Dijk langs Klein Kadoelen

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft begin november 2022 bij de bewoners van de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen een brief in de bus gedaan met als strekking, dat begonnen is met de uitwerking van een plan om de dijk langs de rand van de Wilmkebreekpolder bij Klein Kadoelen te versterken. Deze versterking was eerder, in maart 2021, al aangekondigd. De betreffende dijk vormt de oever van de hooggelegen randsloot, en voorkomt dat het water de lagergelegen polder instroomt. Volgens HHNK is de dijk niet hoog genoeg en is de macro-stabiliteit (de stabiliteit van het gehele grondlichaam) problematisch. Bovendien staan er op de hoek van Klein Kadoelen enkele grote bomen op en dicht langs de dijk.

Dijk langs rand Wilmkebreekpolder bij Klein Kadoelen (foto: 15 maart 2020)

De dijk begint inderdaad zichtbaar zwakke plekken te vertonen: hier en daar is de kruin van de dijk (door afkalving van de oever van de randsloot) erg smal geworden. Wanneer de dijk zou doorbreken of wanneer water over de kruin zou gaan lopen, zou de kerende functie van de dijk verloren gaan. Omdat de randsloot door middel van een duiker onder de Kadoelenweg door in directe verbinding staat met de Waterlandse Boezem, zou in het extreme geval een grote waterstroom op gang kunnen komen. Gelukkig kan die duiker echter vrij eenvoudig afgesloten worden. Een ander positief punt is dat de nieuwe damwand langs Klein Kadoelen diep de grond in gaat, waardoor de grond daarachter goed wordt opgesloten en het grondlichaam van de dijk minder gronddruk ondervindt.

Problematisch is wel dat er enkele bomen op en dicht langs de dijk staan. De wortels van de bomen reiken tot ver in het grondlichaam van de dijk. Wanneer de bomen door wind worden belast oefenen de wortels een flinke kracht uit op de grond. In het geval van een storm zou dit tot grote schade aan de dijk kunnen leiden of zelfs tot een doorbraak wanneer de boom omvalt. Het lijkt dus wel verstandig om die bomen weg te halen.

Volgens de tijdplanning van HHNK zal het projectplan (met een aanpak voor versteviging van de dijk) in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage worden gelegd en zullen de versterkingswerkzaamheden in het derde en vierde kwartaal 2023 (na de vogelbroedperiode) worden uitgevoerd. De vereniging zal de vinger aan de pols houden bij de uitwerking van de versterkingsplannen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/kade-langs-klein-kadoelen/