Plannen

Toekomstbeeld Amsterdam 2050
(uit: concept Omgevingsvisie Amsterdam 2050)

Bij de meeste mensen zijn begrippen als ‘bestemmingsplan’ en ‘structuurvisie’ wel bekend, maar er bestaan zeer veel andere ruimtelijke plannen, zowel op stedelijk, provinciaal als landelijk niveau, die minder bekend zijn. Veel van die plannen zijn of kunnen in de toekomst van invloed zijn op hetgeen er in de polder gebeurt.

De Wilmkebreekpolder ligt in de wijk Kadoelen in Amsterdam-Noord. Het van kracht zijnde ruimtelijke-ordeningplan voor deze wijk is het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III (van juni 2013). De afgelopen jaren hebben veel nieuwe ruimtelijke plannen het licht gezien. En er zijn ingrijpende nieuwe plannen in aantocht. Belangrijk om te weten is dat het ‘bestemmingsplan’ over enige tijd vervangen zal zijn door het ‘omgevingsplan’ en de ‘structuurvisie’ door de ‘omgevingsvisie’.  

In de naaste omgeving van de Wilmkebreekpolder zijn en worden ook plannen doorgevoerd. Zo is in 2020 het nieuwbouwproject ‘Klein Kadoelen’ gereed gekomen op het voormalige industrieterrein ‘Kiekens’ en wordt er door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan versterking van de Landsmeerderdijk naast de polder. We laten de voor de polder relevante plannen in de submenu’s de revue passeren.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/plannen/