Herfst in de polder

Beste lezer,

De dagen worden korter en langzaam gaat de temperatuur naar beneden. Voor veel vogels is dat het signaal om naar zuidelijker streken af te zakken. Bij ons in de polder zien we inmiddels veel overwinteraars aankomen. Dat zijn vooral de eendensoorten zoals Krakeend, Smient en de prachtige Wintertaling (de kleinste van het drietal). Er is ook een vast groepje Kieviten dat regelmatig neerstrijkt in de polder om even later weer een uitstapje naar Waterland te maken. Ze zitten graag langs de natte greppels. Wanneer je goed kijkt zie je in hun buurt vaak een groepje Watersnippen zitten. De Watersnip is inmiddels een vaste wintergast in de polder. Ze zitten bij voorkeur in de natte slootkanten. Wanneer ze stilzitten zijn ze bijna onzichtbaar, zo goed weten ze op te gaan in de oeverbegroeiing. Soms zie je alleen hun donkere weerspiegeling op het water. Op dit moment kan je overigens ook grotere groepen Watersnippen zien, dat zijn de doortrekkers die niet in de polder blijven. Vorige week was er lange tijd een groep van ruim 60 snippen te bewonderen. Soms zie je ook een Witgatje (een kleine steltloper) tussen de Kieviten lopen. De Blauwe Reiger is een typische wintergast. Hoewel de soort jaarrond in de polder is te zien komen er in de winter veel soortgenoten bij (vorige week waren er meer dan 30). De Grauwe Gans komt en gaat. Momenteel zijn er groepen van 100 – 200 individuen, maar dat aantal kan gemakkelijk groeien tot 400 – 500. Er lopen nog steeds 2 jonge ganzen in de polder die vanaf hun geboorte in het voorjaar een onderontwikkelde vleugel hebben. Ze kunnen niet vliegen en gaan bij onraad snel het water in. Boven de polder zie je bij harde wind vaak een grote groep Kauwen vliegen. Ze lijken er veel plezier in te hebben om met elkaar allerlei capriolen in de lucht uit te halen. De Zwarte Kraai komt soms ook in een grote groep bij elkaar. Het lijkt dan alsof alle kraaien uit de buurt een vergadering hebben afgesproken.

Er is dus veel te zien in deze tijd van het jaar. Door de vele regen van de afgelopen weken staan flink wat greppels vol met water. Deze plas-dras gebiedjes worden door veel vogels erg gewaardeerd, omdat de bodemdiertjes in de zachte grond gemakkelijker bereikbaar zijn voor de zoekende snavels. De dikbilkoeien met hun kalveren van dit jaar zijn nog in de polder, maar wanneer het kouder wordt en het gras nauwelijks meer groeit gaan ze naar de stal. Mogelijk laat boer Harry de jonge schapen wel de gehele winter in de polder lopen (wanneer de winter zacht blijft, net als vorig jaar).

Er is ook nieuws over de website te melden. Een klein groepje mensen onder aanvoering van Sabine, de website-beheerder, gaat een moderniseringsslag doorvoeren. De website krijgt een ander uiterlijk en wordt meer geschikt gemaakt voor de smartphone. Tijdens de verbouwingswerkzaamheden gaat de website een tijdje uit de lucht. We melden ons weer wanneer de nieuwe website in gebruik wordt genomen!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/11/herfst-in-de-polder/