Bericht van HHNK over dijkversterking

Voor degenen die geen mail van Thomas Rus van HHNK hebben ontvangen: zie hieronder.

 

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hoop ik dat mijn mail u in goede gezondheid treft. U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden heeft aangegeven graag op de hoogte te blijven van het project Dijkversterking Noordzeekanaal.

De coronamaatregelen vragen een andere manier van werken voor ons, ook voor het projectteam van de dijkversterking. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan het project. In de periode 2016-2019 hebben we regelmatig contact met bewoners gehad over het project. Daarnaast heeft u op informatieavonden uw ideeën met ons gedeeld. Naast de dijkversterking zelf, is hier ook een aantal meekoppelkansen uit naar voren gekomen. Dit zijn zaken die niet direct met de dijkversterking te maken hebben maar hier wel een raakvlak mee hebben en waarvan het dus efficiënt kan zijn om deze samen met de dijkversterking op te pakken.

Bloemrijke Landsmeerderdijk

Een van deze meekoppelkansen is de wens om de Landsmeerderdijk in te richten als bloemrijke dijk. Dit geeft een prachtig beeld en is goed voor de biodiversiteit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) staat hier positief tegenover en wil dit graag mogelijk maken. Op dit moment onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met bloemrijke dijken. Dit is namelijk ook voor ons een zoektocht! Afhankelijk van de ondergrond, het bloemrijkmengsel en andere factoren is de situatie is het op iedere dijk net weer anders. Zo ook bij de Landsmeerderdijk.

Om een bloemrijke dijk succesvol te kunnen aanleggen, is het in ieder geval belangrijk dat de grond van het dijktalud verschraald wordt. Het dijktalud is de helling  tussen de top en de onderkant van de dijk. De bodem van het talud is nu te rijk aan voedingsstoffen waardoor er brandnetels en andere onkruiden groeien. Bloemrijke mengsels hebben hierdoor veel minder kans om op te komen. Deze maken meer kans in een bodem die minder rijk is, hoewel dat in de eerste instantie misschien vreemd klinkt.

Planning

De dijkversterking gaat naar verwachting in de periode 2022-2023 in uitvoering. Hierdoor hebben we nu de tijd om de bodem te verschralen. Zo is de bodem over een paar jaar goed geschikt om ingezaaid te worden met een bloemrijk mengsel. Dit verschralen doen wij door het inzetten van een schaapskudde van de firma Rinnegom. De schapen lopen dit jaar en komende jaren een aantal keer op de dijk om de aanwezige begroeiing weg te grazen. Dit werkt beter dan maaien van de dijk omdat het maaisel dan blijft liggen en juist dat zorgt dan weer voor meer voedingsstoffen in de bodem waardoor onkruiden meer kans hebben. Daarnaast brengen de schapen minder schade toe aan het dijktalud en zijn minder milieubelastend dan de inzet van zwaar materieel, omdat er geen uitlaatgassen worden uitgestoten.

Deel uw foto

De eerste keer dat de schapen op de dijk lopen is woensdag 6 mei aanstaande. Naar verwachting staan ze er een of twee dagen op. Als u langskomt, maak dan vooral een leuke foto en tag @waterschaphhnk of #hhnk op social media.

 

Met vriendelijke groet,

Thomas Rus
Omgevingsmanager project dijkversterking Noordzeekanaal

Afdeling HWBP 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bezoekadres: Stationsplein 136, Heerhugowaard 
Postadres: Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard
t. 06 12 34 82 94
t.rus@hhnk.nl   www.hhnk.nl

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/05/bericht-van-hhnk-over-dijkversterking/