Tom Jongeling

Berichten van deze auteur

Kinderen vonden veel waterdiertjes!

Afgelopen zaterdag, 29 augustus, heeft een grote groep buurtkinderen met veel enthousiasme gezocht naar waterdiertjes in de sloot langs de Wilmkebreekpolder. Een verslag met veel foto’s is hier te vinden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/09/kinderen-vonden-veel-waterdiertjes/

Waterbeestjes zoeken voor kinderen

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen op zaterdag 29 augustus waterbeestjes zoeken …. Kijk hier voor meer informatie!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/08/waterbeestjes-zoeken-voor-kinderen/

Rugstreeppad

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) laat deze zomer onderzoek uitvoeren naar het voorkomen van de rugstreeppad in de omgeving van de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk en Klein Kadoelen. In bijgaande bewonersbrief geeft HHNK uitleg over het onderzoek.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/07/rugstreeppad/

Filmpje

Vogelbescherming Nederland heeft een filmpje gemaakt van ons werk voor de vogels in de polder. Het filmpje is te zien op de website van Vogelbescherming Nederland. Deze link geeft toegang tot het artikel “Weidevogels beschermen in de stad”.

Klikt U op de foto, dan komt U direct bij het filmpje.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/07/filmpje/

Insecten & Zo

In de week 22-25 juni heeft de veldwerkcursus ‘Insecten & Zo’ plaats gevonden in de Wilmkebreekpolder. Zie hier voor een kort verslag.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/06/insecten-zo/

Insectenonderzoek

In de week van 22-26 juni wordt een onderzoek uitgevoerd naar de insecten in de polder. Lees hier meer!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/06/insectenonderzoek/

Bericht van HHNK over dijkversterking

Voor degenen die geen mail van Thomas Rus van HHNK hebben ontvangen: zie hieronder.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hoop ik dat mijn mail u in goede gezondheid treft. U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van het project Dijkversterking Noordzeekanaal.

De coronamaatregelen vragen een …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/05/bericht-van-hhnk-over-dijkversterking/

De polder is weer klaar voor het weidevogelbroedseizoen!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft de afgelopen weken, samen met enkele buurtbewoners, het schrikdraadraster rond de hooilanden aangebracht. Ook zijn enkele dwarssloten weer lopend gemaakt en verstopte drainage-leidingen doorgeprikt. De weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, en verschillende soorten watervogels en ganzen, die hier binnenkort gaan broeden, …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/03/de-polder-is-weer-klaar-voor-het-weidevogelbroedseizoen/

De weidevogels zijn weer aan het broeden!

De afgelopen weken zijn veel weidevogels teruggekomen van hun zuidelijke verblijfplaatsen. De kievit is inmiddels op volle sterkte aanwezig; de vele broedpaartjes hebben al op 40 (!) plaatsen, verspreid door de gehele polder, een nest gemaakt. Ook de grutto, de tureluur en de scholekster zijn weer terug en maken aanstalten om te gaan broeden. Verder …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/04/de-weidevogels-zijn-weer-aan-het-broeden/

Schoon talud Landsmeerderdijk

Net als in voorgaande jaren wordt op de landelijke schoonmaakdag (23 maart a.s.) het talud van de Landsmeerderdijk (naast de Wilmkebreekpolder) onderhanden genomen. Start om 14:00u bij Landsmeerderdijk 67. Doe je mee? Aanmelden kan via natuur@wilmkebreek.nl.  Zie ook bijgaande poster Supporter van schoon.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2019/03/schoon-talud-landsmeerderdijk/