De polder in, of niet…?

Wie wil dat niet: op een mooie zomerdag door de Wilmkebreekpolder lopen… Of in de winter over de bevroren slootjes schaatsen, zo vlak achter je eigen huis? Welk ouder gunt zijn kind die immense speelruimte niet? Vliegeren, hutten bouwen van hooibalen, visjes vangen in de sloot, een koe aaien en gewoon lekker struinen door het gras? Dat is leuk en ook nog een heel goed voor kinderen.

Toch is de polder geen openbaar groengebied. Het is privé-bezit. En grond waarop een boer aan het werk is. Dat betekent dat de toegankelijkheid anders is dan velen van ons misschien wensen. Daarom de belangrijkste spelregels even op een rij:

–          Nee, u kunt de polder niet zomaar inlopen. Dat doet u bij de tuin van de overburen immers ook niet.  Wij hebben het gevraagd aan de boer. Hij geeft liever geen toestemming, maar maakt een uitzondering voor natuuronderzoek, baggerwerk en andere zaken die nodig zijn voor beheer en behoud van de polder. En dan alleen als het hem van te voren wordt gevraagd.

–          In het broedseizoen leven hier kwetsbare vogels, die snel verstoord worden. Van begin april tot half juli zijn die vogels hier te gast en proberen ze met alle macht hun eieren uit te broeden en hun kleintjes groot te brengen. Die vogels zijn beschermd. Betreden van de polder in deze periode is niet toegestaan.

–          We willen u daarnaast vragen om te voorkomen dat uw kat op rooftocht gaat in de polder. In het afgelopen seizoen zijn alle jonge vogels verhongerd of opgegeten. De natuurcommissie onderzoekt welke roofdieren daar voor verantwoordelijk zijn. Maar één ding is zeker: om de polder wonen misschien wel meer katten dan er weidevogels zijn… Houd uw kat daarom in het broedseizoen ’s nachts binnen, verwijder de plank over de sloot van uw tuin naar de polder, repareer het kapotte tuinhek waarlangs katten gemakkelijk de polder inlopen. Uw kat heeft dit voedsel niet nodig…

–          Ook buiten het broedseizoen leven hier dieren van de boer. Schapen en koeien zijn gevoelig voor ziekten die door honden via hun poep verspreid kunnen worden. Loslopende honden jagen het vee soms op, al is het maar uit speelsheid. Boeren laten daarom geen wandelaars met honden toe op hun land. Honden zijn ook in de Wilmkebreekpolder niet toegestaan.

Tijdens de laatste ledenvergadering ontstond een interessant debat over het betreden van de polder. Aan de ene kant neemt de waardering voor de polder toe doordat mensen van de ruimte genieten, juist door de polder in te lopen. Aan de andere kant bestaan bezwaren tegen betreding. Ook in de natuurcommissie zijn de stemmen verdeeld: sommigen vinden dat je op geen enkel moment moet toestaan dat mensen de polder inlopen, anderen vinden dat het – mitst op het juiste moment en misschien onder begeleiding – een meerwaarde kan hebben. De natuurbeschermingsregels zijn niet 100% duidelijk over dit vraagstuk; veel soorten zijn beschermd, natuurgebieden ook. Maar in natuurgebieden mag vrijwel overal gewandeld worden. De polder is echter landbouwgebied met natuurwaarden. En het is een erkend weidevogelgebied. Activiteiten die schadelijk zijn voor de weidevogels zijn hier verboden. Daarom vragen we uw medewerking. Hou u a.u.b. aan de spelregels. En pak de fiets en struin door het Twiske, een groot natuur- en recreatiegebied op een steenworp afstand. Zodat we nog lang kunnen genieten van uitzicht op koeien, lammetjes en weidevogels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/11/de-polder-in-of-niet/

1 reactie

    • Selma de Bruijn op 11 november 2013 om 15:29

    Ach wat heb ik een tijd geleden mijn buurman laten schrikken toen ik hem aansprak en ik zei ‘dat hij me vreselijk tegenviel’ dat hij met beide kinderen midden in de polder raketten aan het afschieten was. Natuurlijk schoot hij meteen in de verdediging dat er geen bordjes met verboden toegang staan, dat nu de vogels wel uitgebroed zijn en dat de katten van je dochter meer schade toebrengen. Ik had boer Harry via sms om raad gevraagd en hij had een hele goeie remedie: de volgende dag werd er (versneld?) stalmest uitgereden en werd het weiland daarna niet meer betreden 🙂

Reacties zijn uitgeschakeld.