Nieuwe duiker in kwelsloot

Het hoogheemraadschap HHNK is bezig met het plaatsen van een nieuwe duiker met afsluiter in de kwelsloot langs de Landsmeerderdijk. Er wordt bij het toegangshek naar de polder een nieuwe houten damwand geslagen, waardoorheen een pijp wordt aangebracht die met behulp van een afsluiter kan worden dichtgezet. De duiker vervangt de oude pijp die in slechte staat verkeert.

Overlaat5

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/07/nieuwe-duiker-in-kwelsloot/