de schooltuinen

Hallo allemaal er is zaterdag 11 oktober een bloemplukdag

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/04/de-schooltuinen/

Informatiebijeenkomst Kiekensterrein 30 maart

Op 30 maart organiseert Hurks samen met de gemeente een volgende informatiebijeenkomst over de woningbouw op het Kiekensterrein. De bijeenkomst vindt plaats in het Concertgemaal van 16:00 uur tot 20:00 uur. Onderwerpen: verwijderen van de olieverontreinigingen, aanbrengen van een nieuwe grondlaag, verdere uitwerking van het inrichtingsplan.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/03/informatiebijeenkomst-kiekensterrein-30-maart/

Natuurcompensatie Kiekensterrein

Nog even en alle gebouwen op het Kiekensterrein zijn gesloopt en bomen en struiken neergehaald. Daarna volgt een periode met veel grondverzet (de met olie verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd en er wordt een 1m dikke, schone grondlaag aangebracht). De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft in een brief aan de gemeente aangedrongen op compensatie van verloren gegaan leefgebied voor flora en fauna op het Kiekensterrein. Deze brief kan worden ingezien door te klikken op: natuurcompensatie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/03/natuurcompensatie-kiekensterrein/

Natuurvriendelijke tuin

De natuurcommissie wil dit jaar aandacht besteden aan natuurvriendelijk tuinieren. Zie in het menu onder Natuur, Natuurvriendelijke tuinen voor tips voor uw tuin.

De natuurcommissie is ook zeer geïnteresseerd welke vogels en andere dieren u aantreft in uw tuin. Wilt u uw waarnemingen doorgeven? Ook hierover leest u alles bij Natuurvriendelijke tuinen

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/03/natuurvriendelijke-tuin/

De weidevogels en de vos

2016-Vossenraster-aanbrenge

 

Binnenkort willen de weidevogels in de polder hun nesten gaan maken. Daarom gaan we weer om de hooilanden stroomdraad aanleggen om de vos uit dat deel van de polder te weren. Vanaf 22 februari zult u ons in de polder bezig zien met het maken van het vossenraster. De natuurcommissie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2016/02/de-weidevogels-en-de-vos/

Kiekensterrein: nota van beantwoording

Bij het Stedenbouwkundig Plan voor het Kiekensterrein, dat afgelopen zomer ter visie heeft gelegen, is een groot aantal zienwijzen door de buurtbewoners ingediend. Ook de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een zienswijze met zorgpunten ingediend. De gemeente Amsterdam heeft een Nota van Beantwoording opgesteld waarin de verschillende zienswijzen worden behandeld. De Nota van Beantwoording is te downloaden vanaf de website: www.amsterdam.nl/kadoelen onder het kopje ‘projecten’. Zie ook onze website onder kopje Planologie en Beleid – Kiekensterrein.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/12/kiekensterrein-nota-van-beantwoording/

Selma

 

Woensdagavond 2 december is Selma de Bruijn overleden.

Ik leerde haar kennen in 2008, toen ze me een mailtje stuurde dat ze naar de Kadoelenweg ging verhuizen en ze haar diensten aanbood om mee te werken aan het behoud van de polder. Zij heeft contact gezocht met de bestuursleden van de toen slapende vereniging en geholpen de vereniging weer wakker te krijgen. Vanwege haar gezondheid kon ze niet zelf in het bestuur deelnemen, maar ze heeft op de achtergrond altijd alles gevolgd wat er gebeurde en haar steun ingezet zoveel ze kon. Ik hoorde van Nimca, haar dochter, dat ze in overgave haar ziekbed heeft gedragen en in vrede is heengegaan. Ik zal haar missen. Sabine

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/12/selma/

Grutto nationale vogel

De grutto – oftewel godwit, limosa limosa, skries en kening fan ‘e greide – is door het Nederlandse publiek verkozen tot Nationale Vogel!

We gaan er weer alles aan doen om de grutto ook voor onze mooie polder te behouden. Begin volgend jaar zetten we weer het vossenraster op en hopen we op broedsucces bij de weidevogels, net als afgelopen jaar.

Nu zien we dagelijks 10-tallen kieviten, 100-den ganzen, 1000-den spreeuwen, 1 buizerd en dit weekend een zilverreiger en witgatje in de polder fourageren. Het water op het land ziet er wel raar uit, maar de vogels profiteren volop van de insecten, wurmpjes en andere kleine diertjes die tevoorschijn komen!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/11/grutto-nationale-vogel/

ALV: presentatie Kiekensterrein

Op de ALV van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder van 23 september is onze zienswijze besproken betreffende het Stedenbouwkundige Plan Kiekensterrein. Klik op Ledenvergadering Zienswijze voor de powerpoint presentatie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/09/alv-presentatie-kiekensterrein/

Zienswijze Kiekensterrein

Vastgoedontwikkelaar Hurks heeft een Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld voor het Kiekensterrein. Dit plan is in te zien op de website van de gemeente www.amsterdam.nl/kadoelen . De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een zienswijze bij het Stedenbouwkundig Plan ingediend. Dit plan kunt u bekijken door te klikken op de link: Zienswijze SP 2015 De zienswijze zal worden besproken op de ledenvergadering van de vereniging op 23 sept. a.s., 20:00u, in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/09/zienswijze-kiekensterrein/