Doelstelling vereniging

– Doelstelling Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder:

 • De vereniging heeft ten doel het behoud van de Wilmkebreekpolder te Amsterdam in onbewoonde staat.

– De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Mobilisatie en organisatie van de omwonenden van de Wilmkebreekpolder;
 • Als gesprekspartner optreden richting Bestuurscommissie Amsterdam-Noord en/of Gemeenteraad Amsterdam aangaande alle ontwikkelingen betreffende de Wilmkebreekpolder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden die direct grenzen aan de Wilmkebreekpolder en die mogelijk van invloed zijn op het bestemmingsplan van de polder;
 • Scherp volgen van ontwikkelingen, plannen en besluiten betreffende gebieden waarvan de reikwijdte direct het bestemmingsplan van de Wilmkebreekpolder beïnvloedt.

– Hoofdlijnen van het beleidsplan:

 • Het belangrijkste doel van de vereniging is het in stand houden van de Wilmkebreekpolder zoals deze nu is. Hiertoe worden de ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen nauwlettend in de gaten gehouden en zet de vereniging zich in voor de unieke natuurwaarden en cultuurhistorische waarden van de Wilmkebreekpolder.

– Naam etc.:

 • Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder
 • secretariaat: Hertzogstraat 8, 1092 VT, Amsterdam
 • e-mail: secretariaat@wilmkebreekpolder.nl
 • website: www.wilmkebreekpolder.nl
 • Kamer van Koophandel nummer: 40539535

– Bestuur:

 • Nicole Bakker: voorzitter 
 • Elles van der Helm: penningmeester
 • Pauline Luijnenburg-Kroes: secretaris
 • Tom Jongeling: bestuurslid – Commissie Natuur
 • Nynke de Vries: bestuurslid – Commissie Natuur

– Beloningsbeleid:

 • Het bestuur is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van declaraties.

– Jaarverslag 2015:

– Financiële verantwoording 2015: