Actie: ‘zaadbom’

Het is vaak in het nieuws geweest de laatste tijd: het aantal insecten in agrarische gebieden wordt steeds kleiner. De belangrijkste redenen zijn de intensivering van de landbouw, het gebruik van pesticiden, en het verwijderen van wilde planten en kruiden in weilanden en akkers. De bloemen van deze kruiden maken honing en stuifmeel aan, die het voedsel vormen voor tal van vliegende insecten. Het gevolg van de insectenachteruitgang is dat bijvoorbeeld weidevogels minder gemakkelijk geschikt voedsel kunnen vinden (dit voedsel bestaat voor het merendeel uit wormen, kevers en larven van insecten). Ook de kuikens van de weidevogels, die voornamelijk insecten vangen (zoals vliegen, muggen, cicaden, en kevers), kunnen in gebieden met intensieve landbouw nauwelijks aan hun trekken komen.

In de Wilmkebreekpolder wordt agrarisch natuurbeheer toegepast; de leefsituatie voor insecten is daardoor aanzienlijk gunstiger. De hooilanden (de percelen langs de Landsmeerderdijk) worden tot aan de hooibouw niet begraasd. Ze bestaan uit kruidenrijk grasland en er wordt alleen stalmest toegepast, zodat de grond veel wormen en insectenlarven bevat. Ook de andere percelen worden niet intensief gebruikt en bemest. Zodra het gras begint te groeien schieten de kruiden op. Er zijn daardoor veel insecten te vinden in en boven het gras, waarvan vooral de weidevogelkuikens kunnen profiteren. Voor de weidevogels is het dus zo slecht nog niet in de polder. Toch kan er nog wel het een en ander worden verbeterd. In een brede strook langs de slootranden zouden wel wat meer kruiden mogen groeien, vooral die veel zaden produceren. Met name de kleinere zangvogels kunnen hiervan profiteren.

De Commissie Natuur wil daartoe een kleine aanzet geven. Met de kinderen uit de buurt en hun ouders willen we op zaterdag 21 april, 13:00u – 15:00u, ‘zaadbommen’ gaan maken van een mengsel van klei en zand, waarin de zaden van rijk bloeiende planten worden gemengd. Die  zaadbommen willen we op geschikte plaatsen in het weiland gooien en op het gras van de Landsmeerderdijk. Deze ‘zaadbom’-actie is geheel gratis! Je mag ook zaadbommen mee naar huis nemen! Kijk snel in bijgevoegde folder hoe je je kunt opgeven.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2018/04/actie-zaadbom/