Categorie: Waarnemingen

Groep van 100 kieviten

De kieviten die nu in Nederland zijn trekken rond in groepen van eetplaats naar eetplaats. Het kunnen kieviten zijn die in Nederland hebben gebroed, maar ook kieviten uit noordelijker gebieden, trekvogels dus. Dit blijven de kieviten doen tot het voorjaar, waarbij ze wel zorgen dat ze zuidelijk van de (nacht)vorstgrens blijven.

Ook in onze polder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/09/groep-van-100-kieviten/

Rugstreeppad

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) laat deze zomer onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van de rugstreeppad in de omgeving van de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk en Klein Kadoelen. In bijgaande bewonersbrief geeft HHNK uitleg over het onderzoek.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/07/rugstreeppad/

Filmpje

Vogelbescherming Nederland heeft een filmpje gemaakt van ons werk voor de vogels in de polder. Het filmpje is te zien op de website van Vogelbescherming Nederland. Deze link geeft direct toegang tot het filmpje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/07/filmpje/

Insecten & Zo

In de week 22-25 juni heeft de veldwerkcursus ‘Insecten & Zo’ plaats gevonden in de Wilmkebreekpolder. Zie hier voor een kort verslag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/06/insecten-zo/

Insectenonderzoek

In de week van 22-26 juni wordt een onderzoek uitgevoerd naar de insecten in de polder. Lees hier meer!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/06/insectenonderzoek/

Inventarisatie planten en waterbeestjes

Vrijdag 21 juni gaat de Commissie Natuur van de Vereniging de polder in voor de jaarlijkse inventarisatie van planten en waterbeestjes. Het broedseizoen is bijna afgelopen, dus er is geen gevaar meer dat we nesten verstoren. De jonge vogels die er nog zijn, kunnen zich al goed uit de voeten maken of al vliegen. Deze …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/06/inventarisatie-planten-en-waterbeestjes/

De weidevogels zijn weer aan het broeden!

De afgelopen weken zijn veel weidevogels teruggekomen van hun zuidelijke verblijfplaatsen. De kievit is inmiddels op volle sterkte aanwezig; de vele broedpaartjes hebben al op 40 (!) plaatsen, verspreid door de gehele polder, een nest gemaakt. Ook de grutto, de tureluur en de scholekster zijn weer terug en maken aanstalten om te gaan broeden. Verder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/04/de-weidevogels-zijn-weer-aan-het-broeden/

Jaarrapport 2018 is uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft het rapport 2018 over de waarnemingen van vogels, waterbeestjes en planten in de polder uitgebracht. Het kan hier worden ingezien en gedownload.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/02/jaarrapport-2018-is-uit/

Een paar kleine vossen gezien …

Het schrikdraad om de vos uit de hooilanden te weren is klaar. Net op tijd, want er vliegen al een flink aantal kieviten, grutto’s, scholeksters en tureluurs rond op zoek naar een mooie nestplek. Ook bergeenden, grauwe ganzen en nijlganzen lijken weer voor nageslacht te zullen zorgen.

Tijdens het installeren van het schrikdraad zagen we een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/03/een-paar-kleine-vossen-gezien/

Lepelaars en scholeksters

Vandaag, maandag, zijn de lepelaars weer teruggekomen. Ze lopen in de sloten om naar stekelbaarsjes te ‘lepelen’ en rusten verder uit van hun lange tocht met hun kop in de veren. Ook vliegen er al weer een paar scholeksters luid roepend rondjes boven de polder.

We wachten met spanning op de eerste grutto’s …

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/02/lepelaars-en-scholeksters/