Referendum over Beleidskader Hoofdgroenstructuur

De gemeenteraad van Amsterdam wil de bestaande hoofdgroenstructuur gaan vernieuwen en actualiseren. Dit staat beschreven in het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Bij de nieuw gedefinieerde hoofdgroenstructuur wordt een ander systeem van groentypes-waarden-functies gehanteerd en een ander beschermingsregime. In delen van de hoofdgroenstructuur die samenvallen met zogenaamde ontwikkelingsgebieden in de stad, zullen veranderingen in de hoofdgroenstructuur gemakkelijker, maar wel onder voorwaarden, doorgevoerd kunnen worden. De Wilmkebreekpolder maakt ook deel uit van de hoofdgroenstructuur, maar is geen ontwikkelingsgebied. De polder krijgt volgens het Beleidskader Hoofdgroenstructuur het predicaat ‘stadsnatuurgebied’, hetgeen inhoudt dat natuur de belangrijkste ontwikkelwaarde is. Daar zijn we als Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder erg blij mee.

Tal van verontruste Amsterdammers en organisaties vrezen echter dat de hoofdgroenstructuur met de nieuwe plannen te weinig bescherming geniet, met name die in de ontwikkelingsgebieden. In de gemeenteraad van Amsterdam is inmiddels afgesproken dat er een referendum mag worden gehouden over het Beleidskader Hoofdgroenstructuur. Voorwaarde is dat minimaal 10.000 stemgerechtigde inwoners van Amsterdam met hun handtekening aangeven dat zo’n referendum gewenst is.

De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder deelt de bezorgdheid van verontruste Amsterdammers wanneer het gaat over delen van de hoofdgroenstructuur in ontwikkelingsgebieden, die gemakkelijker gewijzigd zouden kunnen worden. Wanneer U zich kunt vinden in het houden van een referendum, dient u dat als individueel persoon kenbaar te maken. U kunt dat doen op de website www.rhgs.nl .

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2023/04/referendum-over-beleidskader-hoofdgroenstructuur/