Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met onze inspraakreactie goed rekening is gehouden. Maar we zouden toch graag nog wat aanscherping willen op enkele punten. We gaan daarom bij het nu ter visie liggende ontwerpbestemmingsplan opnieuw een inspraakreactie geven.

Namens het bestuur,

Tom Jongeling

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/het-ontwerpbestemmingplan-kadoelen-oostzanerwerf-iii-ligt-ter-visie/