Zeer matig weidevogelseizoen 2014

Van de Natuurcommissie

 

Het begon mooi dit voorjaar voor de weidevogels in de Wilmkebreekpolder: aangename temperaturen, voldoende regen om de polder vochtig te houden (veel weidevogels houden van natte plekken in het land), en goede condities voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie insecten (het voedsel voor de jonge vogels). Het aantal paren kieviten en grutto’s dat zich in de polder vestigde was echter lager dan in voorgaande jaren. Ook was het aantal tureluurs en scholeksters, de andere vaste broeders in de polder, niet hoog. Zat de schrik van vorig jaar er nog in toen een vos de polder onveilig maakte?

 

Om te onderzoeken of de vos weer terug was heeft de ‘natuurcommissie’ een bewegingscamera opgesteld in de polder en zand aangebracht achter enkele toegangshekken. De zandbakken leverden een paar duidelijke pootafdrukken van de vos op, en enige tijd later werd de vos ook met de camera gesnapt. Dat was slecht nieuws omdat een vos stelselmatig zijn jachtgebied afzoekt naar eieren van bodembroeders en ook graag de broedende vogels zelf en de jonge, nog niet vliegvlugge kuikens te pakken neemt. In de loop van het seizoen zagen we het aantal paren weidevogels dan ook snel afnemen. Positief was dat zich een flink aantal bergeendenpaartjes in de polder had gevestigd, naast een aantal krakeendenparen. De grauwe gans was met een groot aantal volwassen en halfwas vogels nadrukkelijk aanwezig en was succesvol in de voortplanting.

 

Half mei hebben weidevogelwachters Thijs Knol en Tom Jongeling een zogenaamde alarmtelling uitgevoerd. Bij zo’n alarmtelling wordt de polder doorgelopen en wordt er gekeken welke vogels op de wieken gaan en alarmkreten voor de in het lange gras lopende kuikens laten horen. De telling leverde  drie paar grutto’s en één of mogelijk twee paar kieviten met jongen op. Verder werden drie paar bergeenden gezien met een groot aantal pullen, en enkele losse tureluurs en scholeksters. In de lucht en op de grond waren de gebruikelijke predatoren aanwezig zoals de kleine mantelmeeuw, de kraai, de kauw en niet te vergeten de ekster, de rover die ook de eieren en jongen van de kleine zangvogels in de aangrenzende tuinen belaagd. Later werd nog een broedende krakeend in het hoge gras waargenomen.

 

Jammer genoeg moeten we nu, aan het einde van het broedseizoen, concluderen dat ook dit jaar een weinig succesvol jaar is geweest voor de weidevogels in de Wilmkebreekpolder.

 

24 juni 2014

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2014/06/zeer-matig-weidevogelseizoen-2014/