De polder is weer klaar voor het weidevogelbroedseizoen!

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder heeft de afgelopen weken, samen met enkele buurtbewoners, het schrikdraadraster rond de hooilanden aangebracht. Ook zijn enkele dwarssloten weer lopend gemaakt en verstopte drainage-leidingen doorgeprikt. De weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Tureluur en Scholekster, en verschillende soorten watervogels en ganzen, die hier binnenkort gaan broeden, worden door het raster beschermd tegen de Vos, een beruchte rover van eieren en kuikens. Er zijn al veel Kieviten aanwezig en ook de Grutto, de Tureluur en de Scholekster hebben zich al laten zien.

Het raster houdt eveneens de huiskatten tegen. Buiten de afgerasterde hooilanden blijven de vogels jammer genoeg onbeschermd. Het zou bijzonder spijtig zijn wanneer de kleine kuikens hier ten prooi zouden vallen aan enkele in de polder lopende huiskatten. De katten volgen hun jachtinstinct maar ze hebben de kuikens natuurlijk niet nodig om in leven te blijven. Daarom vragen wij alle eigenaren van een huiskat om hun huisdier zoveel mogelijk binnen te houden, vooral ’s nachts wanneer de jonge vogels het meest kwetsbaar zijn. Het helpt ook een beetje om de kat een belletje om te binden. Vanzelfsprekend is de polder eveneens geen plaats voor kinderen om in te spelen. De polder is een beschermd weidevogelbroedgebied  en is zeer kwetsbaar vanwege zijn ligging in een stedelijke omgeving. Vooral nieuwe bewoners met kinderen zijn zich hier niet altijd van bewust. Maar wanneer we met zijn allen een oogje in het zeil houden blijft de polder een rustig en veilig gebied voor de broedvogels. We hopen dat het broedseizoen net zo gunstig zal verlopen als vorig jaar, een jaar waarin een record-aantal Kieviten kleine jongen heeft groot gebracht!

De Commissie Natuur

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2020/03/de-polder-is-weer-klaar-voor-het-weidevogelbroedseizoen/