Bind de kat de bel aan!

Het voorjaar komt traag op gang. De weidevogels zouden graag met een nest willen beginnen, maar ze zijn nu vooral bezig met eten zoeken en overleven. Toch mogen we er op rekenen dat ze,  zodra de temperatuur omhoog schiet, snel aan de slag gaan. Hopelijk kunnen ze dan alle belagers van eieren en jongen op afstand houden maar er zijn veel vijanden. Kraaien, kauwen, eksters, reigers, buizerd, havik, sperwer … ze doen allemaal hun best om een jong hapje weg te graaien. Daar doen we niet zo veel aan maar we kunnen als omwonenden wel zorgen dat er zo weinig mogelijk verstoring ontstaat.  Dus geen honden in de polder laten lopen, de kinderen zeggen dat ze niet in de polder mogen spelen, en vooral ook zorgen dat de kat uit de polder blijft. Vooral ’s nachts zijn deze rovers actief. Dus wanneer u een kat hebt, probeert u hem dan alstublieft binnen te houden, de vogels zullen u zeer dankbaar zijn. En wanneer de kat zo zijn eigen wil heeft kunt u hem altijd een belletje aanbinden; de kat kan dan niet ongemerkt in de buurt van de vogels komen. Hopelijk wordt het daardoor een vruchtbaar weidevogelvoorjaar!

Veel plezier gewenst de komende tijd met de vogels.

Tom Jongeling

Natuurcommissie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/bind-de-kat-de-bel-aan/

Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met onze inspraakreactie goed rekening is gehouden. Maar we zouden toch graag nog wat aanscherping willen op enkele punten. We gaan daarom bij het nu ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan opnieuw een inspraakreactie geven.

Namens het bestuur,

Tom Jongeling

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/het-ontwerpbestemmingplan-kadoelen-oostzanerwerf-iii-ligt-ter-visie/

Inspraakreactie verstuurd …

Na de ledenvergadering van 28 nov. j.l. is het concept van de inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III aangepast. De volledige tekst van de inspraakreactie is te vinden onder: Wilmkebreekpolder – Bestemmingsplan. De inspraakreactie is inmiddels verstuurd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/12/inspraakreactie-verstuurd/

Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

Beste Wilmkebreek-leden,
Op donderdag 25 oktober 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III gepubliceerd. Het betreft een voorontwerp, wat betekent dat iedereen – dus wij als vereniging zeker – commentaar kan leveren, vragen mag stellen en een verzoek indienen om zaken aan te passen. Dit zogenaamde inspreken kan schriftelijk en mondeling op een door de gemeente te organiseren inspreekavond. Er is 6 weken tijd om te reageren.
Als bestuur hebben we het voorlopige bestemmingsplan bestudeerd en besproken. Een paar belangrijke punten :
– polder behoudt bestemming agrarisch; prima
– extensieve recreatieve voorzieningen zijn mogelijk; de mogelijkheid van wandelpaden door de polder wordt hierbij nadrukkelijk genoemd. Dit is een bedreiging voor de flora en fauna van de polder, denk maar eens aan de onrust voor bijv. de kieviten en de grutto’s in de broedtijd met als consequentie dat ze voortaan weg zullen blijven. Als bestuur willen we hier bezwaar tegen aan tekenen. De Natuurcommissie is gevraagd om het bestuur hierover te adviseren.
– de bestemming stadsboerderij komt te vervallen; prima
Op de wandelpaden na, zijn we als bestuur redelijk te spreken over het voorlopige bestemmingsplan. Onze mooie polder wordt daarin door betreffende gemeentelijke instanties beschermd, zodat het kan blijven zoals het is. Er staat veel meer in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Met de volgende link kom je bij de digitale versie op de website van de gemeente – voor het geval je het zelf nog wilt lezen.

Binnenkort willen we als bestuur met een meer gedetailleerde reactie komen. Ook zullen we een ledenvergadering beleggen om e.e.a. met jullie te bespreken voordat we officieel bezwaar indienen (gaan inspreken).
Houdt de website in de gaten voor mededelingen van het bestuur.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Frans Kuipers.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/11/voorontwerp-nieuw-bestemmingsplan-ligt-ter-inzage-lees-verder/

Wilmkebreek geschiedenisboekje beschikbaar.

Download hier het geschiedenisboekje over de Wilmkebreek , dat is samengesteld en aangevuld door Henk Heubers op basis van het oorspronkelijke boekje van D.H. de Goede.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/06/wilmkebreek-geschiedenisboekje-opnieuw-beschikbaar/

vrijdag 25 mei vleermuiswandeling

Vrijdag 25 mei om 21.30 uur verzamelen we op de parkeerplaats Kadoelenweg 360 voor een vleermuiswandeling onder begeleiding van stadsdeelecoloog Fred Haaijen.

Zie WBP vleermuis aankondiging

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/05/vrijdag-25-mei-vleermuiswandeling/

Zaterdag 28 april 14.00 uur lezing en vogels kijken in de Wilmkebreek

Klik hier om de folder te downloaden.

 

Zaterdag 28 april, in de schuur bij de stolpboerderij van Martine en Paul aan de Kadoelenweg nr 306 wordt georganiseerd. Ervaren weidevogeldeskundigen zullen u daar alles over onze vogels kunnen vertellen!

Programma 28 april, 14:00 uur

•   verzamelen bij de schuur naast boerderij Kadoelenweg 306

•   praatje door Wim Tijsen van Landschap Noord-Holland over weidevogels en agrarisch weidevogelbeheer

•   zelf kijken en weidevogels leren herkennen

•   verplaatsen naar de Landsmeerderdijk waar het mooiste uitzicht over de polder is.

Hebt u een verrekijker, neem die dan mee!

Aanmelden kan op

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/04/zaterdag-28-april-14-00-uur-lezing-en-vogels-kijken-in-de-wilmkebreek/

28 maart Symposium natuurtalenten

Symposium Natuurtalenten 2012 Download hier de uitnodiging (PDF)

Symposium Natuurtalenten

Symposium Natuurtalenten

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/02/28-maart-symposium-natuurtalenten/

Oude blogs tot 2011

Iedereen, die een bijdrage wil leveren is van harte welkom. Stuur hier uw bericht op.

——————————————————————————————-

20 oktober 2011

Door Selma de Bruijn

Selma PaddestoelenAan de voet van de berk die ieder jaar weer minder bladeren heeft en al drie jaar geleden een kapvergunning kreeg toebedeeld staat een groep grote paddenstoelen paarsbruin variërend van 6 tot 12 cm doorsnede met zwarte onderkant. Gewoon: Het is herfst en wij staan daar omdat we daar willen staan. Willen we een naam hebben? Wat willen die mensen toch met namen als Blauwe Knolgordijnzwam, Aangebrande Gordijnzwam, Beurszwam (?!) of Vezelkop,
Donsvoetjes. En toch.. met een naam geven we ze historie en wellicht is hier iets bijzonders aan de hand.

Soortenbank laat zien hoe ongelooflijk veel verschijningen van dit fenomeen er zijn in Nederland van speldenknop tot varkensoor, van dramatisch groen tot stralend rood, maar helaas de naam van deze echt niet kunnen vinden en omdat ik vind dat ze een naam moeten hebben hierbij:

Licht Paarsbruine Thaise Hoedjes met Zwart Karakter
——————————————————————————————-

13 september 2011

De grote spinnende watertor

De grote spinnende watertor

Selma de Bruijn

Zwarte monsters.
En daar gingen ze op avontuur in de polder Tyas en vriend Jack (beide 8 jaar). Met het grote garnalennet en een piepklein bakje om de gevangen vis in te doen. ‘Laarzen aandoen?’ ‘Nee, we springen wel over de greppels.’
Na tien minuten; woeste kreten ‘we hebben monsters gevangen!’ en renden ze volkomen verbijsterd op huis aan. In het net twee enorme zwarte kevers, met het verhaal: ‘die eerste die ontsnapte was nog veel groter en tussen de handen ontstond werkelijk een monster van niet geringe omvang. In alle haast een onderkomen gemaakt van een grote plastic bak en daar voorzichtig de zich aan het net vastklampende torren in losgelaten. Voor Jack was het vangen al genoeg, Tyas ging slootwater en waterplanten halen en wilde ook wel de naam weten van deze tor die snel via internet gevonden was: De Grote Spinnende Watertor.

Van alle informatie bleef alleen het feit hangen dat de torren zelf planten eten maar dat de larven echt vreselijke
monsters zijn die vissen eten die net zo groot zijn als henzelf. En de waarschuwing van de tuinman: ‘Kijk uit ze kunnen flink bijten!’ Helemaal onder de modder stonden ze trots boven de bak te kijken naar de rondjesdraaiende torren. Dat ze ook kunnen vliegen was een bijzonderheid die in goede aarde viel. De volgende dag had een van de torren van deze bijzonderheid gebruik gemaakt, al is het waarschijnlijker dat er een reiger langs is geweest want vanuit zo’n bak opstijgen lijkt me moeilijk. Zelf wegvliegen heeft dan de voorkeur voor jongens van acht jaar.
Het was mooi dat de tor ruimhartig twee dagen later weer in vrijheid mocht gaan leven en hij met een enorme plons in de sloot belande.

——————————————————————————————-

5 mei 2011

Bijdrage: SabineGruttojong gepakt door ekster mini (4)

In de strook achter ons huis Stoombootweg liepen 3 grutto paren met 1 paar in ieder geval 4 jongen. Verder zitten er nog in ieder geval een paar kieviten en een paar tureluurs. Het gras is te hoog en ze blijven te ver weg om de jongen te tellen.
Voortdurend zijn er aanvallen van kauwen en eksters vanuiten af en toe een roek.
Als de grutto’s niet in weer zijn om deze weg te jagen, zitten ze elkaar in de “haren” omdat ze blijkbaar niet willen dat de jongen door elkaar raken. Ik zag ook de ene grutto de jongen verjagen van een andere grutto.
Op een gegeven moment een enorme herrie, net toen ik aan het fotograferen was, een ekster had een jong te pakken en verdween in het struweel. De grutto’s gingen hem nog achterna, maar er was niets meer te redden.
De volgende dag waren er nog maar 1 paar grutto’s. Zijn ze verderop gegaan of waren de jongen op?
Op 8 mei waren 10 grutto’s herrie aan het maken, het bleek een kat te zijn. Er zijn altijd meer grutto’s dan je ziet.

——————————————————————————————-

29 aptil 2011

Bijdrage: Sabine

Grutto\’s met 3 jonkies

29-4-2011 uur of 11
Een algemeen beeld in de polder nu, Grutto’s die hun jongen weiden. Klik de foto.

——————————————————————————————-

15 februari 2011

Bijdrage: Selma de Bruijn

2008 10 9-10 Grondnevel (1)Een kier in de hemel in de nazomer. De mist legt af en toe een sluier over het groen in de ochtend. En de zon kiert door het wolkendek. Wat trekt een klein kind naar die bonkige bruine en blauwwitte ‘mmmoewers’ achter het hek? Wijst dat kleine vingertje dringend die kant uit zelfs als ze niet te horen of te zien zijn? Het raadsel en de verwondering denk ik. Of bestaat er al zoiets als enorm ontzag voor dieren als je heel klein bent? Zo grijp ik iedere keer weer de kijker bij elke grote witte vogel die hier beweegt. Zag de lepelaar van dichtbij in Artis, daar met een groot bord Landschap Laag Holland (waar de polder nu toch echt bijhoort) kun je al onze poldervogels van dichtbij zien, en ik de neiging kreeg de trieste in elkaar gedoken kieviten mee naar huis te nemen en dan op het vliegtuig naar het zuiden te zetten. Als we er voor zorgen dat de polder een hogere natuurwaarde krijgt o.a. voor de weidevogels stel ik voor hier een dependance van Artis te maken. Kan stadsecoloog Fred Haaijen zijn liefde voor de roofvogels demonstreren met tamme slechtvalken, en in een eigen natuurcentrum een zoetwateraquarium inrichten waarin we laten zien hoe zoetwatergarnalen, stekelbaarjes, watersalamanders en kikkers hier leven.

 

 

——————————————————————————————-

11-8-2010 Acht Lepelaars

Bijdrage: Sabine2010 8 11-8 Lepelaars veel (15)

Wat zaten ze mooi bij elkaar voor een foto. Mijn foto´s maak ik altijd vanuit het huis, de tuin of elders rond de polder. De mooie foto´s als de vogels heel dichtbij zitten. De verleiding was te groot, de lepelaars zaten twee weidevelden verder, als we nou even naar het eerste slootje zouden lopen, hadden we superfoto´s. Zo gezegd zo gedaan, voorzichtig één persoon ernaartoe lopen, tegen de wind in. Foto´s maken en weer terug. Daarna – weg lepelaars! We zagen ze wegvliegen en gelukkig weer een eind verder landen. De hele avond zat er geen vogel meer op het betreffende weideveld . . . We voelden ons zo schuldig.
Zo kwetsbaar is dus het evenwicht tussen mens en dier. We beseffen niet dat het zo uitzonderlijk is dat al deze bijzondere vogels zich veilig voelen in ons kleine, door huizen omringde poldertje. Een bijdrage dus voor de discussie over wel of geen mensen in de polder.
——————————————————————————————-

18 januari 2011

Bijdrage: Sabine

2 jonge Buizerds zijn regelmatig te zien in de polder samen met een groep kraaien. Ze hebben een opvallende jachttechniek. Ze zitten voornamelijk op een hek en als de kraaien iets eetbaars gevonden hebben komen ze eropaf en pikken het in.

2011 1 18-1 Buizerds (15) 2011 1 18-1 Buizerds (16)

10-8-2010 TIEN Lepelaars

Bijdrage: Sabine

Vandaag een uur of 5 zaten er tien lepelaars in het weiland. Ik heb er nog nooit zoveel tegelijk gezien.
——————————————————————————————-

4-8-2010 Zes Lepelaars

Bijdrage: Sabine

De laatste weken zijn er meldingen van lepelaars. Maar steeds drie. Gisteren waren het er zes! Een reiger probeerde ze, tevergeefs, te verjagen. Meestal zie je de lepelaars zich poetsen of zijn onzichtbaar omdat ze in de sloot zitten te vissen. Maar vanochtend was er een heel ongewoon gedrag. Twee van de lepelaars liepen met hun vleugels wapperend en luid “prrr” roepend achter twee andere lepelaars aan onderwijl met de kop op en neer gaande. Nadere inspectie met verrekijker bracht aan het licht dat het om twee jongen ging, die probeerden hun ouders te bewegen als cafetaria dienst te doen. Zie de filmpjes.
——————————————————————————————-

10-7-2010 Dichtbij en heel ver weg

Bijdrage: Selma de Bruijn

Gierzwaluw www.sovon.nl

Gierzwaluw www.sovon.nl

Een snuivende egel echoede tegen het huis en had de hier al weken kattenbrokjes etende jongedame blijkbaar gevonden.
Tot die conclusie kwamen we na het bellen van de egelopvang, omdat het snuiven bij dochter en mij deed denken aan een zeer ernstige ziekte en de relatie met “versieren” niet direct bij ons opkwam. Wel bij het mannelijke lid van het gezin, en zo zie je maar weer dat intuïtieve duiding van dierengedrag sekse afhankelijk is.
“Het kan dagen zo doorgaan” en “ja ook overdag” en “let maar op, je kunt over een aantal weken jonge egeltjes verwachten.”
Hoog boven de snuivende egel was het heldere “sri sri” van de gierzwaluwen te horen, die hun raadsel van fourageren en nesten niet prijs geven, vooralsnog.
Zijn het alleen jonge dieren die nog niet nestelen? En die eind van de dag massaal boven het IJsselmeer gaan slapen?
Of zouden ze als speciaal uitzonderlijk verblijf als zwervers onder de bruggen van Noord huizen? Ik zou ze graag uitnodigen voor een rondje vliegenvangen in huis, want als er een dier is wat veel te vaak te dichtbij komt is het die klevende brommer wel.. Of het moet het schaap zijn dat gistermiddag bij de buren in de tuin stond en bijna in de net gegraven prachtige vijver viel….
——————————————————————————————-

2-7-2010 Toch niet zo leeg

Bijdrage: Sabine

Bettie Zondervan 2

Foto van Bettie van Zonderen

 

Ineens een – ik denk – jonge grutto! En nog twee kivieten! Ik heb er geen jongen bij gezien. Selma zag nog 3 lepelaars.
Er waren mooie ouderwetse hooibalen in het veld. Zou de boer ook op de website kijken en de foto van Betty gezien, die nostalgisch hunkerde naar de goede oude tijd? Waarschijnlijk is er een praktische reden. Misschien was het plastic op. Daar ben ik dan altijd nieuwsgierig naar. Boer Harry ook een weblog?

 

 

 

 

 

——————————————————————————————-

14-6-2010 Het is weer leeg in de Wilmkebreek

Bijdrage: Sabine

Net nu alle aandacht naar de Wilmkebreek gaat is het weer stil . . .

Watersnip in de Wilmkebreek

Watersnip in de Wilmkebreek

De grutto’s en tureluurs worden sowieso stiller naarmate de jongen opgroeien. Maar nu is het wel erg stil. Vannacht wel veel lawaai van diverse kieviten, maar die zie ik nu ook niet meer. Het is verbazend, dat die jongen ineens kunnen vliegen. Maar gelukkig zag ik nog een weidevogel met lange snavel door het weer hogere gras scharrelen. Bokje? Watersnip? Watersnip en bokje blijven overwinteren, maar zijn veel moeilijker te spotten vanwege hun schutkleuren en omdat ze een stuk kleiner zijn dan grutto’s.
Je ziet ze eigenlijk het best in de winter, als de sloten bevroren zijn en speciaal als mensen daarover gaan schaatsten. Ze zoeken dan een goed heenkomen tussen de struiken en tuinen aan de rand van de Wilmkebreek, waar ze helaas dan weer makkelijker ten prooi vallen aan onze huiskatten. Ze vliegen namelijk niet weg bij bedreiging maar drukken zich tegen de grond, vertrouwend op hun schutkleuren en dat werkt niet in de winter.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————-

11-6-2010 Nogmaals de vogeltellers.

Bijdrage: Sabine

Drie vrijwilligers met veldwerker van Landschap Noord Holland Roelf Steendam hebben 2010 op Hemelvaartsdag de weidevogels in de Wilmkebreek geteld.

Uit de email van Roelof Steenkamp aan Selma:
… zoals ik al eerder zei een fantastisch en prachtig gebied! We hebben die dag even een rondje gemaakt over de percelen die vallen onder “nestbescherming” (grofweg de “buitenring” van het gebied, de kern valt onder “uitgestelde maaidatum”).
De bedoeling hiervan was om ons (drie nieuwe vrijwilligsters en ik) even te oriënteren en om eventueel nog niet uitgekomen nesten te registreren (die hebben we trouwens niet gevonden).
Wat we hebben waargenomen is dat het een heel mooi gebied is en dat er die dag heel wat weidevogels rondliepen met pullen (o.a. van Kievit, Grutto, Tureluur).

Nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom. Zij die zich aanmelden kunnen zich opgeven voor de cursus “weidevogelbescherming”. Zie hier voor informatie.
——————————————————————————————-

3-6-2010 Vier kleine tureluurs

Bijdrage: Sabine

2006-5-13-5-Tureluur-en-4-j

Tureluur met 4 pulles

Ik dacht dat er één tureluurkind was, maar het zijn er vier! Ik heb nog twee kievitsjongen gezien en één gruttokind. Allemaal op één weidevak van de Wilmkebreek. De ouders zijn nu wat rustiger en de jongen groter. Speciaal de kievitsjongen lijken erg op hun ouders en zijn maar een beetje donziger. De andere jongen hebben superschutkleuren. Als je ze fotografeert, zie je ze vaak niet eens. Net het kopje achter een grasspriet en het lijfje een greppeltje ingedoken . . .

 

 

 

——————————————————————————————-

26-05-2010 Wat groeien ze snel die kievitsjongen

Bijdrage: Sabine

Kievit's jong

Kievit’s jong

 

Ja ja, het zijn er nog steeds drie, ofschoon ik ineens een vierde zag. Ik denk dat hij van de buurkievit was. Ook zag ik nog wat jongen in de slootkant scharrelen. Op dat kleine stukje van de Wilmkebreek, omgeven door slootjes en tuinen zitten zes kieviten, zeker vier jongen, een paar tureluurs met minstens 1 jong en een paar grutto´s met jong. Omdat het weiland afgegraasd is kun je de jongen vrij aardig zien, vooral de kievitsjongen, die met de dag groter zijn. Ze wapperen regelmatig met hun vleugeltjes, die nu al twee keer zo groot zijn als een week geleden.
——————————————————————————————-

22-05-2010 Cat Attack

Bijdrage: Sabine

Feest voor de fotograaf en toeschouwer. Een van de buurtkatten waagde zich in het weiland. Behalve de vier kieviten en de grutto dook er ook een contingent tureluurs op. Een enorme bak herrie. Ze gingen beurtelings boven hem vliegen en voor hem op de grond zitten, tot de kat geheel de kluts kwijt was en een veilig heenkomen zocht. Hij liep terug naar de tuinen waar vervolgens de daar aanwezige tuinvogels hun waarschuwingskreten lieten horen.

De kat

De kat

Vogels om de kat heen

Vogels om de kat heen

Boven de kat

En boven de kat

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————-

21-05-2010 Zes! kleine tureluurtje

Bijdrage: Sabine

Ik had het helemaal mis. Terwijl ik keek naar de kijvende tureluurs, waarbij er één alsmaar pogingen deed om op één andere tureluur te landen, trippelden er drie kleine tureluurtjes bedrijvig langs de slootkant en . . . vervolgens nog drie. Later zag ik vier pullus bij elkaar en ongeveer vier ouders, die je alleen ziet als ze kijven. Ook de scholekster gaf acte de presence.
——————————————————————————————-

21-05-2010 Ochtendfeest

Bijdrage: Sabine

Kieviten spektakel

Kieviten spektakel

 

Vanochtend vroeg Gruttoparade en fotofeest, Pappa en mamma met één jong vlak bij, kievieten met hun drie telgjes. Nog een congregatie van vier kievieten, waarvan twee elkaar te lijf gingen. En ik denk twee tureluurs, die iets deden wat verdacht veel op bevruchten leek. Ik vraag me af of – wanneer het broedsel mislukt is – zij alsnog een – waarschijnlijk vergeefse – poging doen om nog een nest te beginnen? Er zijn ook vogels die – eerder bevrucht – zelf een veel latere geschikte tijd uitkiezen om daadwerkelijk eieren te leggen. Dat kan ook nog.

 

 

 

——————————————————————————————-

19-05-2010 Nog steeds drie jongen

Bijdrage: Sabine

Knappe kieviet, hij heeft nog steeds 3 jongen. Nu loopt er ook een grutto rond met 1 jong tussen de schapen. Kennelijk heeft afgegraasd gras ook zijn voordelen, zeker voor ons, je kunt de jongen nu goed zien (en fotograferen).
——————————————————————————————-

18-05-2010 Kieviet heeft drie jongen

Bijdrage: Sabine

Tussen de schapen en het afgegraasde gras duidelijk drie pulletjes (kievitjongen) te zien met – soms lijkt het wel – drie ouders.
Evenals de gruttojongen, die al een stuk groter zijn, staan ze af en toe met hun kleine vleugeltjes te wapperen alsof ze niet kunnen wachten tot ze groot genoeg zijn om de grond te verlaten. Af en toe is het crisis in de Wilmkebreek. Een roofvogel, kiekendief vermoed ik, tracht een jonkie te verschalken en maakt een duikvlucht. Ineens zie je dan hoeveel vogels er hun jongen er laten opgroeien: Een wolk vogels stijgt op uit het grasveld en trachten de indringer te verdrijven met alarmkreten en aanvallen.
——————————————————————————————-

13-05-2010 Vogeltellers

Bijdrage: Sabine

Wilmkebreek beste uitzicht Landsmeerderdijk

Wilmkebreek beste uitzicht Landsmeerderdijk

 

Vogeltellers schuivelen door het weiland hoorde ik.
Aanrader: Ga met een goeie verrekijker op het bankje op de Landsmeerderdijk zitten en hoe meer je kijkt hoe meer je ziet.

 

 

 

 

——————————————————————————————-

29-04-2010 Jongkies in de Wilmkebreek

Bijdrage: Sabine

Als het gras twee kontjes hoog is . . . ., dat nog net niet, maar de pulletjes (kievitjongen) en de gruttojongen scharrelen rond, bewaakt door hun immer waakzame ouders, die nu dag en nacht in de weer zijn om ongewenste elementen luidkeels uit hun territorium te jagen. Neem een verrekijker mee, je ziet ze als kleine kuikentjes die onopvallend voor het gras scharrelen en alleen maar eten, geflankeerd door de twee ouders.
——————————————————————————————-

23-03-2010 Lente, de Kievieten en de Grutto’s zijn er weer!

Bijdrage: Sabine

Het is weer lente en mooi weer!!! Toen we begin maart terugkwamen van de voorjaarsvakantie hoorden we de kievieten ´s nachts. ´s Ochtends gelijk speuren met de kijker, want je wilt die beesten natuurlijk ook zien, niet alleen horen. Als bonus zag ik zelfs een tureluur, die zitten zo goed in de camouflage dat ze meestal ongezien blijven. Een weekje later hoorden we “Grutto, Grutto, Grutto” Volgende ochtend weer speuren, ook van die camouflagewonders en meestal – onzichtbaar voor ons – langs de slootkant in de weer. Maar gespot. Gelukkig nu wordt het toch echt lente…
Inmiddels hebben ze het hele territorium weer in beslag genomen en de winterse kraaien en meeuwen verjaagd. Je hoort ze weer dag en nacht te keer gaan. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dezelfde familie bergeend terug is, na het succesvolle broedseizoen van vorig jaar. Ze zijn ineens toch wel in grote getale aanwezig zeker een stuk of 10 – 12. De familie zwaan is ook weer van de partij. De hele winter genoten van de aanwezigheid van grauwe ganzen op doorreis van hot naar her. Ook veel nijlganzen kwamen uitrusten en foerageren. En de reigers, soms verzameld als een groep wijsgeren in conclaaf hebben de Wilmkebreek het hele jaar door als hun domicilie gekozen. Er zijn ook meer ringbandparkieten te zien afgelopen tijd. Ze worden toch vaak geadopteerd en gevoederd. Gelukkig houden ze niet echt van open weiland, dus het zijn er nog niet teveel. Was ik maar een echte vogelaar, dan zouden er beslist meer vogels op het menu staan. Je hoort werkelijk van alles kwelen, kirren, kauwen, tjilpen en gakken. De boer is nog wezen mesten en het weiland begint al elke dag groener te worden. Dus spring op de fiets en kom genieten!!!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/10/oude-blogs-tot-2011/

Verslag van de nacht van de vleermuis

Van: Henk van Alst

Het is het jaar van de vleermuis. Fred Haaijen, stadsdeelecoloog, en Floor van der Vliet, vleermuisdeskundige, nemen 22 belangstellenden mee op zoek naar vleermuizen rondom de Wilmkebreekpolder. Het regent bij de start, half tien ’s avonds. Het is wel donker: tijd voor een korte introductie over deze nachtelijke, vliegende, zoogdiertjes. Er zijn drie soorten vleermuizen in de buurt; de dwergvleermuis (past in een luciferdoosje), de meervleermuis (jaagt naar insecten op het water) en de grootste van alledrie, de laatvlieger. De vleermuis staat op de lijst van beschermde soorten. Ze hebben het steeds moeilijker om te overleven, want broedplaatsen verdwijnen door sloop van oude panden. In Oostzaan bestaat zo¹n grote broedplaats in de airco-ruimte van de Albert Heijn! In deze broedplaatsen (beschutte, donkere ruimtes) verzorgen meerdere vrouwtjes hun jongen. Elk vrouwtje krijgt een jong, heel soms twee. Zo’n jong, naakt, roze en blind, klampt zich na de geboorte meteen vast aan de moeder. Maar ja, zij moet eten zoeken, wel 800 mugjes en motjes per nacht. Met hele hoge, ultrasone fluitjes scant zij de omgeving en kan ze ‘zien’. Zij laat het jong achter, die zich behendig aan de muur vastklampt met een stevige nagel aan zijn pootje. Samen met alle andere jonkies zitten ze in de creche en wachten tot moeder terugkomt van eten zoeken. Afhankelijk van de temperatuur worden ze in mei geboren en na een maandje zijn ze zo groot dat ze mee mogen vliegen. Moeder leert ze waar de lekkerste hapjes te vinden zijn en langzaamaan worden de jongen zelfstandig. De mannetjes zitten apart, in kleine groepjes. Zij paren aan het einde van de zomer. Het vrouwtje bewaart het zaad en kan het tijdstip van bevruchting zelf regelen. Heel handig als je wilt wachten op goede tijden om je jong je verzorgen. Het is niet altijd duidelijk wanneer de winter voorbij is. De echte winterslaap is van december tot en met februari, maar als het in oktober al flink koud wordt, gaat de winterslaap beginnen. Als het weer even wat zachter wordt, dan worden ze weer wakker en gaan zelfs even naar insecten zoeken. Het is opgehouden met regenen en we gaan op pad. We stonden voor Villa Kiekens en lopen richting Landsmeerderdijk. En ja hoor, op de hoek horen we de eerste klikjes op de batdetector, een apparaatje dat het ultrasone geluid omzet in hoorbare klikjes. Dit vleermuisje moet zich binnen 30 meter afstand van ons bevinden. Het blijft rustig en we kijken bij zijkanaal I of we daar niet de meervleermuis kunnen vinden. In Nederland komt die relatief vaker voor en hier, in Noord, laten ze zich regelmatig zien. Maar niet vanavond! We gaan naar een tuin op de Kadoelenweg, waar ze normaal altijd zitten. Niks. Wel een sprinkhaan die we op de batdetector horen. Hij moet boven ons in de boom zitten; een mannetje, die met zijn achterpoten over elkaar strijkt en daarmee een vrouwtje lokt. Op naar de Kadoelerbreek. Hier en daar horen we de dwergvleermuis klikken, maar het is geen drukte. Dan op weg naar de Stoombootweg en onderweg daar naartoe op de Landsmeerderdijk bij een bomengroep bij het Kiekensterrein, daar is het ineens druk. We horen verschillende vleermuizen en warempel, ineens een aantal andere klikjes. Volgens Floor waarschijnlijk een ruwharige dwergvleermuis. Inmiddels is het helemaal opgeklaard, maar ook half twaalf. We bedanken de beide mannen voor deze informatieve Nachtwandeling van de Vleermuis en in mei 2012 gaan we dit nog eens overdoen! Namens de commissie Natuur van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder: Henk van Alst

Vleermuis

deze foto is ’s avonds gemaakt en hier zijn te zien: Floor van der Vliet met batdetector. Hij legt belangstellenden uit over de klikgeluiden van de recorder.

IMG_0182

Filmpje opgenomen met iPhone. Hier zijn geluiden te horen van de batdetector
en informatie over vijanden van de vleermuis.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/08/verslag-de-nacht-van-de-vleermuis/