Berichten van deze auteur

De vos jaagt in onze polder!

Van de Natuurcommissie:

Vorig jaar beleefden we een dramatisch weidevogelseizoen. Eerst was er de kou maar daarna kwam toch het broedseizoen op gang. Er waren flink wat nesten van kieviten en grutto’s en ook zagen we kuikens rondlopen. Helaas verdwenen geleidelijk alle jonge vogels en met hen ook de oudervogels. Omdat we een enkele keer ’s nachts …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/04/de-vos-jaagt-in-onze-polder/

Natuurinventarisaties 2013

Het jaarrapport 2013, deel Vogels, van de natuurinventarisaties in de Wilmkebreekpolder  is uit!

Ga naar de website www.wilmkebreek.nl, klik op tabblad ‘natuur’ en dan op ‘rapporten’ en je vindt de link naar het rapport.

Het rapport geeft een overzicht van alle vogels die ooit in de polder zijn waargenomen, geeft cijfers over het broedsucces van de weidevogels …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/02/natuurinventarisaties-2013/

ALV: Nieuw bestemmingsplan

Op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder van j.l. 9 okt. is ingegaan op het nieuwe bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III en wat dit plan betekent voor de Wilmkebreekpolder. Onze inspraak heeft veel opgeleverd. Zie de powerpoint presentatie ALV9okt13.pdf

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/10/alv-nieuw-bestemmingsplan/

Nachtvlindernacht in de Wilmkebreek

 Wilt u meer weten over nachtvlinders in het algemeen en over de nachtvlinders in de Wilmkebreek in het bijzonder? Kom dan naar onze Nachtvlindernacht. Na een korte introductie gaan wij de vlinders met speciale lampen en een wit doek aantrekken.

Datum: Mogelijke data zijn vrijdag 16, 23 of 30 augustus. Afhankelijk van het weer wordt …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/08/nachtvlindernacht-in-de-wilmkebreek/

Algemene Ledenvergadering – Nieuws over het bestemmingsplan

Beste buurtbewoner,

Het conceptbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III heeft tot begin april van dit jaar ter inzage gelegen. De Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft bij dit conceptplan een zienswijze ingediend (zie zienswijze onder kopje De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan). Volgens de planning zal het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord het conceptplan en de binnengekomen zienswijzen op 14 mei bespreken. …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/05/nieuws-over-het-bestemmingsplan-10-mei-2013/

Vogels kijken in de polder op 4 mei

Beste buurtbewoner,

Het voorjaar is losgebarsten. Geniet u ook weer zo van de vele vogels in de polder? Kieviten, grutto’s, tureluurs, scholeksters, slobeenden, krakeenden, bergeenden, ganzen … ze zijn er volop. Allemaal druk in de weer met het vinden van een partner, eieren leggen, broeden en straks de jongen groot brengen. De Natuurcommissie van de …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/vogels-kijken-in-de-polder-op-4-mei/

Zienswijze op ontwerpbestemmingsplan

De vereniging heeft een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ingediend bij het stadsdeel Amsterdam-Noord. Ga naar Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan en klik op de link ”zienswijze” om de zienswijze in te zien.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/04/zienswijze-op-ontwerpbestemmingsplan/

Polder in aquarel

Buurtbewoonster Dieuwertje van de Moosdijk heeft een mooie aquarel gemaakt van de polder.

Of klik op onderstaande link!

Aquarel

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/polder-in-aquarel/

Bind de kat de bel aan!

Het voorjaar komt traag op gang. De weidevogels zouden graag met een nest willen beginnen, maar ze zijn nu vooral bezig met eten zoeken en overleven. Toch mogen we er op rekenen dat ze,  zodra de temperatuur omhoog schiet, snel aan de slag gaan. Hopelijk kunnen ze dan alle belagers van eieren en jongen op …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/bind-de-kat-de-bel-aan/

Het ontwerpbestemmingplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III ligt vanaf 27 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie ‘Vergunningen’ van stadsdeel Noord. Een kopie is ook op deze website te vinden onder /De Wilmkebreekpolder/Bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld na verwerking van de inspraakreacties die bij het eerdere voorontwerp zijn ingebracht.

Het bestuur heeft geconstateerd dat met …

Lees verder

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2013/03/het-ontwerpbestemmingplan-kadoelen-oostzanerwerf-iii-ligt-ter-visie/