Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. Wanneer het dagelijks bestuur accoord gaat met het conceptplan zal dit plan vervolgens in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling worden besproken. Waarschijnlijk zal dit op 5 of 6 juni, ’s avonds, plaats vinden. Het bestuur van de Vereniging zal op deze avond een toelichting geven bij de ingediende zienswijze. Het zal dan even afwachten worden. Wanneer de raadscommissie en de deelraad accoord gaan met het conceptplan en met de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak van belanghebbenden, kan het conceptplan nog voor de zomervakantieperiode de definitieve status krijgen.

Normaal vindt in juni de algemene ledenvergadering van de Vereniging plaats. Omdat de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III dan waarschijnlijk nog niet bekend is, heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering na de zomervakantieperiode te houden.  Dat geeft het bestuur de gelegenheid om op de ledenvergadering uitgebreid in te gaan op hetgeen in het bestemmingsplan voor de Wilmkebreekpolder is vastgelegd.

Mocht er eerder iets belangrijks te melden zijn dan zullen wij dat doen via deze website en / of via een huis-aan-huis brief.

Het Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/nieuws-over-het-bestemmingsplan-10-mei-2013/

4 mei Vogels kijken onder aanvoering van de leden van de Natuurcommissie

Een flinke groepje buurtbewoners hadden zich verzameld zaterdag 4 mei op de Landsmeerderdijk. De Natuurcommissie had 2 grote verrekijkers opgesteld, waardoor je de vogels van heel dichtbij kon bekijken. Zij hebben al 35 kievitsnesten gespot en 11 broedparen grutto. De tureluurs, watersnippen en bokjes broeden nu ongetwijfeld ook, maar hun nestplaatsen bevinden zich meer aan de slootkanten en zijn daardoor een stuk moeilijker te spotten. Vanwege het koude voorjaar broeden de vogels later en konden we nog geen pulles ontdekken. Wel zagen we de troep grauwe ganzen onder aanvoering van een witte gans met 37 kleintjes. Tussen het kijken door werd er aangenaam gekeuveld en de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Een leuke actie van de Natuurcommissie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/een-leuk-uurtje-vogels-kijken-onder-aanvoering-van-de-leden-van-de-natuurcommissie/

Vogels kijken in de polder op 4 mei

Beste buurtbewoner,

Bankje

Bankje aan de Landsmeerderdijk met fraai uitzicht

Het voorjaar is losgebarsten. Geniet u ook weer zo van de vele vogels in de polder? Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters, slobeenden, krakeenden, bergeenden, ganzen … ze zijn er volop. Allemaal druk in de weer met het vinden van een partner, eieren leggen, broeden en straks de jongen groot brengen. De Natuurcommissie van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt al een aantal jaren de weidevogelstand bij. Na een late start dit jaar vanwege het koude weer zien we dat het broedseizoen nu echt op gang is gekomen.

De leden van de Natuurcommissie zijn veelal zaterdags te vinden op de Landsmeerderdijk; daarvandaan heb je een fantastisch mooi zicht op de polder. Wilt u ook eens meekijken, kom dan zaterdag 4 mei tussen 14:00u en 15:00u langs, dan zullen wij u graag wegwijs maken. Hebt u een kijker, dan alstublieft meenemen!

De Natuurcommissie

Houd ook de website in de gaten voor andere activiteiten!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/vogels-kijken-in-de-polder-op-4-mei/

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan

De vereniging heeft een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Noord. Ga naar Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan en klik op de link ”zienswijze” om de zienswijze in te zien.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/zienswijze-op-ontwerpbestemmingsplan/

Polder in aquarel

Buurtbewoonster Dieuwertje van de Moosdijk heeft een mooie aquarel gemaakt van de polder.

Of klik op onderstaande link!

Aquarel

Wilmkebreekpolder Dieuwertje van de Moosdijk

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/polder-in-aquarel/

Bind de kat de bel aan!

Het voorjaar komt traag op gang. De weidevogels zouden graag met een nest willen beginnen, maar ze zijn nu vooral bezig met eten zoeken en overleven. Toch mogen we er op rekenen dat ze,  zodra de temperatuur omhoog schiet, snel aan de slag gaan. Hopelijk kunnen ze dan alle belagers van eieren en jongen op afstand houden maar er zijn veel vijanden. Kraaien, kauwen, eksters, reigers, buizerd, havik, sperwer … ze doen allemaal hun best om een jong hapje weg te graaien. Daar doen we niet zo veel aan maar we kunnen als omwonenden wel zorgen dat er zo weinig mogelijk verstoring ontstaat.  Dus geen honden in de polder laten lopen, de kinderen zeggen dat ze niet in de polder mogen spelen, en vooral ook zorgen dat de kat uit de polder blijft. Vooral ’s nachts zijn deze rovers actief. Dus wanneer u een kat hebt, probeert u hem dan alstublieft binnen te houden, de vogels zullen u zeer dankbaar zijn. En wanneer de kat zo zijn eigen wil heeft kunt u hem altijd een belletje aanbinden; de kat kan dan niet ongemerkt in de buurt van de vogels komen. Hopelijk wordt het daardoor een vruchtbaar weidevogelvoorjaar!

Veel plezier gewenst de komende tijd met de vogels.

Tom Jongeling

Natuurcommissie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/bind-de-kat-de-bel-aan/

Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met onze inspraakreactie goed rekening is gehouden. Maar we zouden toch graag nog wat aanscherping willen op enkele punten. We gaan daarom bij het nu ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan opnieuw een inspraakreactie geven.

Namens het bestuur,

Tom Jongeling

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/het-ontwerpbestemmingplan-kadoelen-oostzanerwerf-iii-ligt-ter-visie/

Inspraakreactie verstuurd …

Na de ledenvergadering van 28 nov. j.l. is het concept van de inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III aangepast. De volledige tekst van de inspraakreactie is te vinden onder: Wilmkebreekpolder – Bestemmingsplan. De inspraakreactie is inmiddels verstuurd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/12/inspraakreactie-verstuurd/

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

Beste Wilmkebreek-leden,
Op donderdag 25 oktober 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III gepubliceerd. Het betreft een voorontwerp, wat betekent dat iedereen – dus wij als vereniging zeker – commentaar kan leveren, vragen mag stellen en een verzoek indienen om zaken aan te passen. Dit zogenaamde inspreken kan schriftelijk en mondeling op een door de gemeente te organiseren inspreekavond. Er is 6 weken tijd om te reageren.
Als bestuur hebben we het voorlopige bestemmingsplan bestudeerd en besproken. Een paar belangrijke punten :
– polder behoudt bestemming agrarisch; prima
– extensieve recreatieve voorzieningen zijn mogelijk; de mogelijkheid van wandelpaden door de polder wordt hierbij nadrukkelijk genoemd. Dit is een bedreiging voor de flora en fauna van de polder, denk maar eens aan de onrust voor bijv. de kieviten en de grutto’s in de broedtijd met als consequentie dat ze voortaan weg zullen blijven. Als bestuur willen we hier bezwaar tegen aan tekenen. De Natuurcommissie is gevraagd om het bestuur hierover te adviseren.
– de bestemming stadsboerderij komt te vervallen; prima
Op de wandelpaden na, zijn we als bestuur redelijk te spreken over het voorlopige bestemmingsplan. Onze mooie polder wordt daarin door betreffende gemeentelijke instanties beschermd, zodat het kan blijven zoals het is. Er staat veel meer in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Met de volgende link kom je bij de digitale versie op de website van de gemeente – voor het geval je het zelf nog wilt lezen.

Binnenkort willen we als bestuur met een meer gedetailleerde reactie komen. Ook zullen we een ledenvergadering beleggen om e.e.a. met jullie te bespreken voordat we officieel bezwaar indienen (gaan inspreken).
Houdt de website in de gaten voor mededelingen van het bestuur.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Frans Kuipers.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/11/voorontwerp-nieuw-bestemmingsplan-ligt-ter-inzage-lees-verder/

Wilmkebreek geschiedenisboekje beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/06/wilmkebreek-geschiedenisboekje-opnieuw-beschikbaar/