Nachtvlinderen gaat door vrijdag 23 augustus 2013

Dag allen,

Komende vrijdag kunnen wij gaan nachtvlinderen. Het KNMI voorspelt geschikt weer.
We starten om 21.30 uur in tuin van Henk van Alst, Kadoelenweg 358.
Thijs Knol geeft dan uitleg over wat een nachtvlinder is, vangmethoden e.d.
En dan giet it oan!
Tot vrijdagavond
Vriendelijke groet,

De natuurcommissie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/08/nachtvlinderen-vrijdag-23-augustus-2013/

2 Egeltjes vinden elkaar aardig op de Kadoelenweg – filmpje op youtubekanaal van Wilmkebreek

http://youtu.be/O-4Yzs64SH0

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/08/2-egeltjes-vinden-elkaar-aardig-op-de-kadoelenweg-filmpje-op-youtubekanaal-van-wilmkebreek/

Nachtvlindernacht in de Wilmkebreek

Actinotia polyodon, Gevlamde Uil 2013_07_31 Wilt u meer weten over nachtvlinders in het algemeen en over de nachtvlinders in de Wilmkebreek in het bijzonder? Kom dan naar onze Nachtvlindernacht. Na een korte introductie gaan wij de vlinders met speciale lampen en een wit doek aantrekken.

Datum:
Mogelijke data zijn vrijdag 16, 23 of 30 augustus.
Afhankelijk van het weer wordt een datum gekozen.

Tijdstip:
van 21.30 uur tot uiterlijk 01.00 uur
Plaats:
Kadoelenweg 358

Wilt u de nacht bijwonen?
Bij slecht weer vliegen de vlinders wel maar de lampen gaan stuk. Daarom zullen wij een vrijdag in augustus met goed weer uitkiezen.
Meld u aan en zend uw mailadres naar ons op: natuur@wilmkebreek.nl . U ontvangt een paar dagen voor de gekozen vrijdag per mail een definitieve uitnodiging.

Gevlamde uil (foto: Thijs Knol)

Met vriendelijke groet,
De commissie Natuur
Vereniging tot behoud van de Wilmkebreek

NB. Heeft u belangstelling maar ziet u geen kans te komen dan komt Thijs Knol graag bij u langs. Voor doek en lampen is wel wat ruimte nodig (4 bij 5 meter).
Aanmelden: stuur uw mailadres.

NBB. U kunt op 6 september 2013 ook deelnemen aan de Nationale Nachtvlinder Nacht.
Meer informatie op http://www.nachtvlindernacht.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/08/nachtvlindernacht-in-de-wilmkebreek/

Inspraak bestemmingsplan

Afgelopen donderdag 6 juni is het concept bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III behandeld in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. De Vereniging heeft naar voren gebracht dat de polder een door de provincie aangewezen weidevogelgebied is (in de beantwoording van de zienswijzen had de gemeente eerder nog gezegd dat de polder geen weidevogelgebied was).  Wethouder Kees Diepeveen heeft op de vergadering toegegeven dat dat een vergissing was en laat het corrigeren. Een ruime meerderheid van de commissie bleek op de vergadering voor de huidige open polder zonder voetpaden en zonder stadsdeelboerderij te zijn, met het prachtige uitzicht over de polder vanaf de Landsmeerderdijk. In het bestemmingsplan wordt ook de monumentenstatus van de polder duidelijk genoemd. We mogen kortom heel blij zijn met het nieuwe bestemmingsplan!

Het bestuur

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/06/inspraak-bestemmingsplan/

Behandeling bestemmingsplan in Commissie Ruimtelijke Ordening op 5 juni a.s.

Het ontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III wordt a.s. woensdag 5 juni ’s avonds (vanaf 19:00u) besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening (in het stadsdeelkantoor). Door personen die een zienswijze hebben ingediend kan deze avond een toelichting worden gegeven. Het bestuur van de Vereniging zal op deze avond een toelichting geven op de ingebrachte zienswijze t.a.v. wandelpaden, weidevogelbeheer en monumentenstatus.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/06/behandeling-bestemmingsplan-in-commissie-ruimtelijke-ordening-op-5-juni-a-s/

Geen wandelpaden door de Wilmkebreek

Kievit's jong

Kievit’s jong

 

Naar aanleiding van de huidige pogingen van het bestuur van de vereniging om geen wandelpaden en recreatieboerderijen in de polder toe te staan en de pogingen van Amvest om dat wel te doen het volgende:
Gisteren door het Twiske gefietst in de veronderstelling dat het daar wel zou wemelen van weidevogels. Dat bleek absoluut niet zo te zijn, een paar kieviten achterin op een weiland met koeien. Ik hoorde een paar grutto’s. Op het vogelbroedterrein 1 wantrouwende kievit op het smalle kale paadje. De beestjes houden van uitzicht en het gras was erg hoog daar.
Dat onderstreepte voor mij het bijzondere van onze polder, op de Landsmeerderdijk zitten en voor de gelukkigen onder ons uit het raam kijken en overal zie je weidevogel activiteit.
Een treurig bericht, mamma kievit gespot met 3 of 4 pulles, vlak daarna een kraai die een van de kleintjes ontvoerde. Dit liep helaas slecht af.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/geen-wandelpaden-door-de-wilmkebreek/

Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. Wanneer het dagelijks bestuur accoord gaat met het conceptplan zal dit plan vervolgens in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling worden besproken. Waarschijnlijk zal dit op 5 of 6 juni, ’s avonds, plaats vinden. Het bestuur van de Vereniging zal op deze avond een toelichting geven bij de ingediende zienswijze. Het zal dan even afwachten worden. Wanneer de raadscommissie en de deelraad accoord gaan met het conceptplan en met de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak van belanghebbenden, kan het conceptplan nog voor de zomervakantieperiode de definitieve status krijgen.

Normaal vindt in juni de algemene ledenvergadering van de Vereniging plaats. Omdat de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III dan waarschijnlijk nog niet bekend is, heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering na de zomervakantieperiode te houden.  Dat geeft het bestuur de gelegenheid om op de ledenvergadering uitgebreid in te gaan op hetgeen in het bestemmingsplan voor de Wilmkebreekpolder is vastgelegd.

Mocht er eerder iets belangrijks te melden zijn dan zullen wij dat doen via deze website en / of via een huis-aan-huis brief.

Het Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/nieuws-over-het-bestemmingsplan-10-mei-2013/

4 mei Vogels kijken onder aanvoering van de leden van de Natuurcommissie

Een flinke groepje buurtbewoners hadden zich verzameld zaterdag 4 mei op de Landsmeerderdijk. De Natuurcommissie had 2 grote verrekijkers opgesteld, waardoor je de vogels van heel dichtbij kon bekijken. Zij hebben al 35 kievitsnesten gespot en 11 broedparen grutto. De tureluurs, watersnippen en bokjes broeden nu ongetwijfeld ook, maar hun nestplaatsen bevinden zich meer aan de slootkanten en zijn daardoor een stuk moeilijker te spotten. Vanwege het koude voorjaar broeden de vogels later en konden we nog geen pulles ontdekken. Wel zagen we de troep grauwe ganzen onder aanvoering van een witte gans met 37 kleintjes. Tussen het kijken door werd er aangenaam gekeuveld en de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Een leuke actie van de Natuurcommissie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/een-leuk-uurtje-vogels-kijken-onder-aanvoering-van-de-leden-van-de-natuurcommissie/

Vogels kijken in de polder op 4 mei

Beste buurtbewoner,

Bankje

Bankje aan de Landsmeerderdijk met fraai uitzicht

Het voorjaar is losgebarsten. Geniet u ook weer zo van de vele vogels in de polder? Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters, slobeenden, krakeenden, bergeenden, ganzen … ze zijn er volop. Allemaal druk in de weer met het vinden van een partner, eieren leggen, broeden en straks de jongen groot brengen. De Natuurcommissie van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder houdt al een aantal jaren de weidevogelstand bij. Na een late start dit jaar vanwege het koude weer zien we dat het broedseizoen nu echt op gang is gekomen.

De leden van de Natuurcommissie zijn veelal zaterdags te vinden op de Landsmeerderdijk; daarvandaan heb je een fantastisch mooi zicht op de polder. Wilt u ook eens meekijken, kom dan zaterdag 4 mei tussen 14:00u en 15:00u langs, dan zullen wij u graag wegwijs maken. Hebt u een kijker, dan alstublieft meenemen!

De Natuurcommissie

Houd ook de website in de gaten voor andere activiteiten!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/vogels-kijken-in-de-polder-op-4-mei/

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan

De vereniging heeft een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Noord. Ga naar Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan en klik op de link ”zienswijze” om de zienswijze in te zien.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/zienswijze-op-ontwerpbestemmingsplan/