Versterking dijk bij Klein Kadoelen

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft onlangs bij de bewoners van de nieuwe woonwijk Klein Kadoelen een brief in de bus gedaan met als strekking, dat inmiddels begonnen is met de uitwerking van een plan om de dijk op de rand van de Wilmkebreekpolder bij Klein Kadoelen te versterken. Deze dijk is bedoeld om het water in de hooggelegen randsloot tegen te houden. Volgens HHNK is de dijk niet hoog genoeg en is de stabiliteit problematisch.

De dijk begint op het oog inderdaad zwakke plekken te vertonen: hier en daar is de kruin van de dijk (door afkalving van de oever van de randsloot) erg smal geworden. Wanneer de dijk zou inzakken zou het water uit de randsloot de polder in kunnen lopen. Daar zou het dan niet bij blijven want de randsloot staat door middel van een duiker onder de Kadoelenweg door in directe verbinding met de Waterlandse Boezem. Hierdoor zou in het extreme geval een grote waterstroom op gang kunnen komen. Zo’n vaart zal het echter niet lopen, want die duiker kan vrij eenvoudig afgesloten worden.

Volgens de tijdplanning zal HHNK het projectplan in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage leggen en zullen de versterkingswerkzaamheden in het derde en vierde kwartaal 2023 (na de vogelbroedperiode) worden uitgevoerd. De brief van HHNK is hier in te zien. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt de vinger aan de pols!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2022/11/versterking-dijk-bij-klein-kadoelen/