Vleermuiswandeling op 14 april

Vrijdagavond 14 april start de Vleermuiswandeling op het parkeerterrein van Tuinpark de Bongerd, Kadoelenpad 21.

Er is eerst inleidend praatje door stadsecoloog Koen Wonders (of ecoloog Atze van der Goot), daarna een wandeling met vleermuisdetector.

Als het stormt of stortregent vrijdag de 14e, dan wordt de wandeling een week later gehouden op 21 april.

Zet uw eventuele auto of fiets niet binnen het hek; het hek wordt namelijk afgesloten in de loop van de avond.

Tot vrijdagavond!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/vleermuiswandeling-op-14-april/

Referendum over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam wil de bestaande hoofdgroenstructuur gaan vernieuwen en actualiseren. Dit staat beschreven in het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Bij de nieuw gedefinieerde hoofdgroenstructuur wordt een ander systeem van groentypes-waarden-functies gehanteerd en een ander beschermingsregime. In delen van de hoofdgroenstructuur die samenvallen met zogenaamde ontwikkelingsgebieden in de stad, zullen veranderingen in de hoofdgroenstructuur gemakkelijker, maar wel onder voorwaarden, doorgevoerd kunnen worden. De Wilmkebreekpolder maakt ook deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is geen ontwikkelingsgebied. De polder krijgt volgens het Beleidskader Hoofdgroenstructuur het predicaat ‘stadsnatuurgebied’, hetgeen inhoudt dat natuur de belangrijkste ontwikkelwaarde is. Daar zijn we als Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder erg blij mee.

Tal van verontruste Amsterdammers en organisaties vrezen echter dat de hoofdgroenstructuur met de nieuwe plannen te weinig bescherming geniet, met name die in de ontwikkelingsgebieden. In de gemeenteraad van Amsterdam is inmiddels afgesproken dat er een referendum mag worden gehouden over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Voorwaarde is dat minimaal 10.000 stemgerechtigde inwoners van Amsterdam met hun handtekening aangeven dat zo’n referendum gewenst is.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder deelt de bezorgdheid van verontruste Amsterdammers wanneer het gaat over delen van de hoofdgroenstructuur in ontwikkelingsgebieden, die gemakkelijker gewijzigd zouden kunnen worden. Wanneer U zich kunt vinden in het houden van een referendum, dient u dat als individueel persoon kenbaar te maken. U kunt dat doen op de website www.rhgs.nl .

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/referendum-over-beleidskader-hoofdgroenstructuur/

Natuurvriendelijk tuinieren 3e lezing

Zaterdag 1 april om 13:30 uur is de volgende lezing van Henk van Alst in het clubhuis van Tuinpark de Bongerd.

Het thema van deze derde lezing is: Compost.

De vorige twee lezingen (Inleiding en Bodem) van Henk zijn te lezen en te bekijken op de website van het Tuinpark, klik hier.

De ingang van Tuinpark de Bongerd is aan het Kadoelenpad 21

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/natuurvriendelijk-tuinieren-3e-lezing/

Blog 23 – Aardhommelhotel

Maart 2023

Ik heb al twee keer een aardhommel zien vliegen, dat zijn uitgehongerde koninginnen, maar het is nog aan de koude kant buiten. Toch zal het niet lang meer duren voordat ze zich meer zullen laten zien, want ze moeten gaan eten. Vanaf het einde van de vorige zomer zitten ze ergens ondergronds te wachten op dit moment. Nu zijn ze helemaal afhankelijk van vroegbloeiende bomen en planten, zoals Prunus, mannelijke Wilg, Krokus en Blauw druifje, maar ook Hondsdraf, Paardenbloem en Paarse dovenetel. (Hommels zijn straks goede bestuivers van fruitbomen, maar ook Aubergine, Courgette en dergelijke.) En dan op zoek naar een geschikt nest, het liefste iets met muizengeur. Vorig jaar zat er een kolonie onder de schuur en nog een bij de voordeur. 

Hommelhotel

Dit jaar ga ik kijken of ik haar in een hommelhotel kan lokken. Ik heb een verdieping in de grond bij de houtstapel gemaakt. Daar is het koel en uit de zon. Dan een laagje grind aangebracht en daarboven een stukje gaas. Ik heb alle muizenkeutels die ik kon vinden verzameld en een oud leeg muizennest bij het kippenhok opgegraven. Ze komen namelijk op muizengeur af. Heb je die niet direct bij de hand, dan kun je ook bij een dierenwinkel vragen om nestmateriaal van muizen of hamsters. Misschien kan het zelfs wel met cavia… Maak een bolletje van het nestmateriaal en leg dat op de grond en maak een deuk in dat bolletje. Strooi er wat muizenkeutels bij. Ik lees dat als je er wat honing bij legt, de koningin daar flink van zal snoepen. Waarschijnlijk accepteert ze het nest dan nog sneller. Graaf een halve meter slang in, waarvan in de onderkant van de slang gaatjes zijn gemaakt. (Ik heb net 5 meter gekocht. Als iemand nog belangstelling heeft…) Als het dan geregend heeft, blijft er geen water in staan. Maak één uiteinde tot in de bloempot en de andere ongeveer een halve meter er vandaan. De ingang van het nest heb ik met een lei afgedekt en daar weer een pot op gezet, zodat ik niet vergeet waar de ingang zit. Zet een omgekeerde bloempot (niet te klein) met een gat aan de bovenkant over het nest, leg daar nog wat scherven op voor de ontluchting en dek het dan af met een steen. En nu even afwachten. Laat me later dit jaar vooral ook weten of het gelukt is en of er zich een aardhommelkolonie gevestigd heeft! De kolonie kan wel een paar honderd individuen groot worden. 

Zomer

In de zomer is de keuze van werksters erg groot en zijn ze ook te vinden op Grote kattenstaart, Gewone Smeerwortel en Vingerhoedskruid. Met hun lange tong kunnen ze diep in bloembuizen de nectar vinden. Maar ze breken soms ook in en bijten dan een gaatje aan het begin van de bloembasis. Nu gaat nectar opzuigen nog makkelijker. Je zult zien dan andere bijen daar ook weer gebruik van maken.

Mannetjes houden meer van Distels, Watermunt, Wolfspoot en Zwart tandzaad.

Een Aardhommel lijkt makkelijk te onderscheiden zijn, maar er komt toch nog een flinke variatie voor. Ik heb verschillende varianten op de foto kunnen zetten. Daarnaast kan eigenlijk alleen met zekerheid vastgesteld worden met welke hommelsoort je echt te maken hebt dmv microscopisch onderzoek van de geslachtsorganen. (Dat heb je ook bij veel spinnensoorten). Daarom worden tegenwoordig Aardhommels ingedeeld bij de Aardhommelgroep.

Er zit ook een mannetje bij, want ik zie geen haren bij de achterpoten (mannetjes hoeven geen stuifmeel naar het nest te brengen) en de antennes lijken wat langer, maar helemaal zeker ben ik daar niet van. 

Koekoekshommel

Dan lijkt ook nog de Grote koekoekshommel op de Aardhommel, maar die kun je wel weer onderscheiden door de gele band achterop zijn lijf, tussen het laatste zwarte deel en zijn witte kont. Ook heeft ze geen haren aan de poten om stuifmeel mee te vervoeren. Als ze het nest van de Aardhommel – op geur – heeft gevonden, dan kijkt ze eerst of er nog geen volwassen werksters zijn. Ze heeft dus een jong nest nodig, waar wel al werksterlarven aanwezig zijn. Meestal is dat zo’n 4 weken nadat de oorspronkelijke koningin begonnen is met haar nest. Dan neemt ze de tijd om eerst de geur van het nest aan te nemen en wrijft zich daarmee in. Daarmee maakt ze zich vrijwel onzichtbaar in het donkere nest. Ze zal de Aardhommelkoningin zoeken, doden en haar rol van koningin overnemen. De werksters van de oorspronkelijke koningin zullen het werk overnemen en de larven van de Koekoekshommel verzorgen.

Wil je meer weten over hommels, bezoek dank eens de website van Naturalis.

Henk van Alst, henk@wilmkebreek.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/blog-23-aardhommelhotel/

Tuinpark De Bongerd: Lezingenserie natuurvriendelijk tuinieren in maart en april

Tuinpark ‘De Bongerd’ maakt bekend dat er in de maanden maart en april een lezingenserie zal worden georganiseerd met als onderwerp: natuurvriendelijk tuinieren. Iedereen is welkom bij de lezingen. De lezingen worden gehouden op zaterdagen van 13:30u – 15:00u in het clubhuis van De Bongerd, zie de poster voor verdere informatie. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder steunt dit initiatief van harte!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/tuinpark-de-bongerd-lezingenserie-natuurvriendelijk-tuinieren-in-maart-en-april/

De vogeltellingen zijn begonnen

Afgelopen zaterdag zijn we met de Commissie Natuur begonnen met de wekelijkse tellingen van de vogels in de Wilmkebreekpolder. Het verslag van de tellingen kunt u hier vinden: Weidevogeltellingen 2023

Ooievaarspaar van de Kadoelenweg (foto: Theone van der Eerden)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/de-vogeltellingen-zijn-begonnen/

Natuurvriendelijk tuinieren 2e lezing

Zaterdag 18 maart om 13.30 uur in het clubhuis van tuinpark De Bongerd is de 2e lezing in de serie Natuurvriendelijk Tuinieren van Henk van Alst. Het onderwerp zaterdag is ‘Bodemleven’.

De ingang van Tuinpark de Bongerd is aan het Kadoelenpad 21.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/03/natuurvriendelijk-tuinieren-2e-lezing/

Vleermuiswandeling

De vleermuiswandeling die vorig jaar niet doorging vanwege de storm, staat nu gepland op 14 april. Als het dan geen vleermuizenweer is wijken we uit naar 21 april.

We verzamelen om 20:00 op de parkeerplaats bij Tuinpark de Bongerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/02/vleermuiswandeling-2/

Het vossenraster

Vanaf heden gaan we, de Commissie Natuur met hulp van omwonenden, het vossenraster weer aanbrengen in de Wilmkebreekpolder. Het vossenraster, bestaand uit 2 of 3 draden schrikdraad, wordt aangebracht rondom de percelen aan de Landsmeerderdijk, de zogenaamde ‘hooilanden’. Voor half maart willen we klaar zijn, dan kunnen de kievit, tureluur, grutto, scholekster, bergeend, grauwe gans en diverse andere watervogels er weer volop broeden en hun jongen grootbrengen. Tot de jonge vogels uitgevlogen zijn zal het raster de vossen, maar ook de huiskatten en andere grondrovers tegenhouden. De hooilanden worden pas gemaaid door boer Harry na het broedseizoen. Na het maaien breken we het vossenraster weer af.

Op een goed en productief broedseizoen!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/02/het-vossenraster/

Referendum over Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam wil de bestaande hoofdgroenstructuur gaan vernieuwen en actualiseren. In de nieuwe hoofdgroenstructuur wordt een ander systeem van groentypes-waarden-functies gehanteerd en een ander beschermingsregime. In delen van de hoofdgroenstructuur die samenvallen met zogenaamde ontwikkelingsgebieden in de stad, zullen veranderingen in de hoofdgroenstructuur gemakkelijker, maar wel onder voorwaarden, doorgevoerd kunnen worden. De Wilmkebreekpolder maakt ook deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is geen ontwikkelingsgebied. De polder krijgt het predicaat ‘stadsnatuurgebied’ hetgeen inhoudt dat natuur de belangrijkste ontwikkelwaarde is. Dit alles wordt beschreven in het ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’ van de gemeente. Op onze website wilmkebreek.nl is nadere informatie te vinden.

Tal van verontruste Amsterdammers en organisaties vrezen dat de hoofdgroenstructuur met de nieuwe plannen te weinig bescherming geniet. Er wordt daarom in een petitie aan de gemeenteraad gevraagd om een referendum over de nieuwe groenplannen te houden. Deze petitie dient voor vrijdag 20 januari, 13:00u, bij de gemeente te zijn ingediend.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder deelt de bezorgdheid. U kunt als individueel persoon meedoen aan de petitie. Klik daartoe op onderstaande link en vul uw gegevens in (voor 20 januari, 13:00u).

Groene revolutie Amsterdam

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/01/referendum-over-hoofdgroenstructuur/