Update weidevogeltellingen (1)

Ondanks de Corona-perikelen hebben we het afgelopen weekend weer de weidevogels geteld. Zie hier de resultaten.

Weidevogeltellingen

Nu veel weidevogels zijn teruggekeerd naar de polder om te broeden voert de Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder weer wekelijks tellingen uit van de aantallen vogels.  U kunt ons iedere zaterdag vinden op de Landsmeerderdijk, start 14:00u naast nr 67. Het verslag van de eerste telresultaten vindt u onder deze . . . → Lees verder: Weidevogeltellingen

Algemene Ledenvergadering uitgesteld!

Tot onze spijt moeten we jullie vertellen dat de Algemene Ledenvergadering, die gepland stond voor 6 april a.s., vanwege de corona-epidemie zal worden uitgesteld tot waarschijnlijk het najaar. Zoals u mag verwachten zal het bestuur de belangen van de Wilmkebreekpolder nauwgezet blijven behartigen.

De aangekondigde Nederland-schoon actie op de Landsmeerderdijk gaat ook niet door, maar . . . → Lees verder: Algemene Ledenvergadering uitgesteld!

Algemene ledenvergadering gepland voor 6 april a.s.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De vergadering is gepland voor 6 april a.s., 20:00u, in het clubhuis van volkstuincomplex De Bongerd, Kadoelenpad 21, 1035 NW Amsterdam. Inloop vanaf 19:45u. In verband met alle ontwikkelingen rond de corona-virus-epidemie zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn om . . . → Lees verder: Algemene ledenvergadering gepland voor 6 april a.s.

De polder is weer klaar voor het weidevogelbroedseizoen!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft de afgelopen weken, samen met enkele buurtbewoners, het schrikdraadraster rond de hooilanden aangebracht. Ook zijn enkele dwarssloten weer lopend gemaakt en verstopte drainage-leidingen doorgeprikt. De weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, en verschillende soorten watervogels en ganzen, die hier binnenkort gaan broeden, . . . → Lees verder: De polder is weer klaar voor het weidevogelbroedseizoen!

Broedseizoen begint bijna

Als eerste weidevogels dit jaar zijn de scholeksters terug en ook de bergeenden beginnen al te vechten om hun eigen sloot voor een plekje om te broeden. Binnenkort zullen we onze eigen kieviten, grutto’s en tureluurs horen roepen, die hopelijk weer met succes hun jongen groot gaan brengen in de polder. 

Wij, de commissie natuur . . . → Lees verder: Broedseizoen begint bijna

Het jaarrapport 2019 en een rapport over insecten zijn uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft over het afgelopen jaar 2019 een rapport uitgebracht over de flora en fauna in de polder. Daarnaast worden ook andere onderwerpen in het rapport besproken, o.a. de voorgenomen versterking van de Landsmeerderdijk / Oostzanerdijk. Een van de commissieleden heeft een mooi rapport geschreven . . . → Lees verder: Het jaarrapport 2019 en een rapport over insecten zijn uit!

Winter in de polder

De meeste weidevogels, grutto, tureluur en scholekster zijn vertrokken uit de polder. De boerenzwaluwen hielden het het langst vol. Tot in oktober zagen we er nog een paar op insecten jagen.

De nijlganzen lijken te blijven. Een grote groep grauwe ganzen pendelt tussen onze polder en de weilanden buiten de ring. Een 100-tal krakeenden overwintert hier. . . . → Lees verder: Winter in de polder

Laatste update weidevogeltellingen

Beste lezer,

Het weidevogelbroedseizoen loopt ten einde. Hierbij de laatste update van de weidevogeltellingen.

Inventarisatie planten en waterbeestjes

Vrijdag 21 juni gaat de Commissie Natuur van de Vereniging de polder in voor de jaarlijkse inventarisatie van planten en waterbeestjes. Het broedseizoen is bijna afgelopen, dus er is geen gevaar meer dat we nesten verstoren. De jonge vogels die er nog zijn, kunnen zich al goed uit de voeten maken of al vliegen. Deze . . . → Lees verder: Inventarisatie planten en waterbeestjes