Verslag van de nacht van de vleermuis

Van: Henk van Alst

Het is het jaar van de vleermuis. Fred Haaijen, stadsdeelecoloog, en Floor van der Vliet, vleermuisdeskundige, nemen 22 belangstellenden mee op zoek naar vleermuizen rondom de Wilmkebreekpolder. Het regent bij de start, half tien ’s avonds. Het is wel donker: tijd voor een korte introductie over deze nachtelijke, vliegende, zoogdiertjes. Er zijn drie soorten vleermuizen in de buurt; de dwergvleermuis (past in een luciferdoosje), de meervleermuis (jaagt naar insecten op het water) en de grootste van alledrie, de laatvlieger. De vleermuis staat op de lijst van beschermde soorten. Ze hebben het steeds moeilijker om te overleven, want broedplaatsen verdwijnen door sloop van oude panden. In Oostzaan bestaat zo¹n grote broedplaats in de airco-ruimte van de Albert Heijn! In deze broedplaatsen (beschutte, donkere ruimtes) verzorgen meerdere vrouwtjes hun jongen. Elk vrouwtje krijgt een jong, heel soms twee. Zo’n jong, naakt, roze en blind, klampt zich na de geboorte meteen vast aan de moeder. Maar ja, zij moet eten zoeken, wel 800 mugjes en motjes per nacht. Met hele hoge, ultrasone fluitjes scant zij de omgeving en kan ze ‘zien’. Zij laat het jong achter, die zich behendig aan de muur vastklampt met een stevige nagel aan zijn pootje. Samen met alle andere jonkies zitten ze in de creche en wachten tot moeder terugkomt van eten zoeken. Afhankelijk van de temperatuur worden ze in mei geboren en na een maandje zijn ze zo groot dat ze mee mogen vliegen. Moeder leert ze waar de lekkerste hapjes te vinden zijn en langzaamaan worden de jongen zelfstandig. De mannetjes zitten apart, in kleine groepjes. Zij paren aan het einde van de zomer. Het vrouwtje bewaart het zaad en kan het tijdstip van bevruchting zelf regelen. Heel handig als je wilt wachten op goede tijden om je jong je verzorgen. Het is niet altijd duidelijk wanneer de winter voorbij is. De echte winterslaap is van december tot en met februari, maar als het in oktober al flink koud wordt, gaat de winterslaap beginnen. Als het weer even wat zachter wordt, dan worden ze weer wakker en gaan zelfs even naar insecten zoeken. Het is opgehouden met regenen en we gaan op pad. We stonden voor Villa Kiekens en lopen richting Landsmeerderdijk. En ja hoor, op de hoek horen we de eerste klikjes op de batdetector, een apparaatje dat het ultrasone geluid omzet in hoorbare klikjes. Dit vleermuisje moet zich binnen 30 meter afstand van ons bevinden. Het blijft rustig en we kijken bij zijkanaal I of we daar niet de meervleermuis kunnen vinden. In Nederland komt die relatief vaker voor en hier, in Noord, laten ze zich regelmatig zien. Maar niet vanavond! We gaan naar een tuin op de Kadoelenweg, waar ze normaal altijd zitten. Niks. Wel een sprinkhaan die we op de batdetector horen. Hij moet boven ons in de boom zitten; een mannetje, die met zijn achterpoten over elkaar strijkt en daarmee een vrouwtje lokt. Op naar de Kadoelerbreek. Hier en daar horen we de dwergvleermuis klikken, maar het is geen drukte. Dan op weg naar de Stoombootweg en onderweg daar naartoe op de Landsmeerderdijk bij een bomengroep bij het Kiekensterrein, daar is het ineens druk. We horen verschillende vleermuizen en warempel, ineens een aantal andere klikjes. Volgens Floor waarschijnlijk een ruwharige dwergvleermuis. Inmiddels is het helemaal opgeklaard, maar ook half twaalf. We bedanken de beide mannen voor deze informatieve Nachtwandeling van de Vleermuis en in mei 2012 gaan we dit nog eens overdoen! Namens de commissie Natuur van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder: Henk van Alst

Vleermuis

deze foto is ’s avonds gemaakt en hier zijn te zien: Floor van der Vliet met batdetector. Hij legt belangstellenden uit over de klikgeluiden van de recorder.

IMG_0182

Filmpje opgenomen met iPhone. Hier zijn geluiden te horen van de batdetector
en informatie over vijanden van de vleermuis.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/08/verslag-de-nacht-van-de-vleermuis/

De nacht van de vleermuis 27 augustus 21.30 uur Kadoelenweg 360

Beste buurtbewoner,
Zoals u misschien al weet is het weekend van 26-27augustus de Nacht van de
vleermuis. De vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder organiseert op
zaterdagavond een Nacht van de vleermuis. Samen met twee
vleermuisdeskundigen zullen we mbv batdetectors vleermuizen opsporen. Met
een batdetector kun je het sonargeluid van vleermuizen voor mensen hoorbaar
maken. Zowel jong als oud zal veel over vleermuizen te weten komen! We
verzamelen op zaterdagavond 27 augustus om 21:30 uur op de Kadoelenweg 360,
op het parkeerterrein van de voormalige Kiekensfabriek. De wandeling zal
circa 1 tot 1,5 uur duren.

Kijk voor meer informatie op http://www.vleermuis.net
<http://www.vleermuis.net/> .
Commissie Natuur van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder.

Laat je even weten of je erbij bent? Stuur een mail naar hvanalst@xs4all.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/08/655/

15 juni 2011 Algemene ledenvergadering

 

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op Woensdag 15 juni 2011 om 20.00 uur in het Clubhuis volkstuinencomplex De Bongerd (Kadoelenpad 21).

Dit is een algemene leden vergadering waarin een nieuwe secretaris wordt gekozen en het bestuur en de commissies verslag zullen doen van hun activieteiten.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Voorstellen bestuur
  3. Tekenen van de presentielijst (waardoor nieuwe leden officieel lid worden en kunnen meestemmen.
  4. Presentatie kandidaat secretaris
  5. Stemmen vacature secretaris

Pauze

  1. Verslag van de comissies:
   • Planologie en beleid
   • Natuur
   • Communicatie
  2. Van de penningmeester
  3. Rondvraag

Borrel
 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/06/22-mei-2011-algemene-ledenvergadering/

Gevraagd secretaris

Secretaris Evert Nieuwenhuis heeft aangekondigd na deze ALV niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid. Als bestuur vinden wij dat een spijtige zaak, maar we hebben zijn verzoek om af te mogen treden als bestuurslid ingewilligd.
Dit betekent dat wij nu een vacature hebben voor de functie van secretaris.

Lijkt het u leuk om toe te treden tot het bestuur van de vereniging en daarmee een steentje bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging? Stel uzelf dan kandidaat. Kandidaten kunnen zich bij ondergetekende melden, het liefst voor de ALV.

Ik hoop van harte dat u naar de algemene ledenvergadering komt en uw stem(geluid) laat horen, zodat we als Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder ons ook in de komende periode weer gemotiveert kunnen inzetten voor het voortbetstaan van ‘onze’ prachtige polder!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Frans Kuipers
Voorzitter
Stoombootweg 2

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/05/gevraagd-secretaris/

15-2-2011 Nieuwsbrief

Het bestuur is voornemens onregelmatig een nieuwbrief uit te brengen over de laatste ontwikkelingen.

Binnenkort ontvangt iedereen het eerste exemplaar per mail of per post. hij zal dan ook te lezen zijn op deze pagina.

U kunt zich opgeven voor de nieuwsbrief met de link rechtboven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/02/nieuwsbrief/

Wilmkebreek weblog 2010

Bijdrage Selma de Bruijn.

Een kier in de hemel in de nazomer. De mist legt af en toe een sluier over het groen in de ochtend. En de zon kiert door het wolkendek. Wat trekt een klein kind naar die bonkige bruine en blauwwitte ‘mmmoewers’ achter het hek? Wijst dat kleine vingertje dringend die kant uit zelfs als ze niet te horen of te zien zijn? Het raadsel en de verwondering denk ik. Of bestaat er al zoiets als enorm ontzag voor dieren als je heel klein bent? Zo grijp ik iedere keer weer de kijker bij elke grote witte vogel die hier beweegt. Zag de lepelaar van dichtbij in Artis, daar met een groot bord Landschap Laag Holland (waar de polder nu toch echt bijhoort) kun je al onze poldervogels van dichtbij zien, en ik de neiging kreeg de trieste in elkaar gedoken kieviten mee naar huis te nemen en dan op het vliegtuig naar het zuiden te zetten. Als we er voor zorgen dat de polder een hogere natuurwaarde krijgt o.a. voor de weidevogels stel ik voor hier een dependance van Artis te maken. Kan stadsecoloog Fred Haaijen zijn liefde voor de roofvogels demonstreren met tamme slechtvalken, en in een eigen natuurcentrum een zoetwateraqurium inrichten waarin we laten zien hoe zoetwatergarnalen, stekelbaarjes, watersalamanders en kikkers hier leven..

11-8-2010 acht Lepelaars

Wat zaten ze mooi bij elkaar voor een foto. Mijn foto´s maak ik altijd vanuit het huis, de tuin of elders rond de polder. De mooie foto´s als de vogels heel dichtbij zitten. De verleiding was te groot, de lepelaars zaten twee weidevelden verder, als we nou even naar het eerste slootje zouden lopen, hadden we superfoto´s. Zo gezegd zo gedaan, voorzichtig één persoon ernaartoe lopen, tegen de wind in. Foto´s maken en weer terug. Daarna – weg lepelaars! We zagen ze wegvliegen en gelukkig weer een eind verder landen. De hele avond zat er geen vogel meer op het betreffende weideveld . . . We voelden ons zo schuldig.
Zo kwetsbaar is dus het evenwicht tussen mens en dier. We beseffen niet dat het zo uitzonderlijk is dat al deze bijzondere vogels zich veilig voelen in ons kleine, door huizen omringde poldertje. Een bijdrage dus voor de discussie over wel of geen mensen in de polder.

10-8-2010 TIEN Lepelaars

Vandaag een uur of 5 zaten er tien lepelaars in het weiland. Ik heb er nog nooit zoveel tegelijk gezien

4-8-2010 zes Lepelaars

De laatste weken zijn er meldingen van lepelaars. Maar steeds drie. Gisteren waren het er zes! Een reiger probeerde ze, tevergeefs, te verjagen. Meestal zie je de lepelaars zich poetsen of zijn onzichtbaar omdat ze in de sloot zitten te vissen. Maar vanochtend was er een heel ongewoon gedrag. Twee van de lepelaars liepen met hun vleugels wapperend en luid “prrr” roepend achter twee andere lepelaars aan onderwijl met de kop op en neer gaande. Nadere inspectie met verrekijker bracht aan het licht dat het om twee jongen ging, die probeerden hun ouders te bewegen als cafetaria dienst te doen. Zie de filmpjes

10-7-2010 Dichtbij en heel ver weg.

Bijdrage Selma de Bruijn.
Een snuivende egel echoede tegen het huis en had de hier al weken kattenbrokjes etende jongedame blijkbaar gevonden.
Tot die conclusie kwamen we na het bellen van de egelopvang, omdat het snuiven bij dochter en mij deed denken aan een zeer ernstige ziekte en de relatie met “versieren” niet direct bij ons opkwam. Wel bij het mannelijke lid van het gezin, en zo zie je maar weer dat intuïtieve duiding van dierengedrag sekse afhankelijk is.
“Het kan dagen zo doorgaan” en “ja ook overdag” en “let maar op, je kunt over een aantal weken jonge egeltjes verwachten.”
Hoog boven de snuivende egel was het heldere “sri sri” van de gierzwaluwen te horen, die hun raadsel van fourageren en nesten niet prijs geven, vooralsnog.
Zijn het alleen jonge dieren die nog niet nestelen? En die eind van de dag massaal boven het IJsselmeer gaan slapen?
Of zouden ze als speciaal uitzonderlijk verblijf als zwervers onder de bruggen van Noord huizen? Ik zou ze graag uitnodigen voor een rondje vliegenvangen in huis, want als er een dier is wat veel te vaak te dichtbij komt is het die klevende brommer wel.. Of het moet het schaap zijn dat gistermiddag bij de buren in de tuin stond en bijna in de net gegraven prachtige vijver viel….

2-7-2010 Toch niet zo leeg.

Ineens een – ik denk – jonge grutto! En nog twee kivieten! Ik heb er geen jongen bij gezien. Selma zag nog 3 lepelaars.
Er waren mooie ouderwetse hooibalen in het veld. Zou de boer ook op de website kijken en de foto van Betty gezien, die nostalgisch hunkerde naar de goede oude tijd? Waarschijnlijk is er een praktische reden. Misschien was het plastic op. Daar ben ik dan altijd nieuwsgierig naar. Boer Harry ook een weblog?

14-6-2010 Het is weer leeg in de Wilmkebreek.

Net nu alle aandacht naar de Wilmkebreek gaat is het weer stil . . .
De grutto’s en tureluurs worden zowiezo stiller naarmate de jongen opgroeien. Maar nu is het wel erg stil. Vannacht wel veel lawaai van diverse kivieten, maar die zie ik nu ook niet meer. Het is verbazend, dat die jongen ineens kunnen vliegen. Maar gelukkig zag ik nog een weidevogel met lange snavel door het weer hogere gras scharrelen. Bokje? Watersnip? Watersnip en bokje blijven overwinteren, maar zijn veel moeilijker te spotten vanwege hun schutkleuren en omdat ze een stuk kleiner zijn dan grutto’s.
Je ziet ze eigenlijk het best in de winter, als de sloten bevroren zijn en speciaal als mensen daarover gaan schaatsten. Ze zoeken dan een goed heenkomen tussen de struiken en tuinen aan de rand van de Wilmkebreek, waar ze helaas dan weer makkelijker ten prooi vallen aan onze huiskatten. Ze vliegen namelijk niet weg bij bedreiging maar drukken zich tegen de grond, vertrouwend op hun schutkleuren en dat werkt niet in de winter.

11-6-2010 Nogmaals de vogeltellers.

Drie vrijwilligers met veldwerker van Landschap Noord Holland Roelf Steendam hebben 2010 op Hemelvaartsdag de weidevogels in de Wilmkebreek geteld.

Uit de email van Roelof Steenkamp aan Selma:
… zoals ik al eerder zei een fantastisch en prachtig gebied! We hebben die dag even een rondje gemaakt over de percelen die vallen onder “nestbescherming” (grofweg de “buitenring” van het gebied, de kern valt onder “uitgestelde maaidatum”).
De bedoeling hiervan was om ons (drie nieuwe vrijwilligsters en ik) even te oriënteren en om eventueel nog niet uitgekomen nesten te registreren (die hebben we trouwens niet gevonden).
Wat we hebben waargenomen is dat het een heel mooi gebied is en dat er die dag heel wat weidevogels rondliepen met pullen (o.a. van Kievit, Grutto, Tureluur).

Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Zij die zich aanmelden kunnen zich opgeven voor de cursus “weidevogelbescherming”. Zie hier voor informatie.

3-6-2010 Vier kleine tureluurs.

Ik dacht dat er één tureluurkind was, maar het zijn er vier! Ik heb nog twee kievietsjongen gezien en één gruttokind. Allemaal op één weidevak van de Wilmkebreek. De ouders zijn nu wat rustiger en de jongen groter. Speciaal de kivietsjongen lijken erg op hun ouders en zijn maar een beetje donziger. De andere jongen hebben superschutkleuren. Als je ze fotografeert, zie je ze vaak niet eens. Net het kopje achter een grasspriet en het lijfje een greppeltje ingedoken . . .

26-05-2010 Wat groeien ze snel die kievitsjongen.

Ja ja, het zijn er nog steeds drie, ofschoon ik ineens een vierde zag. Ik denk dat hij van de buurkievit was. Ook zag ik nog wat jongen in de slootkant scharrelen. Op dat kleine stukje van de Wilmkebreek, omgeven door slootjes en tuinen zitten zes kieviten, zeker vier jongen, een paar tureluurs met minstens 1 jong en een paar grutto´s met jong. Omdat het weiland afgegraast is kun je de jongen vrij aardig zien, vooral de kievitsjongen, die met de dag groter zijn. Ze wapperen regelmatigmet hun vleugeltjes, die nu al twee keer zo groot zijn als een week geleden.

22-05-2010 Cat Attack.

Feest voor de fotograaf en toeschouwer. Een van de buurtkatten waagde zich in het weiland. Behalve de vier kieviten en de grutto dook er ook een contigent tureluurs op. Een enorme bak herrie. Ze gingen beurtelings boven hem vliegen en voor hem op de grond zitten, tot de kat geheel de kluts kwijt was en een veilig heenkomen zocht. Hij liep terug naar de tuinen waar vervolgens de daar aanwezige tuinvogels hun waarschuwingskreten lieten horen. Zie foto´s

21-05-2010 Zes! kleine tureluurtje.

Ik had het helemaal mis. Terwijl ik keek naar de kijvende tureluurs, waarbij er één alsmaar pogingen deed om op één andere tureluur te landen, trippelden er drie kleine tureluurtjes bedrijvig langs de slootkant en . . . vervolgens nog drie. Later zag ik vier pullus bij elkaar en ongeveer vier ouders, die je alleen ziet als ze kijven. Ook de scholekster gaf acte de presence.

21-05-2010 Ochtendfeest.

Vanochtend vroeg Gruttoparade en fotofeest, Pappa en mamma met één jong vlak bij, kievieten met hun drie telgjes. Nog een congregatie van vier kievieten, waarvan twee elkaar te lijf gingen. En ik denk twee tureluurs, die iets deden wat verdacht veel op bevruchten leek. Ik vraag me af of – wanneer het broedsel mislukt is – zij alsnog een – waarschijnlijk vergeefse – poging doen om nog een nest te beginnen? Er zijn ook vogels die – eerder bevrucht – zelf een veel latere geschikte tijd uitkiezen om daadwerkelijk eieren te leggen. Dat kan ook nog.

19-05-2010 Nog steeds drie jongen.

Knappe kieviet, hij heeft nog steeds 3 jongen. Nu loopt er ook een grutto rond met 1 jong tussen de schapen. Kennerlijk heeft afgegraast gras ook zijn voordelen, zeker voor ons, je kunt de jongen nu goed zien (en fotograferen).

18-05-2010 Kieviet heeft drie jongen.

Tussen de schapen en het afgegraasde gras duidelijk drie pulletjes (kievietjongen) te zien met – soms lijkt het wel – drie ouders.
Evenals de gruttojongen, die al een stuk groter zijn, staan ze af en toe met hun kleine vleugeltjes te wapperen alsof ze niet kunnen wachten tot ze groot genoeg zijn om de grond te verlaten. Af en toe is het crisis in de Wilmkebreek. Een roofvogel, kiekendief vermoed ik, tracht een jonkie te verschalken en maakt een duikvlucht. Ineens zie je dan hoeveel vogels er hun jongen er laten opgroeien: Een wolk vogels stijgt op uit het grasveld en trachten de indringer te verdrijven met alarmkreten en aanvallen.

13-05-2010 Vogeltellers.

Vogeltellers schuivelen door het weiland hoorde ik.
Aanrader: Ga met een goeie verrekijker op het bankje op de Landsmeerderdijk zitten en hoe meer je kijkt hoe meer je ziet.

29-04-2010 Jongkies in de Wilmkebreek.

Als het gras twee kontjes hoog is . . . ., dat nog net niet, maar de pulletjes (kievietjongen) en de gruttojongen scharrelen rond, bewaakt door hun immer waakzame ouders, die nu dag en nacht in de weer zijn om ongewenste elementen luidkeels uit hun territorium te jagen. Neem een verrekijker mee, je ziet ze als kleine kuikentjes die onopvallend voor het gras scharrelen en alleen maar eten, geflankeerd door de twee ouders.

23-03-2010 Lente, de Kievieten en de Grutto’s zijn er weer!

Het is weer lente en mooi weer!!! Toen we begin maart terugkwamen van de voorjaarsvakantie hoorden we de kievieten ´s nachts. ´s Ochtends gelijk speuren met de kijker, want je wilt die beesten natuurlijk ook zien, niet alleen horen. Als bonus zag ik zelfs een tureluur, die zitten zo goed in de camouflage dat ze meestal ongezien blijven. Een weekje later hoorden we “Grutto, Grutto, Grutto” Volgende ochtend weer speuren, ook van die camouflagewonders en meestal – onzichtbaar voor ons – langs de slootkant in de weer. Maar gespot. Gelukkig nu wordt het toch echt lente…
Inmiddels hebben ze het hele terratorium weer in beslag genomen en de winterse kraaien en meeuwen verjaagd. Je hoort ze weer dag en nacht te keer gaan. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dezelfde familie bergeend terug is, na het succesvolle broedseizoen van vorig jaar. Ze zijn ineens toch wel in grote getale aanwezig zeker een stuk of 10 – 12. De familie zwaan is ook weer van de partij. De hele winter genoten van de aanwezigheid van grauwe ganzen op doorreis van hot naar her. Ook veel nijlganzen kwamen uitrusten en fourageren. En de reigers, soms verzameld als een groep wijsgeren in conclaaf hebben de Wilmkebreek het hele jaar door als hun domicile gekozen. Er zijn ook meer ringbandparkieten te zien afgelopen tijd. Ze worden toch vaak geadopteerd en gevoederd. Gelukkig houden ze niet echt van open weiland, dus het zijn er nog niet teveel. Was ik maar een echte vogelaar, dan zouden er beslist meer vogels op het menu staan. Je hoort werkelijk van alles kwelen, kirren, kauwen, tjilpen en gakken. De boer is nog wezen mesten en het weiland begint al elke dag groener te worden. Dus spring op de fiets en kom genieten!!!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/02/wilmkebreek-weblog-2010/

2011 7-2 Bestuursbericht

Het bestuur heeft niet stilgezeten. Zij zullen iedereen op de hoogte stellen d.m.v. een Nieuwsbrief.

Hou in ieder geval Zondag 22 mei vrij. Er is dan een Algemene ledenvergadering + barbeque gepland. Nadere details volgen in de nieuwsbrief en op deze website.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/02/2011-7-2-bestuursbericht/

22-9-2010 Nieuwe ledenvergadering

8-2010 22 september 2010 nieuwe ledenvergadering.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een ordentelijke manier van overname van het bestuur van de vereniging. Het blijkt nog een hele klus om dit juridisch op de juiste manier te doen.
Een aantal dingen zijn inmiddels wel duidelijk: Zolang er geld in de kas zit van de vereniging (en er is nog wat) en U was lid van de vereniging, dan bent U dit nog steeds. (het geld is immers van de leden). Er is een speurtocht geweest naar de laatste officïele ingeschreven bestuursleden. Zij zijn bereid gevonden nog eenmaal een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om het bestuur van de vereniging over te dragen aan de kandidaat bestuursleden. Hiervoor wordt 22 september weer een algemene ledenvergadering bijeen geroepen, waar de leden persoonlijk voor worden uitgenodigd. Het geheel zal dan volgens de inmiddels gevonden statuten verlopen. Na de overdracht zal worden begonnen met het instellen van de commissies en het opnieuw organiseren van de vereniging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2010/09/22-9-2010-nieuwe-ledenvergadering/

Algemene ledenvergadering van de Vereniging Tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 • Brief die naar alle leden is/wordt verstuurd

  UITNODIGING VOOR DE
  ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
  VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WILMKEBREEKPOLDER

  Amsterdam, 8 september 2010

  Geacht lid van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder,

  Het is u – hopelijk – niet ontgaan dat er de afgelopen maanden nieuw leven is geblazen in de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder. Hierbij wil ik u, als lid van het oude bestuur, uitnodigen voor een algemene ledenvergadering op 22 september om 20:00 in Volkstuinenpark De Bongerd (Kadoelenpad 21). Op deze ledenvergadering zal het oude, slapende bestuur aftreden en wordt een nieuw bestuur gekozen. Hiermee wordt de doorstart van onze vereniging een feit.

  Een actieve vereniging voor het behoud van “onze” polder is belangrijk. Binnenkort starten de inspraakrondes voor het nieuwe bestemmingsplan dat voor de komende tien jaar vastlegt wat er met de Wilmkebreekpolder gaat gebeuren. Het is van belang dat wij daar onze stem laten gelden.

  Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2010/09/dat-heb-je-snel-gedaan-wiggert/

De fabel van de egel

 

 

De fabel van de egel

In de ijstijd stierven veel dieren door de kou. De egels hadden in de gaten wat er gebeurde en besloten in groepen bij elkaar te gaan wonen. Zo zouden ze elkaar warm kunnen houden en beschermen. Maar de stekels verwondden de dieren die het dichtst bij waren. Juist diegenen die de meeste warmte gaven veroorzaakten pijn. Dus besloten ze maar weer om uit elkaar te gaan en ook zij stierven toen door bevriezing.
De overlevenden moesten toen een keuze maken: óf ze accepteerden de stekels van hun naasten óf ze zouden ook van de aarde verdwijnen.

Met veel wijsheid besloten ze om samen te blijven. Zo leerden ze om met de kleine vewondingen te leven, die veroorzaakt werden door de meest nabije dieren die er ook voor zorgden dat ze de nodige warmte kregen. En zo konden ze overleven.

Moraal van het verhaal
De beste relatie is er niet een die perfecte personen verenigt maar het is die relatie waarbij ieder individu leert leven met de kleine defecten van de ander en zijn of haar kwaliteiten bewondert.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/1900/10/4112/