Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder: jaarrapport 2016 is gereed!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft in 2016, net als in voorgaande jaren, een inventarisatie gemaakt van de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Het jaarrapport 2016 behandelt vooral de broedresultaten van de weidevogels. Minder uitgebreid wordt ingegaan op de waterbeestjes in de sloten en de planten in de polder. Een beknopt hoofdstuk is toegevoegd over de vleermuizen die in de tuinen rond de polder zijn waargenomen. In het kort wordt ook ingegaan op de veranderingen die aan de rand van de polder staan te gebeuren (bouwplan ‘Klein Kadoelen’ en “Herinrichting Landsmeerderdijk, onderdeel van de Waterlandse Zeedijk’). Het rapport van de inventarisaties is hier in te zien en te downloaden.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2017/02/natuurinventarisaties-wilmkebreekpolder-jaarrapport-2016-is-gereed/