Gevraagd secretaris

Secretaris Evert Nieuwenhuis heeft aangekondigd na deze ALV niet meer beschikbaar te zijn als bestuurslid. Als bestuur vinden wij dat een spijtige zaak, maar we hebben zijn verzoek om af te mogen treden als bestuurslid ingewilligd.
Dit betekent dat wij nu een vacature hebben voor de functie van secretaris.

Lijkt het u leuk om toe te treden tot het bestuur van de vereniging en daarmee een steentje bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de vereniging? Stel uzelf dan kandidaat. Kandidaten kunnen zich bij ondergetekende melden, het liefst voor de ALV.

Ik hoop van harte dat u naar de algemene ledenvergadering komt en uw stem(geluid) laat horen, zodat we als Vereniging tot behoud van de Wilmkebreekpolder ons ook in de komende periode weer gemotiveert kunnen inzetten voor het voortbetstaan van ‘onze’ prachtige polder!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Frans Kuipers
Voorzitter
Stoombootweg 2

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.wilmkebreek.nl/index.php/2011/05/gevraagd-secretaris/