Vossenraster

We gaan vanaf aanstaande maandag weer aan de slag om het schrikdraadraster (tegen vossen en katten) aan te leggen. Het is een jaarlijks terugkerende klus in het vroege voorjaar die voor de start van het weidevogelbroedseizoen (half maart) gereed moet zijn. Wanneer u de komende weken mensen in de polder ziet lopen weet u dat er gewerkt wordt aan de bescherming van de vogels tegen de rovers van eieren en kuikens. Helaas kunnen we hiermee de vliegende rovers (zoals kraaien, kauwen en eksters) niet tegenhouden. We beginnen met het open maken van de afvoerpijpen van de dwarssloten (die raken ieder jaar verstopt door plantengroei en modder) waarmee het waterpeil in de sloten weer op de gewenste lagere waarde komt te staan (zie foto). Daarna gaan we het schrikdraad rond de hooilanden uitrollen en de toegangshekken goed afsluiten met gaas en schrikdraad. We hopen dat het net als vorig jaar weer een goed jaar gaat worden voor de broedvogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster, vele eenden- en ganzensoorten, waterhoenen en meerkoeten).

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2024/02/vossenraster/