Zeer matig weidevogelseizoen 2014

Van de Natuurcommissie

 

Het begon mooi dit voorjaar voor de weidevogels in de Wilmkebreekpolder: aangename temperaturen, voldoende regen om de polder vochtig te houden (veel weidevogels houden van natte plekken in het land), en goede condities voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie insecten (het voedsel voor de jonge vogels). Het aantal paren kieviten en grutto’s dat zich in de polder vestigde was echter lager dan in voorgaande jaren. Ook was het aantal tureluurs en scholeksters, de andere vaste broeders in de polder, niet hoog. Zat de schrik van vorig jaar er nog in toen een vos de polder onveilig maakte?

 

Om te onderzoeken of de vos weer terug was heeft de ‘natuurcommissie’ een bewegingscamera opgesteld in de polder en zand aangebracht achter enkele toegangshekken. De zandbakken leverden een paar duidelijke pootafdrukken van de vos op, en enige tijd later werd de vos ook met de camera gesnapt. Dat was slecht nieuws omdat een vos stelselmatig zijn jachtgebied afzoekt naar eieren van bodembroeders en ook graag de broedende vogels zelf en de jonge, nog niet vliegvlugge kuikens te pakken neemt. In de loop van het seizoen zagen we het aantal paren weidevogels dan ook snel afnemen. Positief was dat zich een flink aantal bergeendenpaartjes in de polder had gevestigd, naast een aantal krakeendenparen. De grauwe gans was met een groot aantal volwassen en halfwas vogels nadrukkelijk aanwezig en was succesvol in de voortplanting.

 

Half mei hebben weidevogelwachters Thijs Knol en Tom Jongeling een zogenaamde alarmtelling uitgevoerd. Bij zo’n alarmtelling wordt de polder doorgelopen en wordt er gekeken welke vogels op de wieken gaan en alarmkreten voor de in het lange gras lopende kuikens laten horen. De telling leverde  drie paar grutto’s en één of mogelijk twee paar kieviten met jongen op. Verder werden drie paar bergeenden gezien met een groot aantal pullen, en enkele losse tureluurs en scholeksters. In de lucht en op de grond waren de gebruikelijke predatoren aanwezig zoals de kleine mantelmeeuw, de kraai, de kauw en niet te vergeten de ekster, de rover die ook de eieren en jongen van de kleine zangvogels in de aangrenzende tuinen belaagd. Later werd nog een broedende krakeend in het hoge gras waargenomen.

 

Jammer genoeg moeten we nu, aan het einde van het broedseizoen, concluderen dat ook dit jaar een weinig succesvol jaar is geweest voor de weidevogels in de Wilmkebreekpolder.

 

24 juni 2014

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/06/zeer-matig-weidevogelseizoen-2014/

De vos jaagt in onze polder!

Van de Natuurcommissie:

Vorig jaar beleefden we een dramatisch weidevogelseizoen. Eerst was er de kou maar daarna kwam toch het broedseizoen op gang. Er waren flink wat nesten van kieviten en grutto’s en ook zagen we kuikens rondlopen. Helaas verdwenen geleidelijk alle jonge vogels en met hen ook de oudervogels. Omdat we een enkele keer ’s nachts tumult in de polder hoorden vermoedden we dat een kat of wellicht een vos de boosdoener zou kunnen zijn. Van de vos weten we dat deze in heel Amsterdam Noord voorkomt en vaak ’s avonds wordt gezien. Ook van buurtbewoners hoorden we dat de vos zich regelmatig in de buurt van de polder ophoudt en kippen uit hokken rooft.

Aan het begin van het lopende broedseizoen heeft de natuurcommissie op diverse plaatsen hekken in de polder dicht gemaakt met gaas en achter kleine openingen zand gestrooid voor sporenonderzoek. Ook is er een bewegingscameara geplaatst, die we hebben kunnen lenen van de stadsdeelecoloog. De camera heeft goed werk gedaan: op verschillende nachtfoto’s is zeer duidelijk een vos te zien. Ook zijn pootafdrukken van de vos in het zand gevonden. We hebben hiermee het bewijs dat de vos de polder als zijn territorium beschouwt.

Wat te doen? Er zijn mensen die het wel bijzonder vinden dat de vos hier voorkomt en in onze buurt op jacht is naar prooi. Maar helaas voor de weidevogels en ook voor de loslopende kippen in de tuinen pakt dat desastreus uit.  De polder wordt leeggeroofd en wanneer de vos zijn gang mag blijven gaan zullen we in de toekomst geen weidevogels meer groot zien worden. De natuurcommissie vindt dat de Wilmkebreekpolder het domein van de weidevogels hoort te zijn. We zullen daarom na gaan denken over manieren om de vos uit de polder te weren. Het zal niet genoeg zijn om de toegangshekken geheel dicht te maken omdat een vos zo nodig door de sloten heen gaat. Mogelijk biedt een afrastering met schrikdraad, waar elders, bijvoorbeeld in de IJdoornpolder, mee wordt geexperimenteerd, een oplossing. Mocht u als lezer suggesties of vragen hebben dan horen we die graag.

140415 IMAG0073 Vos

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/04/de-vos-jaagt-in-onze-polder/

Voor alle jonge weidevogelliefhebbers!!! Vergeet 19 April niet!!!!

2014 Jonge vogelliefhebbersKlik op dit bericht voor een leuke foto van het vogeltellen Zaterdag

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/04/voor-alle-jonge-weidevogelliefhebbers-vergeet-19-april-niet/

19 April voor kinderen: Weidevogels kijken met Kamiel

Download de poster en plak op je raam en op school.

Weidevogelles van Kamiel

Weidevogelles van Kamiel

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/04/19-april-voor-kinderen-weidevogels-kijken-met-kamiel/

Vos in de polder

22, maart, 2014, 22:0 at 22:39 by Bart Sjollema

VOS IN DE POLDER

Twee weken geleden is een van onze kippen plotseling verdwenen. Al eerder zijn wij onaangenaam verrast doordat er kippen konijnen of een van onze kalkoenen plotseling verdwenen waren. Onze Vlaamse reuzen lagen onthoofd op hun landje. Wij hebben nooit kunnen vast stellen wie de “rover” is geweest. Sporen als haren enz. ontbraken altijd. Ook de laatste keer. Donderdagavond bij het uitlaten van onze hondjes bij het Kadoelenpad kwam er plotseling een dier de polder uitstuiven: pluimstaart, lange neus en je kon de nagels op de straat horen tikken. Dat kon niet anders dan een vos zijn. Pas dus op je kippen, konijnen enz. Ons kippenhok is inmiddels voorzien van gaas en gaat ’s avonds dicht. Zijn er anderen die een vos in de polder hebben gezien of waarvan de kippen of konijnen ook verdwenen zijn?

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/04/vos-in-de-polder/

veel vogels

Ik kom regelmatig langs de polder en daar zie ik heel veel vogels. Bergeenden, grutto’s, scholeksters, tureluurs, kieviten en zelfs lepelaars. juilie moeten daar echt een kijkje nemen

 

lepelaars

lepelaars

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/03/veel-vogels/

Natuurinventarisaties 2013

Het jaarrapport 2013, deel Vogels, van de natuurinventarisaties in de Wilmkebreekpolder  is uit!

Ga naar de website www.wilmkebreek.nl, klik op tabblad ‘natuur’ en dan op ‘rapporten’ en je vindt de link naar het rapport.

Het rapport geeft een overzicht van alle vogels die ooit in de polder zijn waargenomen, geeft cijfers over het broedsucces van de weidevogels in het jaar 2013 en voorgaande jaren, en bevat daarnaast interessante weetjes over het beheer en gebruik van de polder. Het geheel is verfraaid met mooie foto’s. Kijken dus …..

commissie natuur van de
Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/02/natuurinventarisaties-2013/

De polder in, of niet…?

Wie wil dat niet: op een mooie zomerdag door de Wilmkebreekpolder lopen… Of in de winter over de bevroren slootjes schaatsen, zo vlak achter je eigen huis? Welk ouder gunt zijn kind die immense speelruimte niet? Vliegeren, hutten bouwen van hooibalen, visjes vangen in de sloot, een koe aaien en gewoon lekker struinen door het gras? Dat is leuk en ook nog een heel goed voor kinderen.

Toch is de polder geen openbaar groengebied. Het is privé-bezit. En grond waarop een boer aan het werk is. Dat betekent dat de toegankelijkheid anders is dan velen van ons misschien wensen. Daarom de belangrijkste spelregels even op een rij:

–          Nee, u kunt de polder niet zomaar inlopen. Dat doet u bij de tuin van de overburen immers ook niet.  Wij hebben het gevraagd aan de boer. Hij geeft liever geen toestemming, maar maakt een uitzondering voor natuuronderzoek, baggerwerk en andere zaken die nodig zijn voor beheer en behoud van de polder. En dan alleen als het hem van te voren wordt gevraagd.

–          In het broedseizoen leven hier kwetsbare vogels, die snel verstoord worden. Van begin april tot half juli zijn die vogels hier te gast en proberen ze met alle macht hun eieren uit te broeden en hun kleintjes groot te brengen. Die vogels zijn beschermd. Betreden van de polder in deze periode is niet toegestaan.

–          We willen u daarnaast vragen om te voorkomen dat uw kat op rooftocht gaat in de polder. In het afgelopen seizoen zijn alle jonge vogels verhongerd of opgegeten. De natuurcommissie onderzoekt welke roofdieren daar voor verantwoordelijk zijn. Maar één ding is zeker: om de polder wonen misschien wel meer katten dan er weidevogels zijn… Houd uw kat daarom in het broedseizoen ’s nachts binnen, verwijder de plank over de sloot van uw tuin naar de polder, repareer het kapotte tuinhek waarlangs katten gemakkelijk de polder inlopen. Uw kat heeft dit voedsel niet nodig…

–          Ook buiten het broedseizoen leven hier dieren van de boer. Schapen en koeien zijn gevoelig voor ziekten die door honden via hun poep verspreid kunnen worden. Loslopende honden jagen het vee soms op, al is het maar uit speelsheid. Boeren laten daarom geen wandelaars met honden toe op hun land. Honden zijn ook in de Wilmkebreekpolder niet toegestaan.

Tijdens de laatste ledenvergadering ontstond een interessant debat over het betreden van de polder. Aan de ene kant neemt de waardering voor de polder toe doordat mensen van de ruimte genieten, juist door de polder in te lopen. Aan de andere kant bestaan bezwaren tegen betreding. Ook in de natuurcommissie zijn de stemmen verdeeld: sommigen vinden dat je op geen enkel moment moet toestaan dat mensen de polder inlopen, anderen vinden dat het – mitst op het juiste moment en misschien onder begeleiding – een meerwaarde kan hebben. De natuurbeschermingsregels zijn niet 100% duidelijk over dit vraagstuk; veel soorten zijn beschermd, natuurgebieden ook. Maar in natuurgebieden mag vrijwel overal gewandeld worden. De polder is echter landbouwgebied met natuurwaarden. En het is een erkend weidevogelgebied. Activiteiten die schadelijk zijn voor de weidevogels zijn hier verboden. Daarom vragen we uw medewerking. Hou u a.u.b. aan de spelregels. En pak de fiets en struin door het Twiske, een groot natuur- en recreatiegebied op een steenworp afstand. Zodat we nog lang kunnen genieten van uitzicht op koeien, lammetjes en weidevogels.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/11/de-polder-in-of-niet/

Bloemplukdag

Hallo allemaal,

Er is zaterdag 19 oktober van 12.00 uur tot 16.00 uur een bloemplukdag in de N.J.Schaaptuin (schooltuintjes). Dat is aan de Heggerankweg 87 in Amsterdam-Noord.

Komen jullie ook ?

Groet, jullie reporter

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/10/bloemplukdag/

ALV: Nieuw bestemmingsplan

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder van j.l. 9 okt. is ingegaan op het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III en wat dit plan betekent voor de Wilmkebreekpolder. Onze inspraak heeft veel opgeleverd. Zie de powerpoint presentatie ALV9okt13.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/10/alv-nieuw-bestemmingsplan/