Rapporten

Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder

De Commissie Natuur van de vereniging inventariseert de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. In het voorjaar is het meeste werk aan de winkel, want dan worden de aantallen broedende weidevogels geteld. De broedresultaten variëren van jaar tot jaar afhankelijk van weersomstandigheden en mate van predatie. In de jaren 2013 en 2014 was er een mindere periode omdat een vos huis hield onder de eieren en kuikens van de weidevogels. Ter bescherming van de kuikens tegen de vos en tegen loslopende huiskatten wordt ieder voorjaar een schrikdraadafrastering aangebracht rond de hooilanden.

De voorlopige resultaten van de vogeltellingen in het broedseizoen kunt u hier inzien.

Vliegende Grutto
Vliegende Grutto

Jaarrapporten

De Commissie Natuur maakt jaarlijks een rapport van de inventarisaties in de Wilmkebreekpolder. Het hoofdonderwerp wordt veelal gevormd door de vogels, maar ook de flora en overige fauna worden gerapporteerd. Deze rapporten zijn hieronder in te zien en te downloaden. Klik op de titel om de rapporten te openen.

Rapport van het jaar 2023: Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2022: Vogels, planten, waterbeestjes, insecten

Rapport van het jaar 2021: Vogels en planten

Rapport van het jaar 2020: Vogels, Flora en Fauna

Rapport van het jaar 2019:  Vogels, planten, waterbeestjes, insecten

Rapport van het jaar 2018:  Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2017:  Vogels, planten en waterbeestjes

Rapport van het jaar 2016:  Vogels, planten, waterbeestjes en vleermuizen

Rapport van het jaar 2014:  Vogels, Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2013:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2012:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2011:  deel Vogels  deel Flora en Fauna

Insecten

Henk van Alst, oud-lid van de Commissie Natuur, is vanaf 2019 bezig met een onderzoek naar het voorkomen van insecten in zijn tuin. Hij heeft daar een viertal (foto)rapporten over gemaakt. Ook heeft hij een brochure gemaakt met tips voor het vervaardigen van een bijenhotel.

Rapport Insectentuin 2019-2023 Fotografische inventarisatie (het rapport is voorzien van interactieve inhoudsopgave)

Rapport Insectentuin 2019-2021 Fotografische inventarisatie

Rapport Insectentuin 2019-2020 Fotografische inventarisatie

Rapport Insectentuin 2019 Zoektocht naar zespotigen in en om de Wilmkebreekpolder

Brochure Tips voor een bijenhotel in de Kadoelen

Soortenlijsten

Alle soorten vogels, planten, insecten etc., die in de Wilmkebreekpolder en de aangrenzende tuinen zijn waargenomen in de periode 2010-2020, en zijn ingevoerd op de website waarneming.nl, zijn verzameld in een soortenlijst.

Soortenlijsten Wilmkebreekpolder en tuinen 2010-2020

Taxon Expeditie

Het bedrijf ‘Taxon Expeditions’ heeft in juni 2020 in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van insecten in de tuin van de boerderij aan de Kadoelenweg en in het naastliggende perceel ‘Molenstuk’. Het onderzoek had een educatief karakter. Het onderzoeksrapport is geschreven door Menno Schilthuizen en is vorm gegeven door Henk van Alst.

Rapport ‘Taxon Expeditie Wilmkebreekpolder, 22-26 juni 2020’

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/rapporten/