Insectentuin

Hier gaan berichten komen van het project van Henk van zijn insectenonderzoek.

Groep van 100 kieviten

De kieviten die nu in Nederland zijn trekken rond in groepen van eetplaats naar eetplaats. Het kunnen kieviten zijn die in Nederland hebben gebroed, maar ook kieviten uit noordelijker gebieden, trekvogels dus. Dit blijven de kieviten doen tot het voorjaar, waarbij ze wel zorgen dat ze zuidelijk van de (nacht)vorstgrens blijven.

Ook in onze polder . . . → Lees verder: Groep van 100 kieviten

Rugstreeppad

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) laat deze zomer onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van de rugstreeppad in de omgeving van de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk en Klein Kadoelen. In bijgaande bewonersbrief geeft HHNK uitleg over het onderzoek.

Filmpje

Vogelbescherming Nederland heeft een filmpje gemaakt van ons werk voor de vogels in de polder. Het filmpje is te zien op de website van Vogelbescherming Nederland. Deze link geeft direct toegang tot het filmpje.

Insecten & Zo

In de week 22-25 juni heeft de veldwerkcursus ‘Insecten & Zo’ plaats gevonden in de Wilmkebreekpolder. Zie hier voor een kort verslag.

Update weidevogeltellingen (14)

Beste lezer, zie hier de laatste update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Update weidevogeltellingen (13)

Beste lezer, hierbij weer een update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Update weidevogeltellingen (12)

Beste lezer, hierbij weer een update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Update weidevogeltellingen (11)

Beste lezer, hierbij weer een update van de weidevogeltellingen in de Wilmkebreekpolder.

Insectenonderzoek

In de week van 22-26 juni wordt een onderzoek uitgevoerd naar de insecten in de polder. Lees hier meer!