Inventarisatie rapporten

Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder

De Commissie Natuur inventariseert de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. In het voorjaar is het meeste werk aan de winkel, want dan worden de aantallen broedende weidevogels geteld. De laatste jaren is het aantal broedparen van Grutto, Kievit, Tureluur en Scholekster behoorlijk hoog. In de jaren 2013 en 2014 was er een mindere periode omdat een vos huis hield onder de eieren en kuikens van de weidevogels. Ter bescherming van de kuikens tegen de vos en tegen loslopende huiskatten wordt ieder voorjaar een schrikdraadafrastering aangebracht rond de hooilanden.

Vliegende Grutto
Vliegende Grutto

De Commissie Natuur maakt jaarlijks een inventarisatie-rapport van de vogels in de Wilmkebreekpolder. Ook wordt over de flora en fauna gerapporteerd. Deze rapporten zijn hieronder in te zien en te downloaden. Klik op de titel om de rapporten te openen.

Rapport van het jaar 2019:  Vogels, planten, waterbeestjes, insecten

Rapport van het jaar 2018:  Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2017:  Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2016:  Vogels, planten, waterbeestjes en vleermuizen

Rapport van het jaar 2014:  Vogels, Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2013:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2012:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2011:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/rapporten/