Rapporten

Natuurinventarisaties Wilmkebreekpolder

Vliegende Grutto

Vliegende Grutto

De Commissie Natuur inventariseert de flora en fauna in de Wilmkebreekpolder. Dit doet ze door met een aantal enthousiaste leden regelmatig de stand van zaken in de Wilmkebreekpolder op te nemen. In het voorjaar is het meeste werk aan de winkel want dan worden de aantallen broedende weidevogels geteld. De pachter van de polder, boer Harrie Kok, heeft een contract met de provincie Noord-Holland en beheert de Wilmkebreekpolder volgens de regels van het agrarisch natuurbeheer. Dit houdt o.a. in dat de kruidenrijke percelen die aan de Landsmeerderdijk grenzen, samen het zogenaamde het hooiland vormend, van april tot in juni niet mogen worden beweid en pas later in de zomer mogen worden gemaaid. Het agrarisch natuurbeheer werpt duidelijk zijn vruchten af, want het aantal broedparen is behoorlijk hoog! De Commissie Natuur maakt ieder jaar een rapport over de vogels, flora en fauna in de Wilmkebreekpolder.

Rapport van het jaar 2016:

deel Vogels, planten, waterbeestjes en vleermuizen

Rapport van het jaar 2014:

deel Vogels, Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2013:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2012:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Rapporten van het jaar 2011:

deel Vogels

deel Flora en Fauna

Klik op de titel om de rapporten te openen.