De Landsmeerderdijk / Oostzanerdijk hoeft niet te worden versterkt!

Zojuist heeft HHNK in een informatie-bijeenkomst via het internet bekend gemaakt dat de Landsmeerderdijk / Oostzanerdijk (tot Appelweg) niet hoeft te worden versterkt. Nader geo-technisch onderzoek in combinatie met nieuwe berekeningen hebben uitgewezen dat de stabiliteit van de dijk in orde is. Ook geldt dat mocht er afschuiving van de dijk optreden dat dan de zogenaamde restbreedte van de dijk nog groot genoeg is om het water vanuit het Zijkanaal I tegen te houden. Goed nieuws dus!

De gemeente Amsterdam gaat zich de komende tijd buigen over de vraag hoe de weg op de dijk het beste kan worden ingericht. Basis-idee nu is: er komt een voetpad langs de polder, de weg wordt door auto’s (geen vrachtauto’s) en fietsers gedeeld, en er worden parkeervakken gemaakt bij de woonboten (met toegang en afvalplaats). Het herinrichtingsplan wordt niet op korte termijn gemaakt. Eerst wordt door de gemeente een Ambitiedocument Zijkanaal I opgesteld voor Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk / Oostzanerdijk (waarin allerlei zaken worden meegenomen en waarin kan worden geparticipeerd door de buurtbewoners).

Wanneer we meer informatie krijgen komen we hier op terug.

Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/06/de-landsmeerderdijk-oostzanerdijk-hoeft-niet-te-worden-versterkt/