ALV: presentatie Kiekensterrein

Op de ALV van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder van 23 september is onze zienswijze besproken betreffende het Stedenbouwkundige Plan Kiekensterrein. Klik op Ledenvergadering Zienswijze voor de powerpoint presentatie.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/09/alv-presentatie-kiekensterrein/

Zienswijze Kiekensterrein

Vastgoedontwikkelaar Hurks heeft een Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld voor het Kiekensterrein. Dit plan is in te zien op de website van de gemeente www.amsterdam.nl/kadoelen . De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft een zienswijze bij het Stedenbouwkundig Plan ingediend. Dit plan kunt u bekijken door te klikken op de link: Zienswijze SP 2015 De zienswijze zal worden besproken op de ledenvergadering van de vereniging op 23 sept. a.s., 20:00u, in het verenigingsgebouw van volkstuincomplex De Bongerd.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/09/zienswijze-kiekensterrein/

Agenda algemene ledenvergadering 23 september 2015

Agenda voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder op woensdag 23 september 2015, aanvangstijd 20:00 uur.

Locatie: clubhuis Volkstuincomplex De Bongerd, Kadoelenpad 21.

19:45 uur Ontvangst met koffie / thee

 

Agenda

1. Welkom door de voorzitter

2. Verslag penningmeester en kascommissie

3. Verslag natuurcommissie

Pauze

4. Verslag cultuurhistorische commissie

5. Ontwikkelingen Kiekensterrein

6. Samenstelling bestuur en commissies

7. Rondvraag en sluiting

2015 9 15-9 Uitnodiging Ledenvergadering

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/09/agenda-algemene-ledenvergadering-23-september-2015/

Vossenraster heeft gewerkt!

Afgelopen week hebben we de schrikdraadafrastering weer weggehaald uit de polder. Het schrikdraad rond de hooilanden moest de weidevogels beschermen tegen de vos, die dol is op eieren en kuikens. We hebben gemerkt dat de vos, en ook de huiskatten, niet in de hooilanden zijn doorgedrongen. Ruim 14 kievitparen hebben jongen grootgebracht en ook de grutto’s en tureluurs hadden broedsucces. We zijn blij met het succes van deze actie.

Boer Harry heeft inmiddels gehooid en kan in de herfst de sloten schonen.

In het voorjaar van 2016 zullen we opnieuw het schrikdraad plaatsen om ook dan weer de weidevogels te beschermen in de broedperiode.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/07/vossenraster-heeft-gewerkt/

Gierzwaluwavond

De natuurcommissie van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder organiseert op zaterdag 13 juni, 20:00u, een gierzwaluwwandeling, zie de aankondiging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/06/gierzwaluwavond/

Jaarrapport 2014 is uit

De Natuurcommissie van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft de waarnemingen van vogels, flora en fauna in en rond de polder van vorig jaar gebundeld en uitgebracht. Het jaarrapport 2014 van auteur Thijs Knol kan via deze link worden geopend en gedownload.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/06/jaarrapport-2014-is-uit/

Een schone dijk

De motregen kon een aantal omwonenden van de Wilmkebreek er zaterdag 28 maart, landelijke opschoondag, niet van weerhouden het groene talud van de Landsmeerderdijk te ontdoen van zwerfvuil.

Zakken vol blikjes, plastic bakjes verpakkingsmateriaal, klimopresten, kerstbomen, takken, paaltjes en stenen zijn door deze mensen in vuilniszakken de dijk opgesjouwd. De mannen van de reiniging, die ons voorzien hadden van prikkers, zakken en bezems hebben de zakken weer afgevoerd. Jong en oud konden terugzien op een nuttig uurtje en een schone Dijk. Nu maar hopen dat het aanstekelijk werkt en we met zijn allen de dijk schoon houden!opschonen van de dijk 4 opschonen van de dijk 6 opschonen van de dijk 1 opschonen van de dijk 5

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/04/een-schone-dijk/

Fotoboek Wilmkebreekpolder

ijspret van schilder veen

IJspret van schilder Veen

mistweilandbb

Wilmkebreek in de mist

oude weilandfotos

Hooien in de Wilmkebreek

Kadoelenbewoner fotograaf Hans Peters heeft een fotoboek gemaakt over de Wilmkebreekpolder met een paar oude en vooral nieuwe foto’s, aangevuld met een korte tekst.
De oplage is beperkt, het is mooi uitgevoerd en kost 35,- euro.
U kunt het per mail bestellen bij: HansPetersfoto@upcmail.nl. Vermeld uw naam, adres en het aantal exemplaren dat U wilt bestellen.
Graag bestellen voor 15 april, dan bezorgt Hans eind april het boek bij U thuis.
(betaling contant bij bezorging)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/03/fotoboek-wilmkebreekpolder/

De weidevogels in de Wilmkebreekpolder

2015-2-22-2-Anti-vos

Thijs Tom en Nynke bestrijden de Vos

 

De komende tijd zullen de weidevogelbeschermers Thijs en Tom het hooiland in de polder met schrikdraad omheinen. De bedoeling is om de vos uit het hooiland te weren.  In overleg met boer Harrie Kok, op advies van andere weidevogelbeschermers en gefinancierd door de provincie hebben we tot deze actie besloten.

Zoals eerder gemeld heeft een vos de voorgaande jaren nagenoeg alle nesten van grutto en kievit in onze polder leeggehaald en is er (bijna) geen jonge weidevogel uitgevlogen. In andere weidevogelgebieden met hetzelfde vossenprobleem zijn positieve resultaten behaald met een goede afsluiting van schrikdraad, daar vliegen weer jonge weidevogels uit. Een voorbeeld van zo’n goed resultaat is de polder bij kasteel Marquette, zie http://www.dekampen.com

De afscheiding met schrikdraad zal alleen rond de hooilanden aangebracht worden omdat in dat deel van de polder de meeste nesten zitten en omdat daar een goede afsluiting mogelijk is.

We hopen op succes bij de weidevogels dit jaar!

Mooie dag voor anti-vos activiteiten

Mooie dag voor anti-vos activiteiten

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/02/de-weidevogels-in-de-wilmkebreekpolder/

Plannen voor het Kiekensterrein

Er is een plan voor nieuwbouwwoningen op het Kiekens-terrein aan de Kadoelenweg.

Hurks vastgoedontwikkeling organiseert een informatiebijeenkomst over de aanpak van de bodemverontreiniging, het stedenbouwkundig plan, het ontwerp van de woningen en de tijdsplanning. Medewerkers van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord zullen ook aanwezig zijn.

De plannen zijn voorlopig en kunnen nog aangepast worden. Hopelijk zijn de plannen niet ongunstig voor de polder. Het bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder zal in ieder geval deze bijeenkomst bezoeken.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 februari in het Concertgemaal aan de Landsmeerderdijk 213. De bijeenkomst heeft een vrije inloop tussen 16:00 en 20:00 uur.

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2015/02/plannen-voor-het-kiekensterrein/