Dijk langs Klein Kadoelen

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft begin november 2022 bij de bewoners van de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen een brief in de bus gedaan met als strekking, dat begonnen is met de uitwerking van een plan om de dijk langs de rand van de Wilmkebreekpolder bij Klein Kadoelen te versterken. Deze versterking was eerder, in maart 2021, al aangekondigd. De betreffende dijk vormt de oever van de hooggelegen randsloot, en voorkomt dat het water de lagergelegen polder instroomt. Volgens HHNK is de dijk niet hoog genoeg en is de macro-stabiliteit (de stabiliteit van het gehele grondlichaam) problematisch. Bovendien staan er op de hoek van Klein Kadoelen enkele grote bomen op en dicht langs de dijk.

Dijk langs rand Wilmkebreekpolder bij Klein Kadoelen (foto: 15 maart 2020)

De dijk begint inderdaad zichtbaar zwakke plekken te vertonen: hier en daar is de kruin van de dijk (door afkalving van de oever van de randsloot) erg smal geworden. Wanneer de dijk zou doorbreken of wanneer water over de kruin zou gaan lopen, zou de kerende functie van de dijk verloren gaan. Omdat de randsloot door middel van een duiker onder de Kadoelenweg door in directe verbinding staat met de Waterlandse Boezem, zou in het extreme geval een grote waterstroom op gang kunnen komen. Gelukkig kan die duiker echter vrij eenvoudig afgesloten worden. Een ander positief punt is dat de nieuwe damwand langs Klein Kadoelen diep de grond in gaat, waardoor de grond daarachter goed wordt opgesloten en het grondlichaam van de dijk minder gronddruk ondervindt.

Zwakke plek in de dijk (foto: 22 juli 2023)

Problematisch is wel dat er enkele bomen op en dicht langs de dijk staan. De wortels van de bomen reiken tot ver in het grondlichaam van de dijk. Wanneer de bomen door wind worden belast oefenen de wortels een flinke kracht uit op de grond. In het geval van een storm zou dit tot grote schade aan de dijk kunnen leiden of zelfs tot een doorbraak wanneer de boom omvalt. Het lijkt dus wel verstandig om die bomen weg te halen.

HHNK heeft in het voorjaar van 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor versterkingswerkzaamheden aan de dijk ingediend bij de gemeente Amsterdam. De versterking betreft een aanzienlijke verbreding van de dijk en een ophoging. Ook zal ter voorkoming van erosie een palenrij (een soort beschoeiing) langs de oever van de sloot worden geplaatst. De gemeente vond de vergunningaanvraag echter nog niet volledig en heeft om extra onderbouwend onderzoek gevraagd. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Naar verwachting van HHNK zullen de versterkingswerkzaamheden aan de dijk nu na het vogelbroedseizoen 2024 kunnen worden uitgevoerd (een jaar later dan oorspronkelijk gepland).

De vereniging heeft in het voorjaar van 2023 een alternatief plan voor de dijkversterkingswerken ontwikkeld en besproken met HHNK. Dit plan houdt in om de duiker onder de Kadoelenweg door, die zorgt voor de watertoevoer naar de polder, af te sluiten en daar een regelkraan aan te brengen. De dijkring rond de polder loopt dan via de Kadoelenweg. Versterking van de dijk is dan niet meer nodig. Op de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2023 is uitvoerig op dit alternatief ingegaan, zie de presentatie. HHNK heeft aangegeven niet met dit voorstel mee te gaan. De dijk langs Klein Kadoelen zal dus aanzienlijk worden verzwaard. Hiervoor zullen omvangrijke grondverzetwerkzaamheden nodig zijn. De vereniging zal de verdere ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/kade-langs-klein-kadoelen/