Het broedseizoen is voorbij …

In de loop van juli waren onze weidevogels wel klaar met broeden en jongen grootbrengen. Alleen een nijlgans zette nog een jong op de weidewereld. De jonge vogels die nog in de polder waren gebleven waren vliegvlug: regelmatig zagen we jonge grauwe ganzen, bergeenden en kieviten hun vliegkunsten oefenen. Na half juli heeft boer Harry de hooilanden en de veevrije andere percelen gemaaid en voor de regenbuien is al het gemaaide gras in grote balen verpakt. Een aantal koeien met kalveren is inmiddels ook in de polder gebracht. De stier loopt bij de jonge koeien en doet goed zijn best. Het vossenraster wordt weer afgebroken en opgeslagen.

Wat zien we in de zomermaanden? Op 1 augustus hebben we weer eens geteld en dit is de score:
Scholekster 2
Bergeend 3 (een paar dagen later bleken er nog wel 7 bergeenden te zijn)
Kieivt 11
Meerkoet 10
Nijlgans 3 (een paar dagen later landde een vlucht van 9 nijlganzen)
Grauwe gans ruim 300
Krakeend 10
Wilde eend 49
Kokmeeuw ruim 400
Kleine mantelmeeuw 4
Lepelaar 2
Ooievaar 2
Blauwe reiger 12
Veel houtduiven, kauwen en kraaien
en 1 haas
De boerenzwaluwen en gierzwaluwen lijken alweer te vertrekken uit hun broedgebied.

De polder lijkt wel stil op zomerse dagen, maar zit ook na het broedseizoen nog vol leven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2021/08/het-broedseizoen-is-voorbij/