Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. Wanneer het dagelijks bestuur accoord gaat met het conceptplan zal dit plan vervolgens in de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling worden besproken. Waarschijnlijk zal dit op 5 of 6 juni, ’s avonds, plaats vinden. Het bestuur van de Vereniging zal op deze avond een toelichting geven bij de ingediende zienswijze. Het zal dan even afwachten worden. Wanneer de raadscommissie en de deelraad accoord gaan met het conceptplan en met de eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak van belanghebbenden, kan het conceptplan nog voor de zomervakantieperiode de definitieve status krijgen.

Normaal vindt in juni de algemene ledenvergadering van de Vereniging plaats. Omdat de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III dan waarschijnlijk nog niet bekend is, heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering na de zomervakantieperiode te houden.  Dat geeft het bestuur de gelegenheid om op de ledenvergadering uitgebreid in te gaan op hetgeen in het bestemmingsplan voor de Wilmkebreekpolder is vastgelegd.

Mocht er eerder iets belangrijks te melden zijn dan zullen wij dat doen via deze website en / of via een huis-aan-huis brief.

Het Bestuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/nieuws-over-het-bestemmingsplan-10-mei-2013/