Bind de kat de bel aan!

Het voorjaar komt traag op gang. De weidevogels zouden graag met een nest willen beginnen, maar ze zijn nu vooral bezig met eten zoeken en overleven. Toch mogen we er op rekenen dat ze,  zodra de temperatuur omhoog schiet, snel aan de slag gaan. Hopelijk kunnen ze dan alle belagers van eieren en jongen op afstand houden maar er zijn veel vijanden. Kraaien, kauwen, eksters, reigers, buizerd, havik, sperwer … ze doen allemaal hun best om een jong hapje weg te graaien. Daar doen we niet zo veel aan maar we kunnen als omwonenden wel zorgen dat er zo weinig mogelijk verstoring ontstaat.  Dus geen honden in de polder laten lopen, de kinderen zeggen dat ze niet in de polder mogen spelen, en vooral ook zorgen dat de kat uit de polder blijft. Vooral ’s nachts zijn deze rovers actief. Dus wanneer u een kat hebt, probeert u hem dan alstublieft binnen te houden, de vogels zullen u zeer dankbaar zijn. En wanneer de kat zo zijn eigen wil heeft kunt u hem altijd een belletje aanbinden; de kat kan dan niet ongemerkt in de buurt van de vogels komen. Hopelijk wordt het daardoor een vruchtbaar weidevogelvoorjaar!

Veel plezier gewenst de komende tijd met de vogels.

Tom Jongeling

Natuurcommissie

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/bind-de-kat-de-bel-aan/