Aanvraag omgevingsvergunning woningbouw Kiekensterrein

Bouwbedrijf Hurks heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Amsterdam voor een omgevingsvergunning voor de bouw van 48 woningen op het Kiekensterrein. De betreffende stukken hebben vanaf eind augustus gedurende zes weken ter inzage gelegen op het stadsdeelkantoor Noord. Naar aanleiding van deze stukken heeft de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder een zienswijze ingediend. Deze heeft voornamelijk betrekking op kwelwater vanuit het opgehoogde terrein, bodemverontreiniging, en afscheiding van het terrein met de Wilmkebreekpolder. Zie zienswijze.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/10/aanvraag-omgevingsvergunning-woningbouw-kiekensterrein/