Resultaten weidevogeltellingen 27 april

Beste lezer,

Hierbij het verslag van de weidevogeltellingen van 27/28 april.

Resultaten weidevogeltellingen op 20 april

In de loop van de week is de temperatuur steeds meer omhoog gegaan. Vandaag is het ca. 22oC, de lucht is geheel onbewolkt en de zon schijnt uitbundig. Ook de komende dagen blijft het warm en droog bij een matige wind uit de noord-oost hoek. De laatste weken is er slechts weinig regen gevallen; voor . . . → Lees verder: Resultaten weidevogeltellingen op 20 april

Resultaat van de weidevogeltelling op 14 april

De website werkt op het ogenblik niet naar behoren. Daarom deze keer geen pdf die in een apart venster wordt geopend, maar alle tekst in het nieuwsbericht. Commissie Natuur.

 

Telling op zondag 14 april, 13:00u

Gisteren was het erg koud, want er stond een gure wind uit het noordoosten, en er werden buien voorspeld. . . . → Lees verder: Resultaat van de weidevogeltelling op 14 april

Druk bezochte ledenvergadering

Op maandag 15 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekplder plaats in het clubgebouw van volkstuinpark ‘de Bongerd’. De avond werd druk bezocht door oude en nieuwe leden. Presentaties van de Commissie Natuur over het beschermingswerk en van het Bestuur over de geschiedenis van de polder zijn te . . . → Lees verder: Druk bezochte ledenvergadering

De weidevogels zijn weer aan het broeden!

De afgelopen weken zijn veel weidevogels teruggekomen van hun zuidelijke verblijfplaatsen. De kievit is inmiddels op volle sterkte aanwezig; de vele broedpaartjes hebben al op 40 (!) plaatsen, verspreid door de gehele polder, een nest gemaakt. Ook de grutto, de tureluur en de scholekster zijn weer terug en maken aanstalten om te gaan broeden. Verder . . . → Lees verder: De weidevogels zijn weer aan het broeden!

HHNK: Inloopavond Kadoelendijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) organiseert op maandag 8 april 2019, van 18:00u – 21:oou, een inloopavond in het Concertgemaal. Op informatieborden zal worden aangegeven welk alternatief voor versterking van de Kadoelendijk (Landsmeerderdijk – Oostzanerdijk tot hoek Appelweg) wordt gekozen als voorkeursalternatief. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in het bebouwde gedeelte van de dijk en . . . → Lees verder: HHNK: Inloopavond Kadoelendijk

Schoon talud Landsmeerderdijk

Net als in voorgaande jaren wordt op de landelijke schoonmaakdag (23 maart a.s.) het talud van de Landsmeerderdijk (naast de Wilmkebreekpolder) onderhanden genomen. Start om 14:00u bij Landsmeerderdijk 67. Doe je mee? Aanmelden kan via natuur@wilmkebreek.nl.  Zie ook bijgaande poster Supporter van schoon.

Vossenraster is klaar!

Afgelopen zaterdag is het vossenraster rond de hooilanden gereed gekomen. Precies op tijd, want er zijn inmiddels al flink wat Kieviten, Scholeksters en Tureluurs in de polder. Ook zijn er al weer enkele Grutto’s gezien. Na al die regenbuien van de afgelopen weken zijn de verschillende percelen nog erg nat, maar de Kieviten zijn op . . . → Lees verder: Vossenraster is klaar!

Weidevogelbescherming in de polder

De Commissie Natuur en een paar extra vrijwilligers gaan de weidevogels in de polder weer beschermen. We beginnen net als in de voorafgaande jaren weer met de aanleg van het vossenraster: schrikdraad rond de hooilanden. In de hooilanden worden elk jaar de meeste nesten van kieviten, grutto’s en tureluurs gemaakt. Met boer Harry hebben we . . . → Lees verder: Weidevogelbescherming in de polder

Jaarrapport 2018 is uit!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft het rapport 2018 over de waarnemingen van vogels, waterbeestjes en planten in de polder uitgebracht. Het kan hier worden ingezien en gedownload.