22-9-2010 Nieuwe ledenvergadering

8-2010 22 september 2010 nieuwe ledenvergadering.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een ordentelijke manier van overname van het bestuur van de vereniging. Het blijkt nog een hele klus om dit juridisch op de juiste manier te doen.
Een aantal dingen zijn inmiddels wel duidelijk: Zolang er geld in de kas zit van de vereniging (en er is nog wat) en U was lid van de vereniging, dan bent U dit nog steeds. (het geld is immers van de leden). Er is een speurtocht geweest naar de laatste officïele ingeschreven bestuursleden. Zij zijn bereid gevonden nog eenmaal een algemene ledenvergadering bijeen te roepen om het bestuur van de vereniging over te dragen aan de kandidaat bestuursleden. Hiervoor wordt 22 september weer een algemene ledenvergadering bijeen geroepen, waar de leden persoonlijk voor worden uitgenodigd. Het geheel zal dan volgens de inmiddels gevonden statuten verlopen. Na de overdracht zal worden begonnen met het instellen van de commissies en het opnieuw organiseren van de vereniging.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2010/09/22-9-2010-nieuwe-ledenvergadering/