksbijen is dat de aantallen sowieso laag zijn. Dat heeft vooral te maken met hun levenswijze, waarbij ze dus nesten van andere bijen nodig hebben om zichzelf voort te kunnen planten.

Harkwesp

Heel herkenbaar aan deze graafwesp zijn de groene ogen. Ze houden van los zand en komen vooral voor bij zandgronden en duinen aan de kust. Vermoedelijk hebben de grote zandhopen van De Bongerd dit beestje aangetrokken, want normaal mijdt hij cultuurgebieden. De harkwesp gaat in aantal achteruit: open zandgebieden groeien steeds meer dicht en toerisme in de duinen is bedreigend, want hij is gevoelig voor verstoring. Ze foerageren op Jacobskruiskruid, Marjolein en Liguster. Op de foto zit hij op Adderwortel. Ik zal hem waarschijnlijk niet meer tegenkomen in de tuin, maar heb toch maar op een zonnige plek een hoop speeltuinzand aangebracht, sowieso goed voor zandbijen en – wespen. 

Zwarte snuitwapenvlieg

De meeste larven van Wapenvliegen leven in water of op een vochtige bodem en leven van plantaardig materiaal. Maar nu lijkt er een trend te zijn (waterverontreiniging met mest, medicijnen of insecticiden?) dat soorten insecten met aquatische larven in aantal achteruitgaan (Effecten van agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard op de diversiteit en abundantie van bloembezoekende insecten, in het bijzonder bestuivers, 2017, pagina 43). Het is lastig informatie te vinden over deze wapenvlieg. Wel weet ik dat onderzoek naar de waterkwaliteit van de polder in 2018 een ‘voldoende’ heeft opgeleverd. Samen met Nynke de Vries hebben we die waterkwaliteit onderzocht. Zij kwam op een waarde tussen 7,5 en 8,5, terwijl de gemiddelde waarde in Nederland 6,3 is. De afgelopen drie jaar zijn er in de tuin acht soorten wapenvliegen gefotografeerd én larven van een Wapenvlieg. 

Beloning

Een grote diversiteit aan soorten is redelijk snel mogelijk wanneer er inheemse planten groeien met veel verschillende biotopen, dus plekken met een rijke en arme bodem, natte en droge borders en planten die de hele dag in de zon staan of juist in de schaduw. Een vijver trekt veel insecten aan. Een dooie kip wordt op een rustig plekje begraven en ook een mesthoop doet wonderen. Misschien wel het moeilijkste voor mij: de tuin proberen met rust te laten. Maar het bemoedigende is dat al je inspanningen snel beloond worden!

Als je vragen of opmerkingen hebt op deze blog, mail dan naar: henk@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/13-zeldzame-gevallen/

Fotowedstrijd 2021: wie wordt de winnaar?

Er zijn al veel stemmen uitgebracht op de foto van het jaar, maar u kunt nog steeds meedoen. Hoe meer stemmen hoe beter!

Dus doe mee en breng uw stem uit op de mooiste foto van het jaar 2021! (1 stem per IP-adres)

De winnaar van de fotowedstrijd zal op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de vereniging een leuke prijs overhandigd krijgen: een jaarabonnement op een tijdschrift op het gebied van natuurfotografie!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/fotowedstrijd-2021-wie-wordt-de-winnaar/

Fotowedstrijd november-december

In februari van dit jaar hebben we alle omwonenden van de Wilmkebreekpolder uitgenodigd om foto’s van de polder en directe omgeving te maken. Elke maand hebben we (Marga, Sabine en Henk) een winnaar uitgeroepen uit alle ingezonden foto’s en een thema voor de volgende maand bedacht.In november hebben we nog een aantal mooie foto’s ontvangen, maar we merken dat de animo wel wat is teruggelopen. Daarom hebben we besloten dat met de maand november het einde van de Fotowedstrijd is aangebroken. Er is natuurlijk nog wel een winnaar van november en dat is een foto van Harald Hooghiemstra: het ochtendgloren boven de polder op 28 november jl. Een foto met mooi zacht licht dat over de polder scheert. Proficiat Harald en dank voor je enthousiaste inzet!

Ochtendgloren boven de polder op 28 november jl.

Wie wordt de winnaar van 2021?

We zijn met de Fotowedstrijd in februari gestart en hebben over de afgelopen 10 maanden heel veel foto’s ontvangen. Het fotobestand van de Vereniging is enorm uitgebreid. Dank daarvoor! 

In de maand december dus geen nieuw thema, maar een oproep om de winnaar te bepalen van de Fotowedstrijd.

De vraag is om een keuze te maken uit deze elf mooiste foto’s. De winnaar zal dan op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een leuke prijs overhandigd krijgen: een jaarabonnement op een tijdschrift op het gebied van natuurfotografie!

Dus doe mee en stem voor de mooiste Foto van het jaar 2021! (1 stem per IP-adres)

Marga, Sabine,en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/12/fotowedstrijd-november-december/

Fotowedstrijd oktober-november

De twee laatste maanden van de fotowedstrijd breken aan. We hebben het afgelopen jaar al veel foto’s binnengekregen van ‘het mooiste poldertje in Nederland’ en dat allemaal om de vernieuwde website nog mooier te maken. 

Het thema van de maand oktober was herfst. Het instabiele weer leverde bijzondere weersverschijnselen op. We vonden de foto van Harmen Lewin de mooiste inzending. Deze dubbele boog is wel heel spectaculair. Proficiat Harmen!

Uit de foto’s van Harald Hooghiemstra hadden we weer een ruim aanbod om uit te kiezen. Harald heeft de 2e én de 3e prijs in de wacht gesleept met een prachtige nachthemel met heldere maan en een foto met op en top herfst in de mist.

Voor november is het thema ‘Lage zon en lange schaduwen’ gekozen. De wintertijd is begonnen en de zon schijnt alsmaar korter. ’s Ochtends en ‘s avonds veroorzaakt dat een mooi rood licht dat over het landschap scheert en mystieke beelden kan opleveren. We zijn heel benieuwd wat dat gaat opleveren!

Tip

Probeer ook eens in te zoomen op één enkel onderwerp, zoals een reiger, bessen aan een boom of nog een laatste bloem.

Stuur je foto’s – met naam- uiterlijk 30 november naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine,en Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/11/fotowedstrijd-oktober-november/

Fotowedstrijd augustus-september

In februari dit jaar is de natuurcommissie van onze vereniging gestart met een fotowedstrijd, waarbij de jury elke maand een ander thema bedenkt. Uit de ingezonden foto’s worden de mooiste exemplaren gekozen. De jury bestaat uit Marga Bögels (van de workshop ‘Fotografie met Smartphone), Sabine Bekkers (zij beheert de website en heeft voor de vereniging al veel foto’s gemaakt) en Henk van Alst (hij is de grafisch ontwerper van de website). De afgelopen periode zijn verschillende leden van de vereniging hard bezig geweest om onze verouderde website eens flink op te schudden. De indeling is veranderd, teksten aangepast en de website is nu ook goed op smartphone te bekijken. Met de nieuwe foto’s van de afgelopen maanden is het fotobestand inmiddels enorm uitgebreid. Dank daarvoor! Deze wedstrijd duurt nog tot en met december van dit jaar en daarom doen wij opnieuw een oproep aan alle buurtgenoten om ook in de laatste maanden van dit jaar nog bijzondere foto’s van ‘het mooiste poldertje van Nederland’ te maken en in te zenden.

Het thema ‘Zomer’ in augustus heeft 20 reacties opgeleverd van twee inzenders. Vooral de foto van de koe met haar kalf raakte ons. Deze winnende foto is gemaakt door Leonie van Oldenmark. Harald Hooghiemstra heeft de 2e prijs gewonnen met een prachtige zonsopkomst op de laatste dag van augustus. 

Het thema van de maand september is “Mist & Dauw ” 

De zomer nadert zijn einde en steeds vaker zullen er mistbanken over de polder hangen, waar de koppen van de koeien boven uitsteken. Dat is soms een hilarisch beeld.

Tips & Tricks

Als het buiten mistig is denk je niet meteen aan fotograferen. In het verleden heb ik dat wel eens gedaan en het leverde grauwe en saaie foto’s op. Nu probeer ik het goed voorbereid te doen en dat resulteert in verrassende mysterieuze sfeerfoto’s.

  • De mist blijft jammer genoeg niet al te lang hangen, zet daarom de avond ervoor alles klaar en kijk naar de instellingen van je fototoestel. Een voordeel is dat je storende elementen al kunt verhullen. Ik probeer dat altijd met de Stellingweg flat, dat is een storende afleidende element op de foto.
  • In mist fotograferen is wel een uitdaging. Om bijvoorbeeld een mooie dieptewerking te krijgen kun je objecten op de voorgrond meenemen. De compositie blijft natuurlijk altijd belangrijk om de aandacht van de kijker vast te houden.
  • Voor bloemen met dauw is dit hét moment om deze te fotograferen. We kennen vast allemaal wel de bloemen met dauwdruppels of in een spinnenweb. Ook andere objecten kunnen de waterdruppels verrijken, zoals een waslijn of grassprieten 
  • Verkort je sluitertijd en gebruik altijd je statief of zet je camera op een vaste ondergrond. Dit draagt bij aan een scherpe foto.
  • De ISO-waarde kun je verlagen en het effect is dat je dan minder ruis krijgt.
  • Kijk naar de belichting van de foto, want bij mist zijn er veel wit- en grijstinten.
  • De camera kan moeite hebben met het scherpstellen, het beste kun je dan kiezen voor handmatig scherpstellen

Stuur je foto’s -met naam- uiterlijk 30 september naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine en Henk 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/09/fotowedstrijd-augustus-september/

Blog 12 Wespen

Eindelijk vliegt er een wesp in de tuin. Het is nu augustus en dit jaar nog steeds geen Limonadewesp (Gewone wesp of Duitse wesp) gezien. Twee jaar geleden nog twee nesten, maar vorig jaar geen en dit jaar dus ook niet. Niet één dit jaar. Echt jammer. Wie er wel zat zijn Franse veldwespen. Hij ziet er iets anders uit, vooral goed te zien aan de oranje voelsprieten. Als hij vliegt, hangen zijn poten ook als een uitgeklapt landingsgestel onder zijn lijf. De Franse veldwesp is ook veel rustiger en is beter te benaderen. Limonadewespen lijken op haaien die in het koraalrif naar vis jagen. Ze vliegen tussen de struiken en planten door en onderzoeken elk bubbeltje op een blad of het een spinnetje, vliegje of rupsje is. Eerst wordt de poten en vleugels afgebeten en dan kan het verse vlees naar het nest. Volwassen wespen voeden zich met nectar, maar de larven zijn dus echte carnivoren. Zij worden goed verzorgd. Als tegenprestatie scheiden die larven een zoetige vloeistof uit, waar de werksters dol op zijn. In het voorjaar zie je volwassen wespen nog wel nectar zoeken bij bloemen, maar langzamerhand worden ze door de larven steeds meer bijgevoerd. Ook de toegang tot het hol wordt schoongehouden, zodat de invliegroute goed open blijft. Zo rond augustus zijn die larven verpopt en valt de zoete afscheiding weg. Dit is echt een ‘cold turkey’ voor ze en dan is alle zoetigheid op tafel een mooi alternatief… Dat er dit jaar zo weinig wespen zijn, kan met het koude voorjaar te maken hebben, omdat er dan ook weinig andere insecten zijn om zich mee te voeden. Ook de vele regen werkt niet mee. Regenbuien verstoren net uitgekomen wespen. Ze kunnen hun nest dan niet goed terugvinden. Verder kunnen nesten in de grond onderlopen of wegspoelen. 

Graafwespen

Maar er zijn gelukkig ook andere soorten wespen te vinden, zoals graaf-, metsel- en sluipwespen. Een soort die op de bekende wesp lijkt is de Bijenwolf, een graafwesp die op Honingbijen jaagt. De bij wordt verdoofd om daarna de voedzame maaginhoud eruit te drukken. Die wordt geconsumeerd. Het vrouwtje brengt de verdoofde bij naar het nest waar dan een ei op of in de buurt gelegd wordt. De larve die uit het ei kruipt heeft dan een verse voedselvoorraad voorhanden. Eerst worden alle niet essentiële delen gegeten. Een eng idee dat je als prooi door blijft leven, terwijl er al een groot deel van je weg is… Deze manier van jongen verzorgen zie je bij veel soorten wespen. De Bijenwolf houdt van droge gebieden, zoals op de hei, maar komt steeds meer in de stad voor. Je zou denken dat betegelde trottoirs en tuinen een hindernis zijn, maar juist onder een trottoirtegel je nest maken biedt ook een zekere bescherming!

Een andere graafwesp is de Cicadendoder. Er zijn meerde soorten Cicadendoders, maar omdat deze Cicadendoder een Schuimcicade predeert, is het vrij zeker dat dit de Gorytes laticinctus is. Andere soorten Cicadendoders zoeken andere soorten cicades. Heel specifiek dus. Vanaf een foto zijn Cicadendoders moeilijk te determineren. 

De Kleine zeefwesp en de Harkwesp zie ik zelden in de tuin. Deze laatste lijkt op een Gewone wesp, maar aan de groene ogen zie je meteen dat het wat anders is. Hem heb ik één keer gespot. Eigenlijk is die meer in de duinen te vinden, waar ze op grote (zweef)vliegen jagen voor hun jongen. Misschien was hij aangetrokken door de grote zandhopen door grondwerkzaamheden om huizen te bouwen in de Bongerd. 

Ook Blokhoofdwespen hebben het voorzien op (zweef)vliegen. Zij nestelen niet in de grond, maar in dood hout. Van de buurvrouw heb ik een mooie appelstam gekregen, waarin veel gaten met verschillende diameter zijn geboord. Die vinden ze heel interessant, net als het insectenhotel. Het was er de afgelopen maand een komen en gaan. Ik heb ze nooit met prooien of bouwmateriaal gezien, maar een stuk of zes wespen gingen een gangetje in en uit en in en uit. 

Van de Pottenbakkerswesp weet ik wel dat ze een nest gebouwd hebben. Hiervan waren enkele individuen actief met bouwmateriaal. Meerdere gangen in dood hout en in bamboe zijn gebruikt om hun nesten te maken. Ze zoeken vervolgens kleine spinnetjes die ze het hol in proppen waar dan een eitje bij gelegd wordt. Maar ja, al dat eten is voor een andere wesp, zoals de Hongerwesp of Goudwesp, ook weer interessant. Ze parasiteren namelijk op Pottenbakkerswespen. En zo wordt het netwerk duidelijk waar ieder insect zijn rol speelt. Elke soort probeert zich zo productief mogelijk te vermenigvuldigen, maar het heeft altijd één of meerdere tegenhangers die de explosieve groei van een soort in toom houdt.

Metselwespen

Als je kleine motjes door de tuin ziet fladderen, dan heb je ook kans op Muurwespen. Zij zoeken namelijk hun rupsen als voedsel voor hun larven. Om ze te lokken een nest te maken, zijn er blokken leem geplaatst. Ze gebruiken die graag als bouwmateriaal. De Goudwesp houdt dat allemaal goed in de gaten. Zodra ze de kans krijgt, legt zij haar eitjes bij de verlamde prooien. Haar eitjes komen eerder uit, eten de larven van de Muurwesp en de overige voedselvoorraad. Goudwespen parasiteren ook op Deukmetselwespen. Die kwam ik eerst tegen op bloeiend Zevenblad en later in het jaar was ze actief in het insectenhotel. Urntjeswespen ten slotte maken van het leem een klein urntje, waarin een eitje wordt afgezet en waar later ook weer kleine rupsen van nachtvlinders bij worden geplaatst. Zo’n urntje zou ik graag eens willen vinden…

En dan zijn er nog heel veel sluipwespen, zij parasiteren ook op andere insecten of spinnen, maar daar heb ik het een ander keertje over. 

Die Limonadewesp die ik vorige week eindelijk zag, heb ik achtervolgd. Ik wilde haar nest wel eens vinden. In plaats daarvan vloog ze pardoes op een spinnenweb om van de spinnenprooi te smullen. Nu kon ik hem eens rustig bekijken. Het bleek geen Gewone wesp te zijn, maar een Duitse wesp. Ik moest het even opzoeken, maar je kunt het zien aan de kop van het beestje. Die is bij de Duitse wesp bijna helemaal geel en bij een Gewone wesp zit er een zwarte middenstreep over de lengte van de kop, in de vorm van een zwart anker. En bij het achterlijf zie je bij Gewone wespen zwarte stippen die verbonden zijn met zwarte banden. Bij Duitse wespen zijn de stippen en de banden juist gescheiden. Niet dat het veel uitmaakt, want ook Duitse wespen kunnen in augustus lastig worden aan tafel…

Meer over wespen, ga naar: https://www.ahw.me/indexwespen.html 

Graafwespen: https://www.natuur-dichtbij.nl/wespen/graafwespen/

Metselwespen: https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Publicaties/Bijengasten_Hoofdstukken/Bijenhotelgasten_h17.pdf

Als je vragen hebt, neem dan gerust even contact met mij op: henk@wilmkebreek.nl

Henk van Alst

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/blog-12-wespen/

Uitnodiging ALV 2021

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder nodigt leden en geïnteresseerden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Voor datum, agenda en verdere details zie bijgesloten uitnodiging.

Het bestuur van de Vereniging

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/uitnodiging-alv-2021/

Algemene ledenvergadering

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt haar jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 30 augustus a.s. onder voorbehoud dat het toegestaan is onder de dan geldende coronaregels. De vergadering begint om 20:00 uur.

Verdere informatie – agenda met toelichting en plaats van vergadering – volgt via deze berichtenservice, via een mail aan bestaande leden en in een rond de polder verspreide huis-aan-huisbrief.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/algemene-ledenvergadering-2/

Het broedseizoen is voorbij …

In de loop van juli waren onze weidevogels wel klaar met broeden en jongen grootbrengen. Alleen een nijlgans zette nog een jong op de weidewereld. De jonge vogels die nog in de polder waren gebleven waren vliegvlug: regelmatig zagen we jonge grauwe ganzen, bergeenden en kieviten hun vliegkunsten oefenen. Na half juli heeft boer Harry de hooilanden en de veevrije andere percelen gemaaid en voor de regenbuien is al het gemaaide gras in grote balen verpakt. Een aantal koeien met kalveren is inmiddels ook in de polder gebracht. De stier loopt bij de jonge koeien en doet goed zijn best. Het vossenraster wordt weer afgebroken en opgeslagen.

Wat zien we in de zomermaanden? Op 1 augustus hebben we weer eens geteld en dit is de score:
Scholekster 2
Bergeend 3 (een paar dagen later bleken er nog wel 7 bergeenden te zijn)
Kieivt 11
Meerkoet 10
Nijlgans 3 (een paar dagen later landde een vlucht van 9 nijlganzen)
Grauwe gans ruim 300
Krakeend 10
Wilde eend 49
Kokmeeuw ruim 400
Kleine mantelmeeuw 4
Lepelaar 2
Ooievaar 2
Blauwe reiger 12
Veel houtduiven, kauwen en kraaien
en 1 haas
De boerenzwaluwen en gierzwaluwen lijken alweer te vertrekken uit hun broedgebied.

De polder lijkt wel stil op zomerse dagen, maar zit ook na het broedseizoen nog vol leven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/het-broedseizoen-is-voorbij/

Fotowedstrijd juli-augustus

De 3 winnaars van de maand juli zijn:

1. Tom Jongeling met de Viervlek (Libellula quadrimaculata): deze Libelle is nog niet eerder in en om de polder gezien, een bijzondere waarneming dus en door Tom meteen prachtig gefotografeerd in een spannende compositie.

2. Pieter Vroom met de Platbuik (Libellula depressa). Pieter weet met deze foto een mooi actiebeeld te maken van een mannetje die zojuist een prooi gevangen heeft.

3. Tom Jongeling met de Kraamwebspin (Pisaura mirabilis). De foto laat een mooi uitgelicht vrouwtje zien dat haar eicocon bewaakt.

Het thema voor augustus wordt: ‘Zomer.’

Lekker luieren en genieten van de rust. Laat je inspireren door grazende koeien in de gemaaide polder, zwaluwen met hun jongen op een draad of het wuivende riet in de wind.

Tips & Tricks

Natuurlijk willen we jullie ook een handje helpen. Marga Bögels, van de workshop ‘Fotografie met Smartphone’, geeft elke maand advies hoe je met je telefoon of met je professionele camera tot een verrassend resultaat kunt komen. 

Probeer de sfeer van de zomer te vangen, b.v. aan het einde van de middag is het licht vaak wat warmer. Of zoek juist spanning in de scherpe contrasten. Volg je gevoel.

Stuur je foto’s -met naam- uiterlijk 30 juni naar  fotowedstrijd@wilmkebreek.nl  en korte tijd later zullen ze te zien zijn op de pagina ‘Fotowedstrijd’ onder menu-item ‘Activiteiten’. 

Auteursrecht

Als je een foto opstuurt, geef je meteen ook toestemming dat de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder de foto auteursrechtenvrij mag gebruiken voor de website of voor andere uitingen van de vereniging. We zullen je naam natuurlijk bij de foto vermelden.

Marga, Sabine, Henk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/fotowedstrijd-juli-augustus/