Tom Jongeling

Berichten van deze auteur

Stand van zaken Kiekensterrein

Correctie van vorig bericht: Op de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017 is de stand van zaken rond de woningbouw op het Kiekensterrein besproken. Een overzicht vindt U op deze pagina

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/04/stand-van-zaken-kiekensterrein/

Informatie over Landsmeerderdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert op donderdag 20 april, 17u-20u, een inloop-informatiebijeenkomst in het Concertgemaal. HHNK geeft informatie over verbeteringsplannen voor de Landsmeerderdijk. Deze dijk voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Zie de uitnodigingsbrief.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/04/informatie-over-landsmeerderdijk/

Algemene Ledenvergadering 2017

A.s. maandag 10 april, 20:00u, vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder in het clubhuis van volkstuincomplex de Bongerd. De agenda met toelichting vindt u hier.

Het bestuur van de vereniging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/04/algemene-ledenvergadering-2017/

Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder: jaarrapport 2016 is gereed!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft in 2016, net als in voorgaande jaren, een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Het jaarrapport 2016 behandelt vooral de broedresultaten van de weidevogels. Minder uitgebreid wordt ingegaan op de waterbeestjes in de sloten en de planten in de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/02/natuurinventarisaties-wilmkebreekpolder-jaarrapport-2016-is-gereed/

Aanvraag omgevingsvergunning woningbouw Kiekensterrein

Bouwbedrijf Hurks heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 48 woningen op het Kiekensterrein. De betreffende stukken hebben vanaf eind augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen op het stadsdeelkantoor Noord. Naar aanleiding van deze stukken heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een zienswijze ingediend. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/10/aanvraag-omgevingsvergunning-woningbouw-kiekensterrein/

Nieuwe duiker in kwelsloot

Het hoogheemraadschap HHNK is bezig met het plaatsen van een nieuwe duiker met afsluiter in de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk. Er wordt bij het toegangshek naar de polder een nieuwe houten damwand geslagen, waardoorheen een pijp wordt aangebracht die met behulp van een afsluiter kan worden dichtgezet. De duiker vervangt de oude pijp die in …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/07/nieuwe-duiker-in-kwelsloot/

Vereniging vraagt ANBI-status aan

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder gaat de ANBI-status aanvragen. Klik hier voor nadere informatie!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/07/vereniging-vraagt-anbi-status-aan/

Algemene Ledenvergadering 2016

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt haar ledenvergadering op 22 juni a.s. in het clubgebouw van volkstuincomplex De Bongerd. De agenda kunt u inzien onder de volgende link: Agenda ALV 2016

We hebben een gastspreker uitgenodigd die zal vertellen over inrichting en onderhoud van een natuurvriendelijke tuin.

De notulen van de vorige ledenvergadering …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/06/algemene-ledenvergadering-2016/

Informatiebijeenkomst Kiekensterrein 30 maart

Op 30 maart organiseert Hurks samen met de gemeente een volgende informatiebijeenkomst over de woningbouw op het Kiekensterrein. De bijeenkomst vindt plaats in het Concertgemaal van 16:00 uur tot 20:00 uur. Onderwerpen: verwijderen van de olieverontreinigingen, aanbrengen van een nieuwe grondlaag, verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/03/informatiebijeenkomst-kiekensterrein-30-maart/

Natuurcompensatie Kiekensterrein

Nog even en alle gebouwen op het Kiekensterrein zijn gesloopt en bomen en struiken neergehaald. Daarna volgt een periode met veel grondverzet (de met olie verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd en er wordt een 1m dikke, schone grondlaag aangebracht). De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft in een brief aan de gemeente aangedrongen …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/03/natuurcompensatie-kiekensterrein/