Insectentuin

Zespotigen in en om de Wilmkebreekpolder

De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder is sinds 2010 actief. Een van de doelstellingen van deze commissie is om de natuurwaarde van de polder te verhogen en dat is ook gelukt. Door ondersteuning van het agrarisch natuurbeheer en bescherming van de weidevogels is de natuurwaarde in de afgelopen jaren gestegen van 2 naar 3 (uit 5). De natuurwaarde zou verder kunnen stijgen wanneer zich meer bedreigde soorten (flora en fauna) vestigen in de polder. Dit gegeven was voor mij, Henk van Alst, aanleiding om te kijken welke soorten insecten er eigenlijk in en om de Wilmkebreekpolder leven en of daar bedreigde soorten tussen zitten. Immers, Duits onderzoek liet in oktober 2017 zien dat het aantal insecten tussen 1989 en 2016 met zo’n 75% is afgenomen. Het lijkt dat bestrijdingsmiddelen, verlies van geschikte leefgebieden voor de insecten en misschien ook de klimaatverandering daarbij een rol spelen.

De Wilmkebreekpolder is niet toegankelijk voor het publiek en is daardoor gewoonlijk een oase van rust. Leden van de Commissie Natuur inventariseren één keer per jaar de flora van de polder en de waterdiertjes in de sloten. Om praktische redenen heb ik er voor mijn onderzoek naar insecten voor gekozen om alleen mijn eigen tuin (Kadoelenweg 358) aan een grondige en langdurige inventarisatie te onderwerpen; deze tuin grenst direct aan de polder. Het lijkt wellicht een onbegonnen werk om alle voorkomende insectensoorten te inventariseren, juist omdat er zoveel soorten zijn, insecten zo op elkaar kunnen lijken en soms moeilijk te determineren zijn, maar ik heb toch een poging gedaan om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de insecten. Ik ben geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit (ooit ecologisch analist geweest) en ben vooral nieuwsgierig naar de levenswijze en de onderlinge relaties tussen de verschillende soorten flora en fauna. In het bijgaande rapport, dat vrij kan worden gedownload, worden de resultaten van mijn onderzoek gepresenteerd. Alle waarnemingen zijn gedaan in 2019. In het rapport zijn ook de waarnemingen opgenomen van de aquatische inventarisatie, die op 21 juni in de sloten van de polder is uitgevoerd.