Voorontwerp nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage … lees verder

Beste Wilmkebreek-leden,
Op donderdag 25 oktober 2012 is het voorontwerp bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III gepubliceerd. Het betreft een voorontwerp, wat betekent dat iedereen – dus wij als vereniging zeker – commentaar kan leveren, vragen mag stellen en een verzoek indienen om zaken aan te passen. Dit zogenaamde inspreken kan schriftelijk en mondeling op een door de gemeente te organiseren inspreekavond. Er is 6 weken tijd om te reageren.
Als bestuur hebben we het voorlopige bestemmingsplan bestudeerd en besproken. Een paar belangrijke punten :
– polder behoudt bestemming agrarisch; prima
– extensieve recreatieve voorzieningen zijn mogelijk; de mogelijkheid van wandelpaden door de polder wordt hierbij nadrukkelijk genoemd. Dit is een bedreiging voor de flora en fauna van de polder, denk maar eens aan de onrust voor bijv. de kieviten en de grutto’s in de broedtijd met als consequentie dat ze voortaan weg zullen blijven. Als bestuur willen we hier bezwaar tegen aan tekenen. De Natuurcommissie is gevraagd om het bestuur hierover te adviseren.
– de bestemming stadsboerderij komt te vervallen; prima
Op de wandelpaden na, zijn we als bestuur redelijk te spreken over het voorlopige bestemmingsplan. Onze mooie polder wordt daarin door betreffende gemeentelijke instanties beschermd, zodat het kan blijven zoals het is. Er staat veel meer in het voorontwerp van het bestemmingsplan. Met de volgende link kom je bij de digitale versie op de website van de gemeente – voor het geval je het zelf nog wilt lezen.

Binnenkort willen we als bestuur met een meer gedetailleerde reactie komen. Ook zullen we een ledenvergadering beleggen om e.e.a. met jullie te bespreken voordat we officieel bezwaar indienen (gaan inspreken).
Houdt de website in de gaten voor mededelingen van het bestuur.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Frans Kuipers.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2012/11/voorontwerp-nieuw-bestemmingsplan-ligt-ter-inzage-lees-verder/