De Wilmkebreekpolder

Wilmkebreek

De Wilmkebreekpolder met al 400 jaar helzelfde slotenpatroon.

De Wilmkebreekpolder ligt aan de westkant van Amsterdam – Noord en is het hart van de wijk Kadoelen. De polder ligt ingesloten tussen de Landsmeerderdijk die langs zijkanaal I loopt, de Stoombootweg en de Kadoelenweg.

> Betrokken omwonenden
Voor vogels is dit gebied een verlengstuk van Waterland en het Twiske, voor omwonenden en de recreƫrdende Amsterdammer een genot om te zien en te zijn. Elke beweging in de polder wordt nauwlettend door omwonenden in de gaten gehouden. Zo heeft menig schaap zijn leven te danken aan een oplettende en daadkrachtige buurtbewoner!

> Kleinste zelfstandig bemalen polder
De Wilmkebreek is een voormalige IJ doorbraak en de kleinste polder in Nederland die nog zelfstandig bemalen wordt. Je zou het een Madurodampolder kunnen noemen, waarin op minischaal alle aspecten van een grote polder te herkennen zijn, zoals de dijken, de waterhuishouding, de begroeiing en de dieren die er leven.
De Wilmkebreek werd ingepolderd in 1632 en heeft al 400 jaar onveranderd alle stormen en beleidsplannen doorstaan en is daarom een uniek cultuurgebied binnen de stadsgrenzen van Amsterdam.

> “Het mooiste poldertje van Nederland”
Ivo de Wijs, die het programma Vroege Vogels presenteerde, noemde de Wilmkebreek het “Het mooiste poldertje van Nederland”.
Wij zijn het graag met hem eens en hopen dat deze website ertoe bijdraagt het zo te houden.