Algemene ledenvergadering van de Vereniging Tot Behoud van de Wilmkebreekpolder

 • Brief die naar alle leden is/wordt verstuurd

  UITNODIGING VOOR DE
  ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
  VERENIGING TOT BEHOUD VAN DE WILMKEBREEKPOLDER

  Amsterdam, 8 september 2010

  Geacht lid van de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder,

  Het is u – hopelijk – niet ontgaan dat er de afgelopen maanden nieuw leven is geblazen in de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder. Hierbij wil ik u, als lid van het oude bestuur, uitnodigen voor een algemene ledenvergadering op 22 september om 20:00 in Volkstuinenpark De Bongerd (Kadoelenpad 21). Op deze ledenvergadering zal het oude, slapende bestuur aftreden en wordt een nieuw bestuur gekozen. Hiermee wordt de doorstart van onze vereniging een feit.

  Een actieve vereniging voor het behoud van “onze” polder is belangrijk. Binnenkort starten de inspraakrondes voor het nieuwe bestemmingsplan dat voor de komende tien jaar vastlegt wat er met de Wilmkebreekpolder gaat gebeuren. Het is van belang dat wij daar onze stem laten gelden.

  Waarom wordt deze algemene ledenvergadering gehouden?
  De afgelopen jaren was de vereniging slapend. Selma de Bruijn, een bewoonster van de Kadoelenweg, heeft zich ingezet om de vereniging weer tot leven te wekken. Op 9 juni en 14 juli organiseerde zij bijeenkomsten op Volkstuinpark De Bongerd. Op de laatst genoemde datum traden vijf nieuwe leden naar voren die zich kandidaat stelden voor een bestuursfunctie. Er is toen afgesproken dat de kandidaat bestuursleden uitzoeken wat de correcte manier is om de vereniging door te starten.

  Het blijkt dat de statuten hier heel helder over zijn: het huidige bestuur kan nieuwe bestuursleden voordragen en de algemene ledenvergadering stemt vervolgens over deze voordracht. Op deze manier wordt de vereniging op een rechtmatige manier weer actief.

  Laat uw stem horen
  Daarom nodig ik u namens het huidige bestuur uit voor deze algemene ledenvergadering waar een nieuw bestuur wordt gekozen op onze voordracht. Overigens kunnen gewone leden zich kandidaat stellen, waarbij zij volgens de statuten door minstens tien leden voorgedragen moeten worden. U kunt hier Statuten van de Vereniging. downloaden.

  Ik hoop van harte dat u naar de algemene ledenvergadering komt en uw stem laat horen, zodat de Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder zich weer volledig kan inzetten voor het voortbestaan van “onze” prachtige polder!

  Met vriendelijke groet,
  Namens het bestuur,
  Bart Sjollema, Kadoelenweg 236, Amsterdam
  Met instemming van de overige bestuursleden:
  Cor Buijs, Diemen
  Daniel Anderies, Kadoelenweg 354, Amsterdam
  Jan Heutink, Kadoelenweg 208, Amsterdam
  Wanda Otto, Dijkje 14, Bergen

  Bijlage: Agenda

  Agenda

  Algemene ledenvergadering
  Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder

  22 september 2010 om 20:00 uur
  Clubhuis volkstuinencomplex De Bongerd (Kadoelenpad 21)

  1. Opening door huidige bestuur
  2. Uitleg stemprocedure; ruimte voor vragen en opmerkingen
  3. Tekenen van presentielijst, waardoor nieuwe leden officieel lid worden en kunnen meestemmen
  4. Presentatie kandidaat bestuursleden*
  5. Stemmen voordracht bestuur
  6. Installatie nieuw bestuur
  7. Vaststellen van nieuwe contributie
  8. Rondvraag: wat vindt u waarvoor het nieuwe bestuur zich moet inzetten?
  9. Algemene rondvraag
  10. Borrel

  *De voordracht van het huidige bestuur bestaat uit de volgende kandidaten:
  Frans Kuipers (Stoombootweg 2): voorzitter
  Elles van der Helm (Stoombootweg 30): penningmeester
  Evert Nieuwenhuis (Kadoelenweg 346): secretaris
  Anne-Marieke Aling (Kadoelenweg 169H): gewoon bestuurslid
  Eddy Frings (Landsmeerderdijk 31): gewoon bestuurslid
  Richard van der Helm (Stoombootweg 30): gewoon bestuurslid

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2010/09/dat-heb-je-snel-gedaan-wiggert/

3 reacties

  • Selby op 20 oktober 2010 om 18:41
   Auteur

  test

  • Selma de Bruijn op 15 september 2010 om 13:02

  Lijkt me ook heel snel, weet alleen niet of ik content manager ben, wel blogger..

  • op 15 september 2010 om 12:37

  Dank je wel!

Reacties zijn uitgeschakeld.